Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2001 z. 93 315-324
PL W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące analizy statycznej masztów. Omówiono iteracyjną metodę obliczania masztów w ujęciu teorii II rzędu za pomocą metody elementów skończonych. Przyjęto podstawowy element trzonu masztu w postaci pręta podatnego na ściskanie, zginanie i ścinanie, obcią[...]
EN The paper describes selected problems of statical analysis of guyed masts. Iterative method of guyed masts calculation (using FEM analysis) according to second order theory is presented. The shaft is modelled using elastic beam element taking into account commpression flexural and shear properities[...]
2
63%
Warstwy, Dachy i Ściany
2001 nr 2 70-71
3
63%
Inżynieria i Budownictwo
1998 R. 54, nr 8 422-424
PL Przeprowadzono analizę parametryczną drgań własnych dwóch wybranych masztów z odciągami. Uzyskane wyniki porównano z zaleceniami normowymi PN-79/B-03204 oraz DIN 4131.
EN A parametrical analysis of the free vibration of two guyed masts is presented. The obtained results are compared with standard rules PN-79/B-03204 and DIN 4131.
4
51%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono iteracyjną metodę obliczania cięgien w zakresie sprężysto-plastycznym. Metoda opiera się na doświadczalnej zależności sigma - epsilon liny, a wynik jest otrzymywany na drodze kolejnych przybliżeń. Za pomocą tej metody rozwiązano i przedyskutowano przykład liczbowy.
EN An iterative method for calculation of cables in the inelastic range is presented. The method bases on the experimental sigma - epsilon relation of a cable and the result is obtained by means of succesive approximation. Using the method one example is solved and discussed.
5
51%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 10 600-602
PL Przeanalizowano wyniki badań laboratoryjnych wykorzystując sztuczne sieci neuronowe. Wyrażono pogląd o możliwości projektowania kompozytów fibropiaskobetonowych o ściśle określonych wybranych parametrach.
EN Results of laboratory testing of fibroconcrete using artificial neural networks are analysed. Possibility of obtain fibroconcrete mix composition of assumed parameters is suggested.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last