Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Adamów mine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Końcowa część zwałowiska wewnętrznego odkrywki Władysławów (KWB "Adamów") zbudowana jest głównie z utworów piaszczystych. Ich odczyn jest zasadowy. Ubogie są w wodę i składniki pokarmowe dla roślin. Zasobne są w związki siarki. Możliwa jest jednak w tych warunkach realizacja rekultywacji rolniczej. Plony uprawianych roślin będą bardzo niskie. Znacznie korzystniejsze będzie przeznaczenie tej powierzchni pod rekultywację rekreacyjną.
EN
The properties of post mining area which builds the final part of inner dump opencast Władysławów indicates the possibility of agricultural use of this area. The agricultural reclamation will not be sufficiently effective and the area will be abandoned by farmers. Realization of recreational reclamation of that area will prevent wasteland from coming into existence and the area will be more attractive.
3
Content available remote Stan i perspektywy rozwoju górnictwa węgla brunatnego
PL
Od połowy lat 60-tech węgiel brunatny stał się w Polsce drugim obok węgla kamiennego strategicznym paliwem w krajowej energetyce. Polska pod względem posiadanych zasobów węgla brunatnego należy do ścisłej czołówki światowej. Jego zasoby szacunkowe ocenia się na 140 mld ton, w tym w złożach perspektywicznych znajduje się 58 mld ton. Rozpoznane zasoby prognostyczne węgla brunatnego o cechach bilansowych wynoszą 23,578 mld ton. Złoża węgla brunatnego występują głównie w zachodniej i centralnej części kraju. Dotychczas udokumentowano łącznie 77 złóż o łącznych zasobach bilansowych w ilości 13,984 mld ton, w złożach zagospodarowanych zalega 2,136 mld ton z czego 1,779 mld ton są to zasoby przemysłowe przewidziane do eksploatacji. Ocenia się, że przy utrzymaniu wydobycia na aktualnym poziomie, zasobów w dokumentowanych złożach wystarczy na przeszło 400 lat, a uwzględniając zasoby ze złóż perspektywicznych na około 950 lat.
EN
Since 1960s lignite has become second, beside hard coal, strategic fuel in Polish power industry. Poland, as regards lignite deposits, is the small group of worlds leaders. Its deposits are assessed at 140 milliards tones, including 58 milliards tones in perspective deposits. Recognized prognostic deposits with balance values come to 23,578 milliards tones. Lignite deposits are situated in west and central part of the country. Until now, 77 beds with 13.984 milliards tones deposits have been evidenced. It is situated 2,136 milliards tones- 1,779 milliards tones industrial deposits provided for exploitation including, within developed deposits. It is said that those deposits are enough for more than 400 years, if the exploitation will stay on the same level, (including perspective deposits for about 950 years).
4
Content available remote Porównanie polskich kopalń węgla brunatnego
PL
Niestabilna sytuacja polityczna, wokół podstawowych surowców energetycznych, importowanych przez kraje wysoko rozwinięte, powinna powodować większe zainteresowanie rodzimymi, tanimi i łatwo pozyskiwalnymi surowcami energetycznymi, które mogą, w przyszłości, zastąpić dostawy ropy i gazu. W Polsce od kilkudziesięciu lat z powodzeniem działają elektrownie, w których paliwem energetycznym jest węgiel brunatny. Porównując cztery polskie kopalnie węgla brunatnego przeprowadzono analizę danych otrzymanych od poszczególnych kopalń i zestawiono niektóre parametry opisujące pracę każdej z nich. Zdając sobie sprawę z tego, że kopalnie węgla brunatnego są bardzo skomplikowanymi organizmami i biorąc pod uwagę różne warunki w jakich prowadzą eksploatację, nie da się porównać ich pracy w sposób bezwzględny. W związku z tym nie dokonano w artykule oceny i nie stworzono rankingu poszczególnych kopalń, pokazano jednak, jak na przestrzeni ostatnich lat, zmieniały się parametry opisujące pracę kopalni.
EN
Unstable political situation around basic strategic energy resources imported by developed nations should result in increased interest in domestic, inexpensive, and easily extractable energy resources, which in future may substitute oil and gas. In Poland, there are power plants successfully operating on lignite for past few tenths of years. Data from four Polish lignite mines were comparatively analyzed to compile some of its working parameters. However, one have to have in mind that is almost impossible to compare mines in absolute way due to different natural conditions and mine's complex nature. Therefore, paper does not present any assessment o ranking of lignite mines but presents trends of mine working parameters changes over the period of last few years.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.