Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Przedstawiono wyniki analizy probabilistycznej zapasów bezpieczeństwa przypisanego obciążeniom według postanowień Eurokodu 1 i według polskiej wersji eurokodów obciążeń. Miary tych zapasów wyrażono za pomocą prawdopodobieństwa przekroczenia obliczeniowych wartości sił wewnętrznych p(S>Sd) lub przypi[...]
EN This paper contains results of probabilistic analysis of safety margines prescribed to actions according to Eurocode 1 and Polish version of this Eurocode. The measures of safety margines have been expressed as probabilities of exceeding of desing action effects p(S>Sd) or modified safety indices ßs[...]
2
100%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Przedstawiono wyniki analizy probabilistycznej wpływu korelacji pomiędzy dwoma siłami wewnętrznymi (momentem S1 i siłą podłużną S2) na miarę zapasu bezpieczeństwa w stosunku do miary akceptowalnej w przypadku występowania tylko jednej obliczeniowej siły wewnętrznej S. Wyniki analizy ujawniły dodatko[...]
EN This work deals with results of probabilistic analysis of the influence of correlation between two load effects bending (moment S1 and longitudinal force S2) on the measure of safety margin comparing with measure acceptable in case of one load effect S. The marginal distributions f (S1) and f (S2) h[...]
3
100%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL W artykule przedstawiono postanowienia EN 1991-1-1 Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje. Część 1.1: Oddziaływania ogólne - Gęstości materiałów, ciężar własny i obciążenia użytkowe opracowanej przez Komitet Techniczny CEN/TC250/SC1. Treść tej normy odpowiada treści norm polskich PN-82/B-02003 i PN-[...]
EN This paper deals with statements of EN 1991-1 Eurocode 1 - Actions on structures, Part 1.1: General actions - Densities, self-weight and imposed loads, prepared by Technical Committee CEN/TC250/SC1. The contents of the paper corresponds to the contents of Polish Standards PN-82/B-02003 and PN-82/B-0[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
1998 Z. 36 259-266
EN This paper deals with application of probabilistic methods for improvement of safety margins assessment of existing structures. Three parameters of limit state function distribution have been taken into account. The examples of analysis concerning reinforced concrete members under bending, two light[...]
5
100%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 10 586-588
6
100%
Przegląd Budowlany
7
100%
Przegląd Budowlany
8
100%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2003 nr 10 9--12
9
100%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2002 nr 10 8--11
10
100%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2004 nr 7 16--19
11
63%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące oszacowania bezpieczeństwa istniejących konstrukcji budowlanych z uwzględnieniem wyników oceny ich stanu technicznego. Po omówieniu wymagań i procedur oceny stanu technicznego istniejących obiektów, przyjętych w opracowywanym projekcie normy ISO/CD 13822 A[...]
EN This paper deals with the procedures and methods for assessment of safety of existing structures adopted in ISO/CD 13822 Assessment of Existing Structures. Attention is paid to the possibility of more exact estimation of input data from diagnostic test than in case of newly design structures. Two me[...]
12
63%
Inżynieria i Budownictwo
PL Budynek ma 34 kondygancje nadziemne i 2 podziemne, wysokość 144 m i kubaturę 30 400 m sześciennych. Jego ustrój nośny stanowi konstrukcja żelbetowa w postaci szkieletu współpracującego z trzonem. Jest to obecnie najwyższy budynek o konstrukcji żelbetowej w Polsce. Opisano rozwiązanie konstrukcyjne i[...]
EN The 144 meter high-rise building has 34 stories two underground floors and capacity of 30 400 cubic meters. The building was built as reinforced concrete skeleton structure united with concrete rigid core. It is the tollest concrete building in Poland at present. Structural solution and realization [...]
13
63%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2004 nr 4 8--10
14
63%
Inżynieria i Budownictwo
2004 R. 60, nr 5 241-243
PL Podano podstawowe informacje dotyczące genezy i statusu Eurokodów. Omówiono etapy ich wdrażania, a także sprawę załączników krajowych przygotowywanych przez krajowe organizacje normalizacyjne.
EN The basic information concerning to the origin and status of Eurocodes is given. The phases of implementation and the questions concerning home enclosures prepared by domestic standarizing organizations have been described.
15
63%
Journal of Applied Analysis
EN We prove that the Covering Property Axiom CPAgame/prism, which holds in the iterated perfect set model, implies that there ex-ists an additive discontinuous almost continuous function f : R -> R whose graph is of measure zero. We also show that, under CPAgame/prism, there exists a Hamel basis H for [...]
16
63%
Journal of Applied Analysis
EN In the paper we formulate an axiom CPAgame prism, which is the most prominent version of the Covering Property Axiom CPA, and discuss several of its implications. In particular, we show that it implies that the following cardinal characteristics of continuum are equal to ω 1 , while c = ω 2 : the in[...]
17
63%
Przegląd Budowlany
18
51%
Inżynieria i Budownictwo
2005 R. 61, nr 9 496-499
PL Przedstawiono nową trójparametrową funkcję rozkładu gęstości prawdopodobieństwa. Przeprowadzone testy zgodności przykładowych doświadczalnych wytrzymałości betonu oraz uzyskanych z obliczeń symulacyjnych łącznych rozkładów funkcji wielu zmiennych losowych wykazały, że funkcja ta dokładniej aproksymu[...]
EN A new type of three parameter probability density function (called NG) with coefficient of skewnees in the interval from O (normal distribution N) to 1,1395 (Gumbel distribution G) has been presented. The enclosed examples of conformity tests have proved better accuracy of this function for approxim[...]
19
51%
Inżynieria i Budownictwo
2011 R. 67, nr 9 502-505
20
45%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL W ostatnich 10 latach obserwuje się tendencję do produkcji urządzeń generujących wiązkę laserową o coraz większej mocy, co - jak się okazało - w wielu wypadkach poprawia efekty laseroterapii. W odróżnieniu od terapii nisko- i średnioenergetycznej (moce do 500 mW) nazwano ją wysokoenergetyczną (HILT)[...]
EN The trend in laser therapy over the past ten years has been connected to the high power laser applications. The high intensity laser therapy may improve therapeutic outcomes, significantly. In the USA, therapeutic lasers are used with outputpower up to 7500 mW. Controlled clinical studies demonstrat[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last