Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 69
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Technologia osadzania topionego materiału (FDM) zaliczana jest to metod szybkiego prototypowania i może być wykorzystywana jako pomoc przy wdrażaniu projektu produkcyjnego lub jako technologia wytwarzania. W obu przypadkach konieczne jest określenie sposobu zachowania się wydruku pod obciążeniem. Ni[...]
EN Fused Deposition Modeling (FDM) is put in category of Rapid Prototyping methods and can be used to help introduce manufacturing projects or as a stand-alone manufacturing technology (Direct Digital Manufacturing). In both cases it is necessary to verify printout’s behavior under workload. This elabo[...]
2
100%
Mechanik
PL Wykorzystanie silników momentowych do napędu osi obrotowych obrabiarek pozwala na eliminację przekładni z układów napędowych i jednocześnie wielu problemów z nimi związanych. Niestety, istnieją wątpliwości co do tego, jak kształtuje się sztywność tego typu napędów w warunkach zmiennych obciążeń. W a[...]
EN The use of torque motor to drive the rotary axes of machine tools allows for the elimination of gear drive systems and also many of the problems associated with them. Unfortunately, there are doubts as to how to shape the rigidity of such drives in the conditions of variable loads. The article prese[...]
3
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule opisano model matematyczny stołu obrotowego sterowanego numerycznie napędzanego bezpośrednio momentowym silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi, a także wyniki wstępnych badań symulacyjnych w środowisku Matlab Simulink. Model, który poddano testom, jest oparty na sygnałach ciągłych.[...]
EN The direct drives (torque motors) are recently used instead of the reducing gears applied in the rotary axes of the contemporary NC machine tools. Such solutions have many advantages but also disadvantages. One can find contradictory opinions about that drive's rigidity, especially the dynamic one. [...]
4
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawia się tendencje i kierunki poszukiwań innowacyjnych rozwiązań logistycznych, zaobserwowane na rynku amerykańskim przez doradców Grupy Logistycznej Miebach.
5
100%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2001 nr 8-9 611-614
PL Zaprezentowano system dostępu abonenckiego n ´ 64 kbit/s produkcji firmy Datentechnik o nazwie DT MUX. Omówiono poszczególne jego elementy, przykłady konfiguracji i zastosowań. Przedstawiono również przykłady zastosowań urządzeń abonenckich o nazwie NAE
EN The paper presents subsrriber access system from Datentechnik. All elements of the system with configuration examples are described. The paper gives also practical ecamples how to use subscriber devices separately from the multiplexer.
6
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
2011 Vol. 31, nr 4 125--134
PL W artykule przedstawiono rezultaty rozważań teoretycznych dotyczących sztywności dynamicznej napędu stołu obrotowego z silnikiem momentowym. Wyznaczono zależność, pomiędzy wybranymi parametrami a wartością rozpatrywanej sztywności dynamicznej, jak również określono wytyczne do nastaw regulatorów bad[...]
EN This paper presents the results of consideration about dynamic stiffness of rotary table drive with torque motor. The dependence between dynamic stiffness and chosen parameters of drive had been determined and the guidelines about settings of drive controllers had been drawn up. To solve this proble[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2014 Nr 63 141--162
PL Celem artykułu jest przedstawienie, jak dokonujące się w ostatnim dwudziestoleciu przeobrażenia związane ze zmianami systemowymi w kraju i szerszym otoczeniu wpływają na systemy czasu pracy. Temu celowi została podporządkowana konstrukcja merytoryczna artykułu. W pierwszej jego części wyszczególnion[...]
EN The aim of this article is to show how system changes determined by the transformation process, which took place in the last two decades in the country and the wider environment, affect the work system. The substantive construction of this article is subordinated for this purpose. In the first part [...]
8
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2015 Nr 65 101--113
PL Artykuł stanowi omówienie nowych systemów nauczania osób niepełnosprawnych. Scharakteryzowano tutaj możliwości wykorzystania e-learningu w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy. W pracy dokonano krytycznej analizy literatury przedmiotu oraz zastosowano analiz[...]
EN The aim of the article is to discuss how new teaching systems for people with disabilities meet the expectations of employers managing contemporary production systems. It characterizes the use of e-learning in vocational activation of people with disabilities on the contemporary labour market. It pe[...]
9
100%
Archiwum Nauki o Materiałach
1999 T. 20, nr 4 197-205
PL Amorficzny stop o składzie Fe73,5Cu1Nb3Si13,5B9 był wygrzewany w temperaturach 773 K i 823 K w różnych czasach w celu uzyskania struktury nanokrystalicznej o różnej zawartości fazy krystalicznej. Wykazano, że w stopie wygrzewanym w temperaturze 823 K przez 1 i 3 godz. ziarna fazy alfa-FeSi wykazują [...]
EN Amorphous Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9 alloy was annealed at 773 K and 823 K for different periods of time in order to obtain nanocrystalline structures with a varied amount of the crystalline phase. It was found that the long range order occurs in alpha-FeSi phase (DO3 type structure) of the samples anneal[...]
10
75%
Logistyka
11
75%
Logistyka
12
75%
Materiały Budowlane
2000 nr 4 24-24
13
63%
Oceanologia
2000 No. 42 (2) 251-262
EN An experiment has been performed to determine the upward water-leaving radiance by non-contact measurement of the total upward and downward radiance above the sea surface from a moving ship. The method for achieving this aim is described: the radiance meters are both tilted in such a way that the up[...]
14
63%
Oceanologia
1999 No. 41 (1) 99-111
EN It has been shown experimentally that the remote sensing reflectance can be readily calculated from the total remote sensing reflectance, provided certain external conditions are fulfilled. The first condition concerns the solar zenith distance, which should be limited to the 35–70o range (suitable [...]
15
63%
Logistyka
2004 nr 1 13-14
PL W okresie koniunktury przedsiębiorstwa koncentrują się przede wszystkim na rozwoju działalności, natomiast dekoniunktura mobilizuje do ograniczenia kosztów. Firmy prężne i nowocześnie zarządzane wykorzystują ten okres do analizy i optymalizacji procesów oraz przygotowania się do przyszłego wzrostu. [...]
16
63%
Logistyka
17
63%
Logistyka
18
63%
Inżynieria Materiałowa
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wybranych elementów substruktury związanych z wybuchowym umacnianiem staliwa Hadfielda w warunkach obróbki energią detonacji. Umocnienie przeprowadzono na płytach staliwnych o grubości około 30 mm, które po przesyceniu w wodzie z temperatury 1323 K poddano wielo[...]
EN The paper presents experimental results for selected crystal substructure elements occuring in Hadfield cast steel strengthened by explosion method. The strengthening has been performed for cast steel plates of about 30 mm thick, which after solution in water from the temperature of 1323 K have been[...]
19
63%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
PL W 1997 r. Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. w Bytomiu, w trakcie głębienia szybu "Leon IV" kopalni "Rydułtowy" wykonało dwustronny wlot szybowy na poz. 1000 m. W artykule przedstawiono sposób prowadzenia robót
EN In 1997 the Shaft Sinking Company (jsc) in Bytom, while sinking the "Leon IV" shaft in "Rydułtowy mine executed a two-side shaft intake at the level of 1000 m. The article presents the works execution.
20
63%
Nukleonika
2017 Vol. 62, No. 2 135--140
EN In this research, we studied the magnetic phase transition by Mössbauer spectroscopy and using vibrating sample magnetometer for amorphous Fe86–xZr7CrxNb2Cu1B4 (x = 0 or 6) alloys in the as-quenched state and after accumulative annealing in the temperature range 600–750 K. The Mössbauer investigatio[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last