Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  PGNiG
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Firma PGNiG UI rozpoczęła działalność poszukiwawczo-wydobywczą na Norweskim Szelfie Kontynentalnym w roku 2007. W okresie 9 lat swojej działalności firma uczestniczyła w wierceniu kilku otworów poszukiwawczych, zagospodarowaniu odkrytych złóż oraz rozpoczęła produkcję węglowodorów. Niniejszy referat jest krótkim podsumowaniem wyników uzyskanych w tym okresie.
EN
PGNiG Upstream International AS is a subsidiary of Polish Oil and Gas Company established in Norway in 2007. The company is responsible for both exploration and production of oil and gas on the NCS. Since 2007 PGNiG UI has participated in exploration drilling, in development of discovered fields and started production of hydrocarbons. This paper presents a short history of the company activities on the NCS since 2007 until now.
PL
Jednym z kluczowych elementów kolejnych strategii biznesowych Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA (PGNiG SA) jest rozszerzenie działalności poszukiwawczo-wydobywczej firmy poza granice Polski. Uzyskanie dostępu do złóż zagranicznych pozwala na rozbudowę potencjału własnych zasobów oraz wyjście spółek GK na rynki zagraniczne. Artykuł szczegółowo omawia zakres prac prowadzonych przez specjalistów PGNiG SA na koncesjach za granicą oraz przybliża zagadnienia związane z geologią poszczególnych regionów. Przykładem wspomnianej aktywności jest działalność PGNiG Upstream International na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Spółka eksploatuje tam złoża ropne i ropno-gazowe (Skarv, Morvin, Vale i Vilje, a niebawem również Gina Krog i Snadd), prowadzi także prace poszukiwawcze w sąsiedztwie eksploatowanych złóż oraz w rejonach słabiej rozpoznanych geologicznie. Innym przejawem aktywności firmy jest jej działalność w Danii (Południowa Jutlandia) i Niemczech (Południowa Bran-denburgia), gdzie poszukiwania skupiają się na, dobrze znanym polskim geologom, poziomie zbiornikowym dolomitu głównego (Ca2). W poziomie tym PGNiG SA odkryło, udokumentowało i udostępniło do produkcji dwa największe złoża ropno-gazowe w Polsce (BMB i LMG). W Pakistanie z kolei PGNiG SA z powodzeniem prowadzi poszukiwania na, zlokalizowanej w prowincji Sindh, koncesji Kirthar, gdzie od niedawna trwa eksploatacja złoża Rehman, a w nieodległej perspektywie czasowej do produkcji zostanie włączone nowoodkryte złoże Rizq. Całość uzupełnia działalność w Libii i Egipcie. Prace poszukiwawcze prowadzone w Libii przez POGC Libia BV koncentrują się w basenie naftowym Murzuq na obszarze koncesyjnym 113 i trwają nadal, mimo ogłaszanego stanu siły wyższej, w praktyce zawieszającego prace polowe. W Egipcie PGNiG SA prowadziło poszukiwania na koncesji Bahariya, zlokalizowanej w północnej części egipskiej Pustyni Zachodniej, jednak niesatysfakcjonujące wyniki prac skłoniły do opuszczenia tego kraju.
EN
Among the key elements of the PGNiG Group business strategies is the expansion of exploration and production activities outside Poland. Gaining access to foreign deposits allows for the expansion of the potential of own resources and entering foreign markets. The article provides both a detailed description of the scope of works carried out by PGNiG SA specialists at licenses located abroad, and information of issues related to the geology of individual regions. Operations carried out by PGNiG Upstream International on the Norwegian continental shelf are an example of the activities. The company operates oil as well as oil and gas deposits (Skarv, Morvin, Vale, Vilje, and soon, also Gina Krog and Snadd), and carries out exploration works in the vicinity of the operated deposits, as well as in the areas that are less recognized from the geological point of view. Another forms of the company activities are operations in Denmark (South Jutland) and Germany (South Brandenburg) where the research focuses on the Main Dolomite (Ca2) reservoir level that is well-known to the Polish geologists. Two of the largest oil and gas deposits in Poland (BMB and LMG) have been discovered, documented and developed for the production by PGNiG SA at this level. In Pakistan, in turn, PGNiG SA successfully conducts exploration at the Kirthar license, located in the Sindh Province, where exploitation of the Rehman deposit has recently been launched; the exploitation of the newly discovered Rizq deposit will also be launched in the near future. Operations are complemented by activities in Libya and Egypt. The exploration works conducted in Libya by POGC Libya BV are focused in the Murzuq petroleum basin at concession area no. 113, and are continued despite the announced force majeure state that, in practice, means holding up the field works. PGNiG SA has conducted exploration works at the Bahariya license located in the northern part of the Egyptian Western Desert, however, unsatisfactory results led the company to leave this country.
PL
PGNiG TERMIKA SA w listopadzie 2015 roku zakończyła pierwszy etap rozruchu kotła K-1 w Elektrociepłowni Siekierki. Spółka jest również coraz bliżej finału przetargu na blok gazowo-parowy w Elektrociepłowni Żerań. Uruchomienie kotła oraz budowa nowego bloku gazowo-parowego jest elementem długoterminowej strategii PGNiG TERMIKA w zakresie zmniejszania wpływu spółki na środowisko naturalne poprzez stopniową dyweryfikację paliw wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej i ciepła.
EN
In this article we showcase the communication initiatives implemented by Polish Oil and Gas Company (PGNiG) as part of the ongoing social dialogue with its stakeholders about its exploration for shale gas. The Company's objectives here are facilitated by an array of communication tools, including open workshops, road shows and residents meetings in areas covered by the Company's exploration projects, as well as study visits to drilling sites and information and education campaigns in both local and nationwide media. Other tools employed by the Company to educate the public on the subject include the dedicated website at www.lupkipolskie.pl and a regular newsletter sent out to subscribers, intended as publicly accessible sources of easy-to-understand information on shale gas. The present article ends with a summary of the findings of a survey, conducted at PGNiG request by an independent research institute, which sheds light on the shift in perception of shale gas production by the inhabitants of areas where production projects might actually be launched.
5
Content available remote Lutowe warsztaty regulatora
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.