Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nafta-Gaz
2016 R. 72, nr 1 23--32
PL Geofizyczne profilowania otworowe, w szczególności profilowania elektrometryczne, jądrowe, geochemiczne, nuklearnego rezonansu magnetycznego oraz akustyczne, są powszechnie wykonywanymi pomiarami w odwiertach zlokalizowanych na złożach węglowodorów. Na podstawie profilowań możliwe jest wyznaczenie m[...]
EN Geophysical well measurements, in particular electric, nuclear (including geochemical), magnetic resonance and acoustic logs are commonly performed in wells located on hydrocarbons reservoirs. Information gathered thanks to these logs enables to determine porosity and saturation factors, determine l[...]
2
100%
Nafta-Gaz
2017 R. 73, nr 2 81--89
PL Niniejsza praca przedstawia wstępne wyniki badań laboratoryjnych dynamicznych parametrów sprężystości z wybranych polskich złóż węglowodorów. Do analiz zostały wybrane trzy próbki rdzeniowe: dolomit oraz dwa rodzaje piaskowca różniące się zawartością minerałów ilastych. Badania wykonano w warunkach [...]
EN This paper presents the preliminary results of the laboratory measurements of the dynamic elasticity modules. The measurements were performed on selected Polish hydrocarbon reservoir rocks. Three core samples were chosen: dolomite and two types of sandstones which differed in the amount of clay mine[...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL W niniejszej pracy przedstawiono wpływ zmian ciśnienia nadkładu, ciśnienia porowego, ciśnienia efektywnego oraz temperatury na prędkości fal P i S oraz wartości dynamicznego modułu Younga oraz współczynnika Poissona. Badania zostały wykonane na dwóch próbkach rdzeniowych z wybranych złóż ropy i gazu[...]
EN This work presents the influence of confining, pore, effective pressures, and temperature changes on the P and S wave velocity and the values of Young’s modulus and Poisson’s ratio. Measurements were performed on two core samples from selected oil and gas reservoirs in Poland, using the device for m[...]
4
63%
Nafta-Gaz
2015 R. 71, nr 10 729--736
PL W artykule przedstawiono Górnośląskie Zagłębie Węglowe (GZW) jako obszar, na którym znajdują się skały mogące potencjalnie zawierać niekonwencjonalne akumulacje gazu ziemnego. W badaniach skoncentrowano się na serii mułowcowej, której skały ze względu na optymalną frakcję oraz wysoką zawartość mater[...]
EN This article presents the Upper Silesian Coal Basin as an area of potential unconventional gas accumulations. The research is focused on the Mudstone Series which due to its optimal grain size and high organic matter content, seems to be the most promising. The evaluation was done on the basis of li[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last