Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  AC motor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Standardowe asynchroniczne silniki AC sprawdziły się w przypadku większości przemysłowych napędów pod względem niskich kosztów i wysokiej niezawodności. Teraz firma Lenze dodała do tego jeszcze nową jakość w postaci inteligencji. Silniki AC Lenze Smart Motor wynoszą technologię silników na nowy poziom, wzbogacając ją o moment obrotowy, nowe wymiary, większy zakres prędkości. Przeznaczone są do aplikacji o ustalonej prędkości, szczególnie w przypadku urządzeń do mechanicznego przemieszczania materiałów. Jeden silnik Lenze Smart Motor, pracując przy pięciu różnych wymaganych prędkościach, może zastąpić kilka motoreduktorów. Prędkości można zaprogramować i regulować przy pomocy aplikacji na smartfon. W ten sam sposób można również zaprogramować indywidualne rampy łagodnego rozruchu i zatrzymania.
PL
Oszczędność miejsca z jednej strony, przejrzystość i funkcjonalność z drugiej – takie są dziś wymagania w celu zapewnienia efektywnej produkcji szaf sterowniczych. Mając to na uwadze, coraz więcej złączek opracowuje się dla coraz bardziej wyspecjalizowanych zastosowań. Weźmy na przykład dwa nowe złącza silnikowe firmy Phoenix Contact, oferujące użytkownikom liczne korzyści.
EN
In this paper, the transient simulation of AC machines considering spatial field harmonics and current displacement in rotor bars is examined. The first point of discussion is the sufficient order of the equivalent circuit of the current displacement model for its accurate co-simulation with the higher spatial field harmonics. In the second place, the problem of inversion of the inductance matrix considering the flux linkage through higher spatial harmonics is studied.
PL
W artykule przeanalizowano symulację stanów przejściowych maszyn prądu przemiennego z uwzględnieniem harmonicznych pola przestrzennego i przesunięcia prądu w prętach wirnika. Po pierwsze przeanalizowano jaki jest wystarczający rząd modelu równoważnego obwodu przesunięcia prądu dla jego dokładnej symulacji wraz z wyższymi harmonicznymi pola przestrzennego. Po drugie, badany jest problem inwersji macierzy induktancji z uwzględnieniem sprzężenia strumienia przez wyższe harmoniczne przestrzenne.
4
EN
Mathematical models of two electromechanical systems consisting of a DC motor and an AC motor were built. To determine the moment of active (driving) torque as a function of angular velocity, Kirchhoff voltage equations were used in the system with the DC motor. In the system with the alternating current, equations determining the components of the stator and rotor vectors and the voltage equation were used. Both models include susceptibility and suppression of motion transmission systems. It was assumed that the speed control is carried out according to the preset traffic pattern in the feedback system in relation to position, speed and acceleration. The Runge-Kutta method was used to solve the equations. The author’s own simulation program was written, which allowed to determine the time of displacement, speed and acceleration of the output shaft depending on the resistance of motion and the adopted method of rotational speed control. Calculation examples have been provided. Conclusions and suggestions resulting from the simulation have been formulated.
5
Content available remote Mniej znaczy więcej!
PL
Firma Lenze w swoim najnowszym przemienniku częstotliwości serii i500 zredukowała wszystko, co zbędne, pozostawiając to, co jest faktycznie istotne. Każdy dodatek powoduje wzrost nie tylko ceny urządzenia, ale i stopnia jego komplikacji. Inżynierowie Lenze z działu badań i rozwoju postawili sobie trzy cele przy projektowaniu nowej serii przemienników. I500 miał być kompaktowy, o modułowej budowie oraz prosty w obsłudze!
6
Content available remote Mniej znaczy więcej!
PL
Firma Lenze w swoim najnowszym przemienniku częstotliwości serii i500 zredukowała wszystko, co zbędne, pozostawiając to, co jest faktycznie istotne. Każdy dodatek powoduje wzrost nie tylko ceny urządzenia, ale i stopnia jego komplikacji. Inżynierowie Lenze z działu badań i rozwoju postawili sobie trzy cele przy projektowaniu nowej serii przemienników. I500 miał być kompaktowy, o modułowej budowie oraz prosty w obsłudze!
7
Content available remote Mniej znaczy więcej!
PL
Firma Lenze w swoim najnowszym przemienniku częstotliwości serii i500 zredukowała wszystko, co zbędne, pozostawiając to, co jest faktycznie istotne. Każdy dodatek powoduje wzrost nie tylko ceny urządzenia, ale i stopnia jego komplikacji. Inżynierowie Lenze z działu badań i rozwoju postawili sobie trzy cele przy projektowaniu nowej serii przemienników. I500 miał być kompaktowy, o modułowej budowie oraz prosty w obsłudze!
PL
Standardowe asynchroniczne silniki AC sprawdziły się w przypadku większości przemysłowych napędów pod względem niskich kosztów i wysokiej niezawodności. Teraz firma Lenze dodała do tego jeszcze nową jakość w postaci inteligencji. Silniki AC Lenze Smart Motor wynoszą technologię silników na nowy poziom, wzbogacając ją o moment obrotowy, nowe wymiary, większy zakres prędkości. Przeznaczone do aplikacji o ustalonej prędkości, szczególnie w przypadku urządzeń do mechanicznego przemieszczania materiałów, silniki Smart Motor zapewniają możliwość ustawiania prędkości powyżej zakresu 5:1. Jeden silnik Lenze Smart Motor, pracując przy różnych wymaganych prędkościach, może zastąpić kilka motoreduktorów. Prędkości można zaprogramować i regulować przy pomocy aplikacji na smartfon. W ten sam sposób można również zaprogramować indywidualne rampy łagodnego rozruchu i zatrzymania.
PL
Standardowe asynchroniczne silniki AC sprawdziły się w przypadku większości przemysłowych napędów pod względem niskich kosztów i wysokiej niezawodności. Teraz firma Lenze dodała do tego jeszcze nową jakość w postaci inteligencji. Silniki AC Lenze Smart Motor wynoszą technologię silników na nowy poziom, wzbogacając ją o moment obrotowy, nowe wymiary, większy zakres prędkości. Przeznaczone do aplikacji o ustalonej prędkości, szczególnie w przypadku urządzeń do mechanicznego przemieszczania materiałów, silniki Smart Motor zapewniają możliwość ustawiania prędkości powyżej zakresu 5:1. Jeden silnik Lenze Smart Motor, pracując przy różnych wymaganych prędkościach, może zastąpić kilka motoreduktorów. Prędkości można zaprogramować i regulować przy pomocy aplikacji na smartfon. W ten sam sposób można również zaprogramować indywidualne rampy łagodnego rozruchu i zatrzymania.
PL
Standardowe asynchroniczne silniki AC sprawdziły się w przypadku większości przemysłowych napędów pod względem niskich kosztów i wysokiej niezawodności. Teraz firma Lenze dodała do tego jeszcze nową jakość w postaci inteligencji. Silniki AC Lenze Smart Motor wynoszą technologię silników na nowy poziom, wzbogacając ją o moment obrotowy, nowe wymiary, większy zakres prędkości. Przeznaczone do aplikacji o ustalonej prędkości, szczególnie w przypadku urządzeń do mechanicznego przemieszczania materiałów, silniki Smart Motor zapewniają możliwość ustawiania prędkości powyżej zakresu 5:1. Jeden silnik Lenze Smart Motor, pracując przy różnych wymaganych prędkościach, może zastąpić kilka motoreduktorów. Prędkości można zaprogramować i regulować przy pomocy aplikacji na smartfon. W ten sam sposób można również zaprogramować indywidualne rampy łagodnego rozruchu i zatrzymania.
11
Content available remote Osiągi pojazdów o napędzie niekonwencjonalnym
PL
Przyszłość w alternatywnie napędzanych pojazdach bez użycia benzyny czy oleju napędowego jest nieunikniona. Przy szybkim wzroście cen paliw i ich rychłym wyczerpaniu, staje się jasne, że jedynym sposobem przetrwania na rynku samochodowym jest produkcja pojazdów z ekologicznymi źródłami energii. Na szczęście ostatnimi laty można zaobserwować rozwój nowoczesnych rozwiązań przyjaznych środowisku i niemal każdego dnia można dowiedzieć się o nowych odkryciach na ten temat. Istnieją takie technologie jak pojazdy napędzane wodorem, ogniwami paliwowymi i obecnie najpopularniejsze pojazdy hybrydowe elektryczne. Można wyróżnić także pojazdy z autonomicznym napędem elektrycznym co jest głównym tematem w tej pracy. Jednak najistotniejszym faktem rozpatrywanym w takich pojazdach jest ich zasięg, tj. dystans przebyty przez pojazd od pełnego naładowania baterii do jej kompletnego rozładowania. Producenci pojazdów muszą symulować ten parametr dokładnie przed produkcją w celu uniknięcia kosztów prototypów jak tylko to możliwe. Zasięg podany jest w funkcji prędkości. W klasycznej teorii pojazdów zależy głównie od jego masy, współczynniku tarcia (rodzaje opon i powierzchni drogi), oporu aerodynamicznego oraz powierzchni czołowej pojazdu. W przypadku pojazdów elektrycznych bardzo ważny jest rodzaj silnika elektrycznego, jego sprawność oraz falownik (silniki prądu zmiennego) lub chopper (silniki prądu stałego). Niemniej jednak najistotniejszym czynnikiem w zasięgu pojazdów jest technologia baterii trakcyjnych. Klasyczne ogniwa kwasowo-ołowiowe mają słabe osiągi ale już baterie litowe stanowią ewidentną przyszłość w tym kierunku.
EN
The future in alternatively powered vehicles without gasoline or Diesel fuel is inevitable. With the rapid growth of petroleum prize and its foreseeable depletion, it becomes clear that the only possibility to survive on the automotive market is to manufacture cars with ecological energy sources. Fortunately, in recent years a great number of environmentally friendly modern solutions have been developed and almost every day we may study new discoveries concerning this subject. There are such technologies as: vehicles powered by hydrogen, fuel cells, and currently the most popular hybrid electric vehicles. There are also vehicles with autonomous electrical drive which is the main subject in this thesis. However, one of the most important factors considered in such cars is their range, i.e. the distance that vehicle can go from the full state of charge until the complete discharge of the battery. Vehicle manufacturers have to simulate this parameter accurately before the production in order to avoid the costs of prototypes as much as possible. The range is given in the function of speed. In the classical theory of vehicles it depends mainly on the mass of an automobile, friction coefficient (types of tires and the road surface), aerodynamic drag and the frontal area of a vehicle. In the case of electric cars the type of electric motor, its efficiency, and inverter (AC motors) or chopper (DC motors) are very important. However, the crucial factor in range is the technology of traction batteries. The classical lead acid cells have low performance, though the lithium batteries have the indisputable future in this area.
12
EN
In this paper a method of modeling and numerical simulation of the single phase AC motor using the time stepping finite element technique is presented. In analyzed model the electromagnetic field model considering eddy currents is coupled with motion model. As a new contribution the magnetic torque calculation of the rotor made from two different magnetic materials is presented. Presented method of simulation is verified by analysis of AC motor presented in International TEAM Wokshop Problem 30.
PL
W pracy przedstawiono metodę modelowania i symulacji jednofazowego silnika AC za pomocą metody elementów skończonych. W analizie silnika uwzględniono zagadnienia prądów wirowych oraz ruchu mechanicznego. Zaproponowano metodę obliczania globalnego momentu obrotowego wirnika złożonego z dwóch materiałów o różnych własnościach magnetycznych. Przedstawioną w pracy metodę symulacji zweryfikowano poprzez analizę silnika AC przedstawionego w International TEAM Wokshop Problem 30.
13
Content available remote Wszystko o VLT - Danfoss wprowadza napędy nowej generacji w całym zakresie mocy
PL
Już wkrótce, bo w połowie 2007 roku, wszystkie oferowane w poprzednich latach napędy zostaną w całym zakresie dostępnych mocy zastąpione nową ofertą produktów o nazwach: VLTŽ AutomationDrive FC300; VLTŽ HVAC Drive FC102; VLTŽ AQUA Drive FC202. Pod koniec roku w oparciu o tę samą nowoczesną technologię znacznie rozszerzy się zakres oferowanych urządzeń, aż do mocy ok. 1,2 MW.
14
Content available remote Stan obecny i tendencje rozwojowe napędu elektrycznego
PL
W artykule przedstawiono stan obecny i tendencje rozwojowe w napędzie elektrycznym, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technik sterowania. Omówiono perspektywy rozwoju napędów elektrycznych z punktu widzenia nowych trendów w zakresie energoelektroniki oraz maszyn elektrycznych, z uwzględnieniem tendencji do budowy układów napędowych bez czujników wielkości mechanicznych. Szczególną uwagę poświęcono nowym metodom sterowania prędkością silników prądu przemiennego, takim jak sterowanie wektorowe, nieliniowe, estymacja zmiennych stanu dla napędów bezczujnikowych oraz zastosowanie metod sztucznej inteligencji.
EN
The paper attempts to give a general review of state of the art and future trends in electrical drives. The development in this area is determined by power electronics, electrical machines technology, control theory applications and microprocessor technigues, which were characterized briefly in the paper. The main attention was focused on new control methods implemented in AC drives. like vector and nonlinear control, state variable estimation for sensorless drives and application of artificial intelligence methods in motion control.
PL
Silniki prądu przemiennego są obecnie powszechnie stosowane w regulowanych napędach przemysłowych. W większości przypadków są to silniki indukcyjne, chociaż w specjalizowanych napędach coraz częściej wykorzystuje się silniki synchroniczne o magnesach trwałych (ang. Permanent Magnet Synchronous Motor - PM8M).
PL
Przemienniki częstotliwości średniego napięcia (p.cz.) od ok. 8 lat są stosowane w przemysłowych układach napędowych z silnikami prądu przemiennego (asynchronicznymi i synchronicznymi). Początkowo konstrukcja ich obwodów głównych opierała się na przemiennikach częstotliwości niskiego napięcia i transformacji do poziomu napięcia średniego. W drugiej połowie lat 90. wartości napięć wyjściowych powiększono do napięć od 2,4 kV do 6 kV (obecnie nawet do 7,2 kV). Głównymi zastosowaniami przemienników częstotliwości średniego napięcia są napędy pomp i wentylatorów, gdzie możliwe są duże oszczędności energii elektrycznej. Tego typu maszyny robocze, o obciążeniu zmieniającym się w przybliżeniu z kwadratem prędkości wirowania, wymagają w procesach technologicznych w przeważającej większości zmian prędkości w zakresie od ok. 50% do 100% wartości znamionowej.
17
PL
Micromaster 420 jest nowym falownikiem firmy Siemens, przeznaczonym do zastosowań standardowych. Falownik MM 420 umożliwia sterowanie prędkością obrotową silników prądu zmiennego w mocach od 120 W do 11 kW. Micromaster 420 wyróżnia się bardzo do-brymi właściwościami, łatwą obsługą i szybką instalacją.
PL
Trójfazowy silnik elektryczny prądu przemiennego osiągnął sukces w napędach przemysłowych, już w pierwszej połowie XX wieku. Znalazł zastosowanie w wielu dziedzinach, mimo, że sprawiał duże trudności przy regulacji prędkości obrotowej lub momentu. Do regulacji prędkości wykorzystywano metody mechaniczne: przekładnie i regulowane sprzęgła. Złożoność algorytmów sterowania prędkością lub momentem silnika prądu przemiennego nie pozwalała na budowanie prostych i tanich układów napędowych, które można masowo stosować w różnych gałęziach przemysłu.
PL
Koncern ALSTOM, w zakresie zabezpieczeń reprezentowany w Polsce przez ALSTOM T&D Protection & Control SA w Świebodzicach (dawniej REFA), oferuje nowe przekaźniki elektro-energetycznej automatyki zabezpieczeniowej serii MiCOM, dedykowane dla energetyki zawodowej i przemysłowej. Cechą wspólną serii MiCOM jest bogata funkcjonalność połączona z niewielkimi rozmiarami i relatywnie niska cena.
PL
Potrzeba regulacji silników prądu przemiennego dużej mocy i średniego napięcia 6 kV wynika z 3 podstawowych czynników: o ze stosowania nowych technologii (procesy technologiczne wymagają regulacji prędkości obrotowej maszyn roboczych), o oszczędności energii elektrycznej (cena energii ciągle rośnie), o polepszenia warunków eksploatacji silników i maszyn roboczych (kontrolowanie procesów przejściowych, prędkości obrotowej i momentu wydłuża techniczny czas życia urządzeń).
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.