Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Konserwatorskie
2007 Nr 22 82--88
PL Architekturę początku XXI wieku cechuje ogromna różnorodność postaw twórczych. Brak jednoznacznie skrystalizowanego głównego nurtu powoduje, iż powstające dzieła oscylują od chłodnego racjonalizmu high-tech po burzliwą ekstrawagancję dekonstruktywizmu. Pracownie architektoniczne wypełnione są komput[...]
EN The architecture of the beginning of the XXI century is characterized by a great variety of creative approaches. No clearly crystallized mainstream causes that produced the works oscillate between rational, high-tech extravaganza after stormy deconstructionism. Architectural studios are filled with [...]
2
100%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 25 144--147
PL Zaprojektowany przez austriackich architektów: Koppera, Croce i Kluga budynek Centrum Badań Medycznych ZMF w Grazu oddano do użytku w 2003 roku. Obiekt jest częścią zapoczątkowanej pod koniec lat 90. XX w. kompleksowej rozbudowy i restrukturyzacji kliniki uniwersyteckiej w Grazu. Stworzenie harmonij[...]
EN The building of the Center for Medical Research (ZMF) in Graz, designed by Austrian architects: Kopper, Croce and Klug, was opened in 2003. It has been a part of a restructuring process and complex extension of Graz University Clinic, initiated at the end of the last decade of the twentieth century.[...]
3
100%
Architectus
2010 Nr 2(28) 215--218
PL W dobie błyskawicznego rozwoju technologii granice możliwości architektonicznych stają się coraz bardziej umowne. Odbiorcy, przyzwyczajeni do szybkiej wymiany informacji oraz funkcjonowania w wirtualnej rzeczywistości, oczekują od obiektów architektury wysokiego poziomu funkcjonalności i złożoności,[...]
EN Designing buildings at the beginning of the 21st century became a field in which the development of technology and design support software resulted in a clearly visible trend to move the barriers which until recently were considered ultimate architectural limits. This is in line with the expectation[...]
4
100%
Architectus
2001 Nr 1-2(9-10) 98--106
PL Niespotykane dotychczas tempo rozwoju technologii oraz środków, związanych z przepływem informacji, odgrywa dominującą rolę. w kształtowaniu wizerunku współczesnego świata i wpływa na proces twórczy w wielu dziedzinach. W nurcie architektury high-tech szczególny nacisk kładzie się na perfekcyjne fun[...]
EN Features, typical for high-tech, become visible in many fields of designing. In clothing, similarly as in architecture, we can observe a common tendency to use and express the latest technology. The similarities arise from the same origins. In high-tech these are advanced space technologies. Express[...]
5
100%
Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Architektura Mieszkaniowa
PL Idea ekspansji człowieka w oceaniczne głębiny fascynowała w XX w. licznych badaczy. Także wśród architektów znalazło się wielu projektantów podwodnych schronień, domów i habitatów. Największe zainteresowanie tą dziedziną zaobserwowano w latach 60. XX w. Wśród mniej lub bardziej utopijnych poszukiwań[...]
EN Historical attempts of developing underwater living environment for human-has been shortly presented in the text, starting from years 60. of 20th century until now. Experiments conducted by Jacques-Yves Cousteau became turning-point of these probes. In the past century other scientists would continu[...]
6
100%
Architectus
2015 Nr 2(42) 79--90
PL W artykule przedstawiono nowatorski charakter twórczości belgijskiego architekta Victora Horty, który był jednym z pierwszych, a zarazem jednym z najwybitniejszych przedstawicieli secesji w architekturze. Jego dzieła wywarły znaczący wpływ na rozwój architektury XX w. Wśród zaprojektowanych przez Ho[...]
EN The Belgian architect Victor Horta, was one of the first and also one of the most outstanding representatives of Art Nouveau in architecture. The innovative character of his works had a significant impact on the development of 20th century architecture. Among buildings designed by Horta a group of l[...]
7
100%
Wiadomości Konserwatorskie
2006 Nr 19 55--60
8
100%
Wiadomości Konserwatorskie
2003 Nr 14 5--10
9
100%
Architectus
2014 Nr 2(38) 59--67
PL Nowa siedziba Rady Miejskiej w Bolonii autorstwa Mario Cucinella Architects jest przykładem holistycznie zaprojektowanego obiektu, prezentującego metody tworzenia środowiska zbudowanego z odpowiedzialnością wobec środowiska naturalnego. Postawa proekologiczna w architekturze została uwidoczniona pop[...]
EN The new City Council building in Bologna, designed by Mario Cucinella Architects is an example of the holistically designed object, that presents methods of built environment creation with the responsibility towards the natural environment. Pro-ecological attitude has been accentuated in the archite[...]
10
100%
Wiadomości Konserwatorskie
2005 Nr 17 41--46
11
100%
Wiadomości Konserwatorskie
2005 Nr 17 47--53
12
100%
Architectus
2012 Nr 2(32) 3--6
PL Kultura miasta w początkach XXI w. opiera się na subtelnym zbalansowaniu skomplikowanych, nakładających się na siebie relacji. Nostalgiczne wartości związane z poszanowaniem tradycji i dziedzictwa historycznego nie wykluczają dynamicznego rozwoju i wykorzystywania najnowszych technologii. Nowoczesne[...]
EN At the beginning of the 21st century the city culture is based on a subtle balance of complex, overlapping relations. The nostalgic values, connected with respect for traditions and historical heritage, do not preclude active development and the newest technologies. Modern societies appreciate the r[...]
13
100%
Architectus
2011 Nr 2(30) 59--63
PL Przełom XX i XXI wieku to okres powszechnego zainteresowania problemami ochrony środowiska naturalnego. Rozwój technologii oraz programów wspomagających projektowanie przyczyniły się do przesunięcia granic możliwości architektury. Obecnie wyznacza je głównie wyobraźnia projektanta. Jednocześnie daje[...]
EN The development of modern architecture is a complex process, the roots of which lie in the attitude towards tradition and cultural heritage, current state of knowledge in the field of constructing and technologies associated with the building industry, the author's philosophical and aesthetic viewpo[...]
14
63%
Architectus
PL Zdobycze gospodarki i techniki stopniowo rozprzestrzeniają się na całym świecie. Nowe wynalazki powstają w najważniejszych ośrodkach, a następnie docierają do pozostałych. Gdy w przodujących krajach Europy działały już liczne linie kolejowe, na peryferiach wciąż jeszcze jedy-nym środkiem lokomocji p[...]
EN Methodology, used in the history of architecture, as well as in many fields of science, was developed mainly in the period between the First and Second World War. It has respected the rules of traditional logic: specifying strict definitions and correct (i.e. disjoint and exhaustive) divisions. Howe[...]
15
51%
Architectus
2018 Nr 1 (53) 111--118
PL W tekście przedstawiono zarys niezwykłej historii życia i twórczości Profesor Jadwigi Sławińskiej, od chwili urodzin w Łodzi, poprzez dramatyczną ucieczkę z getta i trudne losy w czasach powojennych, aż po wybitne sukcesy na polu naukowym i dydaktycznym, odnoszone w latach, które poświęciła pracy na[...]
EN This paper presents an outline of the unusual history of the life and work of Professor Jadwiga Sławińska, from the moment of her birth in Łódź, through her dramatic escape from the ghetto and difficult fate in post-war reality, up to the outstanding success in the field of scientific and didactic a[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last