Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chemical and Process Engineering
2012 Vol. 33, nr 4 611--620
EN Extracellular laccase produced by the wood-rotting fungus Cerrena unicolor was immobilised covalently on the mesostructured siliceous foam (MCF) and three hexagonally ordered mesoporous silicas (SBA-15) with different pore sizes. The enzyme was attached covalently via glutaraldehyde (GLA) or by simp[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Chemiczna i Procesowa / Politechnika Łódzka
1999 Z. 26 215-219
PL Przeprowadzono badania doświadczalne procesu separacji 1,3-propanodiolu z rozcieńczonego roztworu wodnego. Opracowano założenia procesu separacji 1,3-propanodiolu w układzie reakcji diolu do 2-metyio-1,3-dioksanu z równoczesną ekstrakcją produktu przez wyselekcjonowany związek organiczny. Selekcja e[...]
EN The separation of 1,3-propanediol from dilute aqueous solutions was studied The liquid extraction was shown to be ineffective. A process combining reaction of 1,3-propanediol to 2-methyl-1,3-dioxane with a simultaneous extraction of the product by organic solvent appears to be technically feasible a[...]
3
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 5 415--416
PL Artykuł przedstawia wyniki badań nad otrzymywaniem nanocząstek srebra i miedzi w procesie przepływowym wspomaganym oddziaływaniem jednorodnego pola mikrofalowego. Syntezy prowadzono z zastosowaniem glikolu etylenowego jako reduktora, AgN03) AgOAc i Cu(OAc)2jako prekursorów nanocząstek i poliwinylopi[...]
EN The paper presents investigation results dealing with the fabrication of silver and copper nanoparticles in the microwave assisted flow process. The synthesis were carried out with application of ethylene glycol as reducer, AgN03, AgOAc and Cu(OAc)2 as precursors of nanoparticles and polyvi- nylpirr[...]
4
100%
Przemysł Chemiczny
2005 T. 84, nr 6 442-445
5
100%
Przemysł Chemiczny
2005 T. 84, nr 6 410-413
6
100%
Archiwum Nauki o Materiałach
2001 T. 22, nr 2 107-114
PL Struktura większości materiałów porowatych jest zazwyczaj złożona. Porowatość materiałów (część objętości materiału zajmowana przez pory) może się zmieniać w szerokim zakresie, osiągając w aerożelach nawet wielkość powyżej 99%. W ostatnim dwudziestoleciu osiągnięto znaczący postep w opisie złożonych[...]
EN The structure of most porous materials is quite complex. The porosity of materials (total volume fraction of material occupied by pores) can vary in a very broad range, from much less than 1% up to more than 99% in the case of aerogels. In the last two decades the characterisation of the complex, di[...]
7
100%
Inżynieria Materiałowa
1998 R. XIX, nr 4 1191-1194
EN The structure of most porous materials is quite complex. In the last two decades the characterisation of the structure of these materials made a milestone progress owing to the use of fractal geometry. At present it is generally accepted that the fractal models of pore structure describe the real st[...]
8
100%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 2 147-153
PL Dokonano przeglądu literatury dotyczącej metod wytwarzania, właściwości i zastosowania wielofunkcyjnych połączeń nanokompozytowych, których jednym ze składników jest Fe₃O₄.
EN A review, with 68 refs., of methods for manufg., properties, as well as medical and industrial applications of multifunctional Fe₃O₄-contg. nanocomposite materials.
9
100%
Przemysł Chemiczny
2011 T. 90, nr 11 1996-2000
10
100%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 10 2061-2065
11
88%
Archiwum Nauki o Materiałach
1999 T. 20, nr 3 145-153
PL Przedstawiono zasady preparatyki mezoporowatych sit molekularnych. Omówiono morfologię materiałów i metody jej charakterystyki. Wskazano na szerokie możliwości zastosowania mezoporowatych sit w kształtoselektywnej katalizie, separacji molekularnej oraz w technologiach specjalnych.
EN The preparation methods for mesoporous molecular sieves have been described. Structural properties and characterization methods were discussed and the prospects of application in the shape selective catalysis, molecular separation and advanced technologies were indicated .
12
88%
Chemik
1998 Nr 12 319-320
PL Przedstawiono sposób określania podstawowych właściwości materiałów porowatych. Zilustrowano je przykładem badań typowego sorbentu - żelu krzemionkowego Kieselgel 60 wykonanych przy użyciu aparatury firmy MicromeriticsŽ.
13
88%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2005 Nr 5 (53) 69--74
PL Badano efekt małokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich (SAXS) od materiałów porowatych o złożonej, nieuporządkowanej strukturze. Badania wykonano dla krzemionkowych i cyrkonowych aerożeli, krzemionkowych kserożeli oraz różnych materiałów węglowych (węgle antracytowe i szungajskie, koksy, mat[...]
EN SAXS studies were performed on different porous, disordered materials such as silica and zirconia aerogels, silica xerogels and carbonaceous materials (anthracite and shungite coals, coke, electrode material and activated carbon). These materials feature a variety of nanostructures. The relation bet[...]
14
76%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN
2013 nr 17 35--46
PL Przedstawiono wyniki badań kinetycznych reakcji estryfikacji kwasu octowego metanolem w obecności stałego kwasowego katalizatora – mezoporowatowego materiału krzemionkowego o strukturze piankowej, funkcjonalizowanego grupami sulfonowymi. Określono wpływ ilości katalizatora, stosunku molowego substra[...]
EN The esterification of acetic acid with methanol was studied in the presence of heterogeneous acidic catalyst - sulfonic acid functionalized silica mesoporous cellular foam (MCF) in order to determine its potentials. The effects of catalyst loading, molar ratio of substrates and temperature on the re[...]
15
76%
Chemical and Process Engineering
2018 Vol. 39, nr 4 367–-375
EN Preparation and properties of hierarchically structured porous silica monoliths have been discussed from the viewpoint of their application as continuous microreactors for liquid-phase synthesis of fine chemical in multi kilogram scales. The results of recent topical papers published by two research[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last