Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2004 Nr 2 70-73
EN Review of objects and technological parameters of the biological part of the sewage treatment plant. Biogenic compounds removal by metabolic dissimilation (nitrification, denitrification).
2
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2003 Nr 11 405-408
EN Reactions of electron transport in a nitrification route. Nitrification bacteria and their environments. Specification of technological parameters of active sludge. Chemical analysis of tested sewage.
3
100%
Logistyka
2015 nr 2 59--61
PL Artykuł opisuje proces wdrożenia Systemu ExpertWMS w firmie Helkra Sp. z o.o. - jednego z największych polskich dystrybutorów artykułów szkolnych, biurowych i papierniczych. Autorzy charakteryzują cele, okoliczności i korzyści związane z wdrożeniem nowego systemu, który cechuje się wysoką wydajności[...]
4
100%
Logistyka
2015 nr 4 1608--1617, CD2
PL Metody określania strefy (zasięgu i dokładności systemów nawigacyjnych są znane i używane w procesie) wspierania nawigacyjnej i hydrograficznej aktywności ludzkiej na morzu od lat. Głównym problemem w tym obszarze jest określanie dostępności dwuelementowych systemów nawigacyjnych i dokładności pozys[...]
EN Methods for determining the coverage zones and accuracy zones of navigation systems have been known for years and they have been used in the process of providing navigational and hydrographic support for human activity at sea. The problem that is most often analysed involves defining the availabilit[...]
5
80%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL Akweny zlokalizowane w aglomeracjach miejskich są często wykorzystywane jako zbiorniki retencyjne wód opadowych spływających z miejskiej kanalizacji deszczowej. Działanie czynników antropogenicznych (ścieki komunalne, rolnicze [ogrodowe], przemysłowe) prowadzi do silnego zanieczyszczenia, a często d[...]
EN Aquens localised in urban areas are often used as retention reservoirs of rainfalls that go thrugh sewage system. Anthropogenic impact (municipal, agricultural and industrial sewages) leads to strong contamination and often to degradation of such reservoirs. Besides other pollution, suspenssion usue[...]
6
80%
Geologia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2005 T. 31, z. 1 127-144
PL Główny założeniem niniejszej pracy jest zaprezentowanie budowy geologicznej podjednostki krynickiej płaszczowiny magurskiej w południowej części Gorców i Beskidu Sądeckiego oraz na kontakcie z pienińskim pasem skałkowym. Wydzielone na podstawie badań kartograficznych formalne jednostki litostratygra[...]
EN The aim of this work is to present geological structure of the Krynica Subunit of the Magura Nappe in southern part of the Gorce and Beskid Sądecki Mountains and along the Pieniny Klippen Belt (PKB). Formal lithostratigraphic units were distinguished on the basis of mapping. The lithostratigraphic u[...]
7
71%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 7 1477--1780
PL Ścieki pochodzące z przemysłu syntezy chemicznej oczyszczano metodą osadu czynnego w reaktorze SBR. Jako układ porównawczy zastosowano drugi reaktor, w którym oczyszczano ścieki komunalne. Ścieki przemysłowe okazały się znacznie mniej podatne na biodegradację zanieczyszczeń organicznych niż ścieki k[...]
EN Industrial wastewater was treated with H₂SO₄ or Ca(OH)₂ to adjust pH 7-8.5 and with a Fe salt to coagulate the suspension and then mixed with activated sludge. The municipal wastewater was processed as a ref. The study was carried out for 39 days. A substantial decrease in ammonium N concn. and an i[...]
8
71%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 7 1481--1484
PL Oceniano wpływ ścieków pochodzących z przemysłu syntezy chemicznej na fizyczne i biochemiczne właściwości osadu czynnego. Jako układ porównawczy zastosowano drugi reaktor, w którym oczyszczano ścieki komunalne. W układzie oczyszczającym ścieki przemysłowe obserwowano obniżenie aktywności oddechowej [...]
EN Industrial and municipal wastewaters were studied for properties of activated sludge. In the industrial wastewater, a decrease in respiratory activity (O₂ uptake rate) of activated sludge (as an evidence of disorder of biochem. processes) and a significant redn. in sludge vol. index were obsd. The p[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last