Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  MCF
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Stabilność operacyjna lakaz w warunkach immobilizacji
PL
W celu otrzymania komercyjnych biokatalizatorów do zastosowania w procesach technologicznych prowadzone są badania dotyczące białek enzymatycznych w kierunku ich modyfikacji, doskonalenia oraz optymalizacji ich wydajności. W pracy dokonano przeglądu literatury dotyczącej immobilizacji jako obiecującej techniki w zakresie poprawy stabilności operacyjnej lakazy. Innowacyjne preparaty enzymatyczne składające się z immobilizowanych lakaz, z uwagi na wysoką stabilność operacyjną, mogą znaleźć zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu (w szczególności do oczyszczania ścieków barwnych).
EN
A review, with 85 refs., of methods for enzymes immobilization on org. and inorg. carriers as well as of the impact of enzyme immobilization on the kinetics of biocatalyst.
PL
Przeprowadzono ocenę właściwości adsorpcyjnych wobec kwasu syryngowego krzemionki MCF modyfikowanej (3-aminopropylo)trietoksysilanem. Adsorpcję opisano, stosując modelowe izotermy: Freundlicha, Langmuira, Jovanovicia, Dubinina i Astachowa oraz Redlicha i Petersona. Otrzymany adsorbent odznaczał się pojemnością adsorpcyjną (model Dubinina i Astachowa) wobec kwasu syryngowego równą 125,0 mg/g oraz wydajnością adsorpcji ok. 90% w przypadku najniższych stężeń początkowych adsorbatu.
EN
Adsorptive properties of (3-aminopropyl)triethoxysilane-modified SiO2 towards syringic acid were detd. Non-linear fitting anal. was employed to est. Freundlich, Langmuir, Jovanovic, Dubinin-Astakhov and Redlich-Peterson isotherm parameters. The max. adsorption capacity (Dubinin-Astakhov model) was 125.0 mg/g. The adsorbent showed adsorption efficiency ca. 90% at the lowest initial phenolic acid concn.
PL
Mezoporowatą krzemionkę MCF modyfikowaną (3-aminopropylo)trietoksysilanem oraz [3-(2-aminoetyloamino)propylo]trimetoksysilanem zastosowano jako adsorbent kwasu rozmarynowego. Wykazano większą pojemność adsorpcyjną adsorbentu funkcjonalizowanego pochodną etylenodiaminy. Dokonano matematycznej interpretacji procesu adsorpcji modelowymi równaniami izoterm. W celu wyznaczenia parametrów równań stosowano zarówno metodę regresji liniowej, jak i dopasowanie nieliniowe. Wykazano, że proces adsorpcji kwasu rozmarynowego na badanych sorbentach najlepiej opisują izotermy Redlicha i Petersona, Dubinina i Astachowa oraz Langmuira.
EN
Two SiO₂ samples were modified with H₂N(CH₂)₃Si(OEt)₃ or [H₂N(CH₂)₂NH(CH₂)₃Si(OMe)₃] (I) in a 2.2:4 mass ratio to produce adsorbents. Rosmarinic acid was adsorbed from i-PrOH solns. (concs. 250–7000 mg/L) at 25°C to det. the adsorption isotherms. The isotherm parameters were estd. from linear regression and nonlinear fitting anal. The equil. adsorption data were best described by Redlich-Peterson, Dubinin-Astakhov and Langmuir isotherms. The I-modified SiO₂ showed the highest adsorption capacity.
PL
Przedstawiono zastosowanie krzemionek SBA-15 oraz MCF modyfikowanych 3-aminopropylotrialkoksysilanem jako wydajnych adsorbentów kwasu chlorogenowego. Wykazano zbliżoną pojemność adsorpcyjną obu modyfikowanych materiałów wobec adsorbatu (Qmaks ≈ 250 mg/g). Krzemionki scharakteryzowano m.in. za pomocą skaningowej oraz transmisyjnej mikroskopii elektronowej. Proces adsorpcji kwasu chlorogenowego na modyfikowanych mezoporowatych sorbentach przebiegał zgodnie z modelem adsorpcji Langmuira.
EN
Two SiO₂ samples were prepd. by conversion of (EtO)₄Si, modified with a com. nonionic surfactant and optionally with 1,3,5-Me₃C₆H₃ and NH₄F precursors, and functionalized with H₂N(CH₂)₃Si(OEt)₃ added at molar ratio 1:6 to the SiO₂. VAdsorption of chlorogenic acid from its Me₂CHOH solns. (concn. 350–7000 mg/L) was studied at 25°C by shaking a suspension of modified silica sample in the chlorogenic acid soln. for 24 h and then spectrophotometric assaying the concn. of chlorogenic acid remaining in the liq. phase after removal of the adsorbent. Both adsorbents had similar waveforms of isotherms and the max. of adsorption capacity at 250 or 244 mg/g. Moreover, the morphol. of SiO₂ samples was studied by scanning electron microscopy.
EN
The last three decades have been abundant in various solutions to the problem of Phase Unwrapping in a SAR radar. Basically, all the existing techniques of Phase Unwrapping are based on the assumption that it is possible to determine discrete ”derivatives” of the unwrapped phase. In this case a discrete derivative of the unwrapped phase means a phase difference (phase gradient) between the adjacent pixels if the absolute value of this difference is less than π. The unwrapped phase can be reconstructed from these discrete derivatives by adding a constant multiple of 2π. These methods differ in that the above hypothesis may be false in some image points. Therefore, discrete derivatives determining the unwrapped phase will be discontinuous, which means they will not form an irrotational vector field. Methods utilising branch-cuts unwrap the phase by summing up specific discrete partial derivatives of the unwrapped phase along a path. Such an approach enables internally cohesive results to be obtained. Possible summing paths are limited by branch-cuts, which must not be intersected. These branch-cuts connect local discontinuities of discrete partial derivatives. The authors of this paper performed parametrization of the Minimum Cost Flow algorithm by changing the parameter determining the size of a tile, into which the input image is divided, and changing the extent of overlapping of two adjacent tiles. It was the basis for determining the optimum (in terms of minimum Phase Unwrapping time) performance of the Minimum Cost Flow algorithm in the aspect of those parameters.
EN
Structural and catalytic properties of sulfonic acid functionalised silica mesostructured cellular foams (MCFs) prepared using different precursors of sulfonic acid groups have been investigated. Catalytic activity tested in the esterification of butanol with acetic acid was found to decrease in the order MCF-et-ph-SO3H> MCF-ph-SO3H> MCF-propyl-SO3H. Owing to excellent structural stability, the catalysts developed can be used repeatedly without loss of activity during several cycles.
PL
Zbadano właściwości strukturalne i katalityczne mezostrukturalnych krzemionkowych pianek komórkowych (MCF) funkcjonalizowanych różnymi grupami organosulfonowymi. Stwierdzono, że aktywność katalityczna w reakcji estryfikacji butanolu kwasem octowym zmniejsza się w kolejności MCF-etph- SO3H> MCF-ph-SO3H> MCF-propyl-SO3H. Otrzymane materiały charakteryzują się dobrą stabilnością strukturalną. Mogą być użyte wielokrotnie jako katalizatory bez zmniejszenia aktywności
7
Content available remote Study on new float polishing with the MCF
EN
Purpose: As a continuation of a previous paper, the report demonstrates the various possibilities of float polishing utilizing the present improved magnetic compound fluid (MCF). The MCF developed by one authors, Shimada, in 2001, was improved by the addition of alpha-cellulose, thereby achieving a clearance as great as 8 mm as shown in another paper. The present paper describes the possibility of the application of the MCF float polishing technique with alpha-cellulose. Design/methodology/approach: First, the results obtained under various polishing conditions of the MCF float polishing technique are described. These conditions include the various shapes of the magnet employed in the polishing tool, magnetic field strength, the concentration of alpha-cellulose, the motion of the specimen, the existence of a magnet fixed underneath the polished specimen, and initial surface roughness. Secondly, the present MCF float polishing technique can be used in many types of polishing, including polishing the inner surface of an acrylic resin tube, a wide flat surface through the use of a orbital polishing tool, and simultaneous float polishing of all surfaces of a three-dimensional complex shape. In addition, as other examples, the polishing on the integrated circuit (IC) substrate is shown. Findings: By the various polishing conditions of the MCF float polishing technique, the polishing effect is changed. On the other hand, as for the many applications of the MCF float polishing, inner surface, wide flat surface, rough initial surface, three-dimensional complex shape and IC substrate can be polished. Research limitations/implications: The data under various polishing conditions of the MCF float polishing technique helps to clarify the present polishing technique's possible practical applications. As shown in a previous paper, since MCF contains long magnetic clusters, the present polishing technique allows float polishing with large clearance. Therefore, many applications of the MCF float polishing are useful in the polishing fields. Practical implications: The present study indicates the practical application in the polishing. Originality/value: The present technique of MCF float polishing is new in the field of float polishing. In addition, the ordinary float polishing technique having large clearance has not been proposed. Therefore, the present paper is very useful in the polishing field.
PL
Otrzymano krzemionkowe, komórkowe mezoporowate pianki (MCF), funkcjonalizowane grupami sulfonową i metylową oraz zbadano ich właściwości. Potwierdzono aktywność katalityczną materiałów w reakcji estryfikacji bezwodnika ftalowego alkoholem oktylowym.
EN
Preparation and properties of siliceous mesostructured cellular foams (MCFs) with sulfonic and methyl functionalities are discussed. The MCFs obtained proved to highly active catalyst in esterification of phthalic anhydride with octanol.
9
Content available remote Nowe rodzaje mezoporowatych sit molekularnych : otrzymywanie i właściwości
PL
Omówiono kierunki rozwoju technologii otrzymywania mezoporowatych sit molekularnych. Przedstawiono wyniki badań procesu otrzymywania mezoporowatych sit typu MMS oraz MCF określając parametry prowadzące do otrzymania materiałów o korzystnych właściwościach mikro i makrostrukturalnych.
EN
A new trends in preparation technology of mesoporous molecular sieves are discussed. Experimental results dealing with preparation of the MMS and MCF mesoporous sieves are presented. The parameters necessary to obtain materials with advantageous micro— and macrostructural properties have been determined
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.