Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Międzynarodowe Targi Odlewnictwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Po raz kolejny Przegląd Odlewnictwa uczestniczył jako patron prasowy w Międzynarodowych Targach Odlewnictwa FOND-EX w Brnie. Czytelnikom przedstawiono krótkie sprawozdanie z pobytu na czeskiej ziemi, w jednych z najważnieszych targów odlewniczych w Europie, które jak zwykle zorganizowane zostały bardzo profesjonalnie, zapewniając zarówno wystawcom jak i zwiaezającym wiele atrakcji.
EN
Yet again Przegląd Odlewnictwa participated,l as press patron, in the International Foundry Fair FOND-EX in Brno. In this article a short report from the stay on the Czech region, from one of the most important foundry fairs in Europe is presented. The fair war organized,l as usually, very professionally and many attractions were prepared for the participants.
PL
Artykuł jest sprawozdaniem z Międzynarodowych Targów Odlewniczych FONDEX, które odbyły się w dniach 18-21 maja br. w Brnie. Artykuł zawiera wypowiedzi przedstawicieli polskich przedsiębiorstw, które prezentowały swoje osiągnięcia na Targach FONDEX oraz ich spostrzeżenia i wrażenia ze spotkań z potencjalnymi kontrahentami, plany co do zakresu uczestnictwa w kolejnej edycji targów.
EN
The article is a report on the International Foundry Fair FONDEX, which has taken place on 18-21 May 2004 in Brno. In the article the pronoucements of the representatives of polish companies which presented their achievements on the Fair FONDEX as well as their observation and impressions from meetings with potential contractors and their plans regarding the scope of the participation in the next edition of the Fair were placed.
PL
Organizowane już po raz siódmy przez Centrum Targowe Kielce Międzynarodowe Targi Odlewnictwa METAL 2001 są największą w Polsce imprezą targową branży odlewniczej, a także jedną z ważniejszych w Europie. W tegorocznych Targach wzięło udział 244 wystawców z 18 państw, z czego ponad 100 stanowiły firmy zagraniczne. W większości wystawcy oferowali urządzenia odlewnicze, materiały i surowce stosowane w odlewnictwie, nowoczesne technologie znajdujące zastosowanie w produkcji odlewów, a także środki transportu oraz magazynowanie. Po raz pierwszy Odlewnicza Izba Gospodarcza zorganizowała stoisko wystawców odlewów w hali B, gdzie kilkunastu krajowych producentów przedstawiło ciekawe przykłady odlewów pod względem konstrukcji, a także zastosowanych tworzyw. Targom towarzyszyły konferencje i seminaria traktujące o istotnych problemach, takich jak procesy krzepnięcia i krystalizacji metali, symulacja procesów odlewniczych, regeneracja mas formierskich i rdzeniowych, zastosowanie transportu pneumatycznego w odlewniach, nowa oferta modernizacji odlewni. Obok tych zagadnień naukowych oraz praktycznych z dziedziny produkcji odlewów, zagadnienia ekonomiczne w odlewnictwie były przedmiotem seminarium i konferencji prasowej z udziałem dr. Klausa Urbata, sekretarza generalnego CAEF (Komitetu Zrzeszeń Europejskich Odlewni). Przedstawiono wyróżnionych wystawców w kategorii: materiały dla odlewnictwa, nowe techniki wspomagające odlewnictwo, a także za aranżację stoisk.
EN
The already for the seventh time organized by the Trade Center Kielce International Fair for Foundry METAL 2001 is the greatest fair performance for the foundry branch in Poland and also one of the more important in Europe. 244 exhibitors from 18 countries from which more than 100 were foreign firms participated in this year's fair. The majority of the exhibitors offered foundry equipment, materials and raw materials used in foundry industry, modem technologies finding their application in the production of castings as well as means of transport and storage. For the first time the Foundry Economic Chamber organized a stand for the exhibitors of castings in Hall B, where a dozen or so of the Polish producers displayed interesting examples of castings considering their design and the applied materials. Conferences and seminars, which were organized during the Fair, dealt with such important problems as processes of solidification and crystallization of metals, simulation of foundry processes, reclamation of moulding and core sands, as well as application of pneumatic transport in foundries and a new offer of foundries modernization. Apart from these scientific and practical problems from the domain of the production of castings, economic problems with which foundry industry must cope with were a topic of the seminar and the press conference with the participation of dr Klaus Urbat, the general secretary of C AEF (Committe of the Associations of European Foundries). The distinguished exhibitors in the categories of materials for foundry industry, new techniques to aid foundry practice, and also for the arrangement of the stands are presented.
PL
Zamieszczono sprawozdanie z 8. Międzynarodowych Targów Odlewnictwa w Brnie, które odbywały się w dniach 24-27 października 2000 r. Obok targów odlewnictwa odbywały się równolegle targi spawalnictwa (WELDING); finansów i marketingu (SIMET) oraz energii i ekologii (ENVI). Przy okazji tych targów odbyło się wiele konferencji i seminariów związanych tematycznie z targami. W dniu 25. października odbyły się, na zaproszenie Zarządu Targów Brneńskich, dwa spotkania przedstawicieli odlewniczych stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz redaktorów czasopism z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Organizatorami tych spotkań była Redakcja czasopisma Slévarenstvi oraz Zrzeszenie Odlewni Czeskich. Wyrażono celowość ściślejszej współpracy stowarzyszeń odlewniczych oraz ich organów prasowych.
EN
A report on the 8th International Foundry Fair Fond-Ex in Bmo which was held on 24th to 27th October 2000 is published. Apart from the Foundry Fair and parallel to it the following fair took place: WELDING Fair; SIMET - Finance and Marketing Fair and ENVI - Energy and Ecology Fair. On the occasion of all these events a lot of conferences and seminars connected with them were organized. On the 25th October two meetings by special invitation of the Board of the Brno Fair were organized, one for the representatives of the scientific and technical foundry associations, and the second one for the editors-in-chief of the foundry journals published in the Central and East Europe. The meetings were organized by the Editorial Staff of the journal "Slévarenstvi" and the Czech Foundries Association. The usefulness of closer cooperation of foundry associations and their press organs was stated.
PL
Odbywajace się w dniach 20-22 września 2000 r. Targi zgromadziły blisko 300 firm z 15 krajow, których ekspozycja zajęła blisko 5 tys. m kw. Taigi METAL poświęcone branży odlewniczej w przeważającej części gromadzą wystawców dostarczających urzadząnia, materiały i surowce dla odlewnictwa, a jak dotąd w mniejszej części oferujących odlewy dla ich konsumentów. Należą one do ważniejszych tego typu targów w Europie. W czasie Targów odbywała się również 41. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: "Krzepnięcie i Krystalizacja Metali - 2000", której organizatorem był prof. Stanisław Jura z Politechnik Śląskiej, obchodący wówczas 50-lecie swojej pracy naukowej. Zorganizowane przez Instytut Odlewnictwa w Krakowie seminarium nt. małych i średnich przedsiębiorstw odlewniczych spotkało się z dużym zainteresowaniem. W drugim dniu Targów odbyło się okolicznościowe seminarium z okazji 50-lecia działalności "Przeglądu Odlewnictwa".
EN
The Fair, which was held on 20-22 September 2000, gathered almost 300 firms from 15 countries. Their display covered approximately 5000 m2. The Fair for Foundry METAL 2000 refers to foundry trade and for the most part gathers the exhibitors delivering installations, materials and raw materials to foundries and in a smaller part those who offer castings to their consumers. It belongs to the more important Fair of this type in Europe. During the Fair the 41st International Scientific Conference under the title "Solidification and Crystalization of Metals" took place. It was organized by Prof. Stanistaw Jura from the Technical University of Silesia, who celebrated then the 50th anniversary of his scientific work and activities. The seminar concerning small and medium-sized foundry enterprises, organized by the Foundry Research Institute, aroused great interest. On the second day of the Fair the circumstantial seminar on the occasion of the 50th anniversary of the activities of PRZEGLAD ODLEWNICTWA (Foundry Review) was held.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.