Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 54
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Od kilku lat na polskim rynku dostępne są rury poliestrowe zbrojone włóknem szklanym. Rury przeznaczone są do transportu wody pitnej oraz ścieków. Układane są w gruntach o zróżnicowanym stopniu agresywności w stosunku do otoczenia. Biorąc pod uwagę wpływy środowiskowe oraz możliwość korozji materiał[...]
EN Since last years the polyester pipes reinforced by glass fibers existing in Polish building market. Pipes are intended for transportation clean water and wastes. The pipes lying in different ground conditions, also with agressive water. Take into consideration influence ground and wastes agressively[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Referat obejmuje problematykę naprawy eksploatowanych od wielu lat betonowych kolektorów sanitarnych typu półóprzełazowego lub przełazowego. Przy kolektorach większych średnic na uwagę zasługują metody uzupełniania ubytków betonu spowodowanych korozyjnym oddziaływaniem środowiska materiałami pochodz[...]
EN Technical problems of repairing works concrete sanitary collectors of different dimensions are presented in the paper. For collectors of biggest dimensions are useful methods bridging corrosions gaps bay mineral mortars with special additives. Efficiency of this methods depends on many parameters: m[...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawia się wyniki badań przyczepności kombinacji powłok Polyment do podłoży betonowych formowanych w inwentaryzowanych deskowaniach. Analizie poddano przyczepności powłok jedno- i wielowarstwowych nakładanych na podłoża betonowe zwykłe, formowane w pielęgnacyjnej wykładzinie aktywne[...]
EN The results research works of adhesion coatings Polyment to the concrete walls built in inventory mould are presented in the report. Results were very useful for the protective concrete biological reactors done in the waste plant.
4
100%
Materiały Budowlane
2012 nr 12 7-10
5
100%
Materiały Budowlane
2011 nr 11 4-5
6
100%
Warstwy
2000 nr 2 116-118
7
100%
Materiały Budowlane
2003 nr 9 5-8
8
100%
Przegląd Budowlany
EN Corrosion environment types, their influence on concrete built sewage transfer and waste treatment objects. Repair and protection systems.
9
100%
Foundations of Civil and Environmental Engineering
2011 No. 14 47--61
EN The study presents the assumptions of a probabilistic diagnosis of the production process of concrete mix on the basis of time-dependent assessment of the compressive strength of concrete. An appropriate record of a continuous production process of concrete was proposed (letter and graphic marking) [...]
10
100%
Przegląd Budowlany
PL Projektowanie i realizacja oczyszczalni ścieków należą do najbardziej skomplikowanych procesów inwestycyjnych. Na równie wysokim poziomie muszą pozostawać procesy mechanicznego, biologicznego oraz chemicznego oczyszczania ścieków, wyposażenie technologiczne oraz procesy budowlane, zapewniające trwał[...]
EN The design and implementation of wastewater treatment plants are among the most complex investment processes. At an equally high level, mechanical, biological and chemical wastewater treatment processes, technological equipment and construction processes must be maintained, ensuring the durability o[...]
11
100%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2017 nr 1 64--68
12
100%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2003 nr 1 34-36
13
89%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej
2012 Nr 13 165-170
PL Podczas formowania ścian technologią betonowego budownictwa monolitycznego totną siłą działającą na deskowanie jest poziome parcie mieszanki betonowej. Wartość parcia [kN/m2] decyduje o doborze deskowań, rozstawie ściągów, technologii betono-wania, organizacji i terminie rozformowania. Producenci in[...]
14
75%
Materiały Budowlane
2012 nr 9 10-12
15
63%
Materiały Budowlane
2006 nr 9 16-19
16
63%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Wiązaniu i twardnieniu betonu towarzyszą widoczne zmiany objętościowe do których należą: wczesne pęcznienie, wczesny skurcz plastyczny, skurcz samoczynny lub chemiczny, skurcz przy wysychaniu, skurcz karbonalyzacyjny. Zjawiska te badane były przez wiele ośrodków naukowych, jednak istnieje wiele hipo[...]
EN The problems of concrete shrinkage have been debated by a number of authors, beginning with those specialising in the concrete chemistry to civil engineers. To bond and to hardening of concrete accompany visible voluminal changes to of which belong: early swelling, early plastic shrinkage, chemical [...]
17
63%
Ochrona przed Korozją
2008 nr 5s/A 79-85
PL W nowowybudowanych zbiornikach WKF (oczyszczalnia ścieków) z elewacją z fałdowych blach aluminiowych zaobserwowano, po krótkim okresie eksploatacji, miejscowe przebarwienia powierzchni od jasnoszarego do czarnego. Powstaje pytanie o trwałość spasywowanego aluminium. Spasywowana nawierzchnia jest trw[...]
EN In the new build WKF chambers, working in the Poznan waste and water treatment plant, done elevations with the aluminium plates. During some month about 50% area of elevation were covered by the grey-black rash. Ł It is a question on the durability of the external passivation layer of aluminium, ver[...]
18
63%
Instal
2011 nr 3 33-35
PL W artykule omówiono odmiany włókien szklanych stosowanych przy produkcji rur poliestrowych. Przedstawiono genezę włókien szklanych, rodzaje i skład chemiczny oraz zastosowania. Szczególną uwagę zwrócono na rodzinę włókien "E" i właściwości poszczególnych grup oraz ich charakterystyki zawarte w nowyc[...]
EN In the article the variation of glass fibers applied in production polyester pipes are presented. At the beginning the genesis, types, chemical properties and applications glass fibers are done. Particular properties of "E" family glass fibers and theirs technical data presented in the polish and in[...]
19
63%
Polski Cement
2000 nr 4 29-30
20
63%
Materiały Budowlane
2010 nr 12 48-49
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last