Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Architectus
2002 Nr 1(11) 7--21
PL Prezentowane opracowanie stanowi część szerzej zakrojonych studiów nad tak zwanym aleksandryjskim, antycznym detalem architektonicznym. Podjąłem je na terenie wykopaliskowym w Marinie, niedaleko el-Alamein, w północnym Egipcie, gdzie od kilkunastu lat są prowadzone przez polskie i egipskie misje bad[...]
EN Studies of the antique socalled Alexandrian architectonic detail, are the subject of this article. The results of these studies, in the area of archeological excavations in Marina near El-Alamain in north Egypt, have been presented. They were carried out on the examples of wall niches (aedicula), si[...]
2
100%
Architectus
2000 Nr 2(8) 3-14
PL Wiosną 1998 roku, na terenie wykopaliskowym w Marinie el-Alamein, podczas odsłaniania reliktów domu oznaczonego jako H10, co miało stanowić przygotowanie do przyszłych prac konserwatorskich, wykonano uzupełniające badania archeologiczne. Ich terenem była grupa po-mieszczeń, tzw. andronitis, w połudn[...]
EN During supplementary archeological investigations of the house marked as H10, in the area of excavation in Marina el-Alam-ain, the relics of a collapsed aedicula were found in the Spring of 1998. They came from the wall of the so-called andron in the south part of the house. The rich fragments of fi[...]
3
100%
Architectus
2015 Nr 3(43) 5--12
PL Filarowe grobowce, datowane na II w. p.n.e.–I w. n.e., są najbardziej charakterystycznymi zabytkami hellenistyczno-rzymskiego miasta odkrytego na stanowisku Marina El-Alamein w Egipcie. Wyjątkowo silną ekspresję, mimo stosunkowo niedużych rozmiarów, osiągały one dzięki szczególnej koncepcji architek[...]
EN The pillar tombs, dated back from 2nd century BC to 1st century, are the most characteristic monuments of the city from the Hellenistic Roman period excavated on the site of modern Marina El-Alamein in Egypt. Despite relatively small sizes, they achieved exceptionally strong expression thanks to the[...]
4
100%
Wiadomości Konserwatorskie
2005 Nr 17 54--67
5
63%
Wiadomości Konserwatorskie
2008 Nr 23 17--35
PL Jednym z najbardziej niezwykłych reliktów architektonicznych, mających wyjątkowo dekoracyjną formę, jest pomnik komemoratywny poświęcony Komodusowi odkryty w domu H21c w trakcie wykopalisk w Marina El-Alamein. Dom ten znajduje się w północnej części miasta, niedaleko centrum. Został znaleziony podc[...]
EN One of the most remarkable architectural relics discovered at the site of Marina El-Alamein and having very decorative form is the Commemorative Monument to Commodus in the house H21c. This house is located in the northern part of the town near its centre. It was found during the safeguarding Egypti[...]
6
63%
Architectus
1999 Nr 2(6) 13--20
PL W 1986 roku w Egipcie, w miejscu zwanym dzisiaj Mariną, niedaleko el-Alamein, zostały odkryte pozostałości antycznego miasta (ryc. 1), które wraz z nekropolą funkcjonowało od II wieku p.n.e. do III wieku n.e [1, s. 12]. Nazywało się prawdopodobnie, co wciąż jeszcze pozostaje do udowodnienia, bądź Le[...]
EN In 1986 at the location of today's Marina El-Alamcin vestiges of the ancient town were discovered, that along with the necropolis functioned from the 2nd c. BC to the 3rd c. AD. Its name, still to be proven beyond a doubt, was presumably Lcucaspis or Antiphrac. The area has been explored archaeologi[...]
7
63%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
1999 T. 44, z. 3 141-149
EN During preparations for successive repairs of the town hall in Środa Śląska, architectonic examinations of its elevations were carried out in 1994 and 1995. Owing to this, the mediaeval decoration of the building became known in the shape from the end of the 15th century, as well as its rich polychr[...]
8
51%
Wiadomości Konserwatorskie
2007 Nr 22 10--18
PL W okresie od 15 kwietnia do 30 maja 2007 roku, w Marina El-Alamein, na terenie wczesnorzymskiego miasta, trzynasty sezon pracowała polsko-egipska misja konserwatorska w składzie: Stanisław Medeksza, Rafał Czerner, Wiesław Grzegorek i Małgorzata Krawczyk-Szczerbińska - architekci, Grażyna Bąkowska i [...]
EN In the period from 15 April to 30 May 2007, at the Marina El-Alamein, in the Early City, thirteenth season worked Polish-Egyptian mission Conservation composed Stanislaw Medeksza, Rafal Czerner Wieslaw Grzegorek and Małgorzata Krawczyk-Szczerbinska - architects, Grazyna Bąkowska and Monika Więch - a[...]
9
51%
Architectus
2018 Nr 1 (53) 111--118
PL W tekście przedstawiono zarys niezwykłej historii życia i twórczości Profesor Jadwigi Sławińskiej, od chwili urodzin w Łodzi, poprzez dramatyczną ucieczkę z getta i trudne losy w czasach powojennych, aż po wybitne sukcesy na polu naukowym i dydaktycznym, odnoszone w latach, które poświęciła pracy na[...]
EN This paper presents an outline of the unusual history of the life and work of Professor Jadwiga Sławińska, from the moment of her birth in Łódź, through her dramatic escape from the ghetto and difficult fate in post-war reality, up to the outstanding success in the field of scientific and didactic a[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last