Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Optica Applicata
2010 Vol. 40, nr 2 367--374
EN Oxychloroborate glasses containing Dy3+ ions in the B2O3–PbCl2–PbO–Al2O3–WO3 system were studied using X-ray diffraction, Raman, FT-IR, absorption, excitation and luminescence spectroscopy. The results concerning glass preparation, short-range order structure and optical properties are reported. X-r[...]
2
100%
Optica Applicata
EN Energy transfer processes from Cr3+ to Nd3+ and NIR luminescence of Nd3+ ions at 1.06 žm in Cr-Nd co-doped lead borate glasses have been investigated. The spectroscopic investigation indicates that Cr3+ ions are located at strong-field and weak-field sites. Replacing PbO by PbF2 in lead borate glass[...]
3
100%
Archiwum Nauki o Materiałach
2001 T. 22, nr 3 203-214
PL W artykule zaprezentowano właściwości spektroskopowe szkieł fluoroindowych domieszkowanych jonami europu. Na podstawie widm absorpcyjnych i emisyjnych wyznaczono charakterystyczne wielkości spektroskopowe badanych szkieł: parametry wiązania (beta i delta), parametry intensywności przejść Omega t, ef[...]
EN Some spectroscopic properties of fluoroindate glasses doped with Eu3+ ions have been examined. From the absorption and emission spectra in the UV-VIS-NIR region, spectroscopic parameters such as bonding (beta and delta), Judd-Ofelt intensity parameters Omega t, effective linewidths delta nu eff, me[...]
4
63%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy omówiono metody otrzymywania grupy szkieł fluoroindo-wych domieszkowanych jonami wybranych lantanowców (Pr, Tm, Eu, Er, Ho). Celem było uzyskanie materiałów na źródła laserowe oraz wzmacniacze optyczne w zakresie średniej i dalekiej podczerwieni. Składy chemiczne wybranych zestawów przedstaw[...]
EN The methods of fabrication of selected fluoroindate glasses doped with some lanthanide ions (Pr, Tm, Eu, Er, Ho) were discussed in the paper. The group of fluoroindate glasses were designed as laser sources and optical amplifiers in medium and far infrared range. Composition of the selected fluoride[...]
5
63%
Archiwum Nauki o Materiałach
PL Wieloskładnikowe szkła fluoroindowe są obiecującym materiałem do otrzymywania włókien optycznych mających zastosowanie w zakresie średniej podczerwieni. W wyniku aktywowania szkieł jonami ziem rzadkich stają się przydatne w konstrukcji lasera niebieskiego, konwertora promieniowania podczerwonego na [...]
EN Multicomponent fluoroindate glasses are promising materials for ultra-low loss mid-infrared optical fibers. Upon doping with rare earth ions, fibers are suitable for the development of blue lasers, tunable lasers, up-conversion lasers, high power laser materials and optical amplifiers for telecommun[...]
6
51%
Optica Applicata
EN Heavy metal oxide and oxyfluoride lead silicate glasses doped with rare-earth ions were prepared. Next, they were heat treated in order to obtain transparent glass-ceramics. The rare-earths as optically active ions were limited to trivalent Eu3+ and Dy3+. Correlation between the local structure and [...]
7
51%
Optica Applicata
EN Heavy metal lead borate glasses doped with rare earth ions were examined. The influence of heavy metal oxide PbO and activator concentration on luminescence properties of rare earth ions are discussed. Rare earth ions were limited to Eu3+, Dy3+ and Tb3+ which are emitting in the visible light. Incre[...]
8
51%
Inżynieria Materiałowa
2000 R. XXI, nr 4 141-144
PL W pracy syntezowano szkła w złożonych układach wieloskładnikowych. Synteza prowadzona była w zaprojektowanej i wykonanej komorze do wytopów w atmosferze argonu, przy użyciu ultraczystych fluorków (zakupionych w Sigma Aldrich), w tyglu platynowym w temperaturze ~~850 stopni Celsjusza (w ciągu 1 h). S[...]
EN Rare earth elements doped fluoride glasses were formed in many elements systems. They were manufactured in dry box, in argon atmosphere with a use of ultrahigh purity fluorides (Sigma Aldrich) by melting their homogenised mixtures in a platinum crucible at ~~850 degrees centigrade. Liquid glass was [...]
9
51%
Opto - Electronics Review
2017 Vol. 25, No. 3 238--241
EN Erbium-doped lead silicate glass has been investigated for near-infrared emission and up-conversion applications. Near-infrared emission due to 4I13/2→4I15/2 transition of Er3+ is relatively broad (70.5 nm) and long-lived (3.7 ms). Also, up-conversion luminescence spectra of Er3+ ions in lead silica[...]
10
45%
Optica Applicata
EN Oxyfluoride lead borate glasses singly doped with Nd3+ and Er3+ ions have been studied before and after thermal treatment. The orthorhombic PbF2 crystallites are formed during thermal treatment, which was evidenced by X-ray diffraction analysis. Near-infrared luminescence spectra at 1.06 žm and 1.53[...]
11
45%
Archiwum Nauki o Materiałach
2004 T. 25, nr 3 193-202
PL W pracy przedstawiono właściwości strukturalne i optyczne szkieł ołowiowo-boranowych o różnej zawartości w składzie tlenku ołowiu do tlenku boru. Badania przeprowadzono z zastosowaniem dyfrakcji rentgenowskiej, spektroskopii w podczerwieni i absorpcji światła. Ze wzrostem stężenia tlenku ołowiu prz[...]
EN Structural and optical properties of lead borate systems with various PbO/B2O3 ratio in glass composition have been studied using X-ray diffraction, optical absorption and infrared spectroscopy. Increase of lead oxide concentration shifts light transparency in the direction of the longer wavelengths[...]
12
45%
Optica Applicata
EN Energy transfer processes in lead borate glasses doubly doped with Yb-Tm and Yb-Er have been investigated at room temperature under excitation of Yb at 975 nm. The non-resonant energy transfer from 2F5/2 state of Yb to 3H5 state of Tm results in up-converted emission at 850 nm due to the 3H4-3H6 tra[...]
13
39%
Optica Applicata
2010 Vol. 40, nr 2 351--358
EN Oxyhalide lead borate glasses doped with rare earth ions have been studied before and after thermal treatment. The rare earths as optically active ions were limited to the Er3+ ions. Near-infrared luminescence due to the main 4I13/2–4I15/2 laser transition of Er3+ was registered. The introduction of[...]
14
39%
Optica Applicata
EN Results of X-ray diffraction (XRD), differential scanning calorymetry (DSC), electron probe microanalysis (EPMA) and optical absorption of InF3-based glasses are reported. Different concentrations of rare earth ions have been added to a base glass. XRD results show that no crystalline phases are for[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last