Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 4, z. 22 1291-1298
PL Praca przedstawia analizę wymiany ciepła w układzie termostatu o kontrolowanej temperaturze. Celem tej analizy jest dobór optymalnych parametrów geometrycznych konstrukcji termostatu, która zapewni stabilizację temperatury lepszą niż š0,05 K. Uproszczony model matematyczny wymiany ciepła opisuje ukł[...]
EN The paper presents heat transfer in the thermostat with controlled temperature. The main aim of the analysis is estimation of optimal geometrical parameters of the thermostat construction which enables temperature stability less than š0,05 K. The simplified mathematical model of heat transfer is des[...]
2
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2003 z. 202 331-336
PL W pracy przedstawiono koncepcję i wyniki badań niskotemperaturowego źródła zimna, w którym zastosowano termoelektryczny system chłodzenia. Ten system składa się z dwóch ukladów: cztero-stopniowej kaskady wykonanej z modułów Peltiera firmy Melcor i układu chlodzącego złącze gorące kaskady. Badania ek[...]
EN The paper presents the conception and the investigation results concerning thermoelectric low temperature cooling source. The device consists of four-stage cascade and refrigeration system for cooling cascade hot junction. The experimental investigation carried in simulated performance conditions sh[...]
3
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2005 z. 24 347--354
PL Od czasu Konferencji Wiedeńskiej w 1985r. dot. ochrony warstwy ozonowej i Protokółu Montrealskiego w 1987r. dot. substancji zubożających warstwę ozonową zaczęto intensywnie poszukiwać ekologicznych czynników chłodniczych. Najbardziej szkodliwym czynnikiem chłodniczym jest freon R-12 (aktualnie zabro[...]
EN Since the time of the Vienna Conference in 1985 conerning of the ozone layer protection and the Montreal Protocol in 1987 concerning substances reducing the ozone layer intensive research has began on the ecological refrigerants. The most harmful refrigerant is freon R-12 at present prohibited . The[...]
4
63%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przeprowadzono pomiary strumienia ciepła dla radiatora, przeznaczonego do odbioru dużych ilości ciepła z powierzchni modułów termoelektrycznych, w funkcji różnicy temperatury miejsca zamocowania modułu termoelektrycznego i temperatury otoczenia oraz przy różnej wielkości powierzchni modułu termoelek[...]
EN A compact radiator that can be used for intensive cooling of thermoelectric modules was proposed in the paper. The radiator consists of an aluminium plate with a large number of thin and closely spaced fins placed on it. A fan is used to force an air flow in spaces between the fins. A thermal charac[...]
5
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2001 z. 190 329-338
PL W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych mających na celu ilościowe oszacowanie zmian charakterystyk pracy niskotemperaturowych pojemników w wyniku wprowadzenia do ich konstrukcji materiałów akumulujących ciepło typu PCM (ang. phase changinig materials). W szczególności zajęto się pojemnik[...]
EN The main goal of the work was to assess quantitative changes of the characteristics of Iow temperature thermostatic containers equipped with thermoelectric modules by the use of thermal energy storage unit (with PCM). The model of such containers was built and some experimental tests were performed.[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last