Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 58
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2008 z. 74 [258] XI-XXIII
2
63%
Computer Assisted Methods in Engineering and Science
EN The paper discusses the results of laboratory experiments i n which three independent measurement techniques were compared: a digital oscilloscope, phased array acquisition system, a laser vibrometer 3D. These techniques take advantage of elastic wave signals actuated and sensed by a surface-mounted[...]
3
63%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 6 1279-1282
4
63%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN The paper presents a structure test system developed for monitoring structural health, and discusses the results of laboratory experiments conducted on notched strip specimens made of various materials (aluminium, steel, Plexiglas). The system takes advantage of elastic wave signals actuated and sen[...]
5
63%
Inżynieria i Budownictwo
2011 R. 67, nr 9 486-491
PL Omówiono zastosowania sztucznych sieci neuronowych do analizy niezawodności dźwigara stalowego, predykcji liczby cykli niszczących ściskane próbki betonowe, identyfikacji sił w śrubach węzłów podatnych, strojenia modeli MES oraz w diagnostyce i monitorowaniu elementów konstrukcji.
EN The artificial neural networks applications in analysis of the following problems are discussed: reliability analysis of a steel girder, prediction of the number of load cycles causing fatigue damage of compressed concrete specimens, identification of bolts' forces in semi-rigid connections, updatin[...]
6
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule przedstawiono lokalizację obciążenia wywołującego uplastycznienie w konstrukcji belkowej na podstawie zmian charakterystyk dynamicznych. Porównując charakterystyki dynamiczne konstrukcji wyjściowej z pomierzonymi na konstrukcji obciążonej dodatkowym, znanym obciążeniem kontrolnym, otrzyma[...]
EN The paper presents the localization of the load casing yielding in a beam structure on the basis of changes of dynamic parameters. The comparison of dynamic characteristics of investigated structure and the structure loaded with an additional, known load gives the information necessary to the identi[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
EN This paper presents the application of the nondestructive damage identification method using an additional parameter introduced to the structure. In this method the damage is identified on the basis of the variations of dynamie parameters without knowledge of the initial values of undamaged structur[...]
8
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2008 z. 74 [258] 271-282
EN Examination of structures integrity and failures detection are nowadays of great interest for both civil infrastructure and industry systems. This paper presents Structural Health Monitoring (SHM) technique that was tested on several laboratory models and utilizes elastic wave propagation phenomenon[...]
9
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2002 z. 60 [197] 561-568
10
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2002 z. 60 [197] 449-456
EN This paper presents some examples of updating of computational models of engineering structures. As a tool for model updating artificial neural networks are used. The updated models are verified by the comparison of dynamic parameters of modeled structures obtained from numerical simulations and exp[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2007 z. 45 {243} 145-155
PL Przebadano wpływ zerwania odciągu na zachowanie się konstrukcji masztu. Rozpatrywany maszt wszechstronnie przeanalizowano, symulując zerwanie kolejnych odciągów w jednej płaszczyźnie. Przedstawiono wartości naprężeń, odkształceń oraz przemieszczeń wynikających z poszczególnych schematów obciążeniowy[...]
EN In this work investigated the effects of a guy rupture in a guyed mast behaviour. The results (stresses, strains and displacements) obtained from two load situations. The structure is a 320 m height steel mast with five levels guys. The investigated structure was made from nonlinear elastic material[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Artykuł przedstawia zastosowanie sztucznych sieci neuronowych (SSN) do identyfikacji uszkodzeń w belce wspornikowej. Zastosowanie SSN rozszerza niedestrukcyjną metodę identyfikacji uszkodzenia z dodatkowym, dołączanym do konstrukcji, parametrem sterującym. W przykładach wektor wejściowy sieci składa[...]
EN This paper presents the application of Artificial Neural Networks (ANN) in the identification of damage in cantilever beam. The application of ANNs expands the nondestructive damage identification method using an additional parameter introduced to the structure. The input vector of the ANNs consists[...]
13
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2002 z. 60 [197] 473-480
EN The numerical tests have been carried out for rectangular plates with internal defect in a form of a circular hole. The wide variety of hole's positions and diameters were checked. Two identification procedures are presented. Neural network analysis of the calculated eigenfrequencies is the first wa[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2002 z. 60 [197] 387-396
EN The paper explores the potential of using artificial neural networks, for assessment of flexible steel joints, based on dynamic data. The study was carried out on a three types of steel joints, for which natural frequencies were recorded from dynamic tests. The results of this work showed that a neu[...]
15
63%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN Possible yielding of the cross-section of a structure, which may arise as a result of external actions or the (micro)defects, might significantly decrease the safety margin of the considered structure [2]. Since the cross-section yielding affects the structure stiffness, the dynamie characteristics [...]
16
63%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN The paper presents an application of Artificial Neural Networks for updating a mathematical model of the structure based on dynamic parameters. Neural networks which predict the value of selected stiffness or concentrated masses on the basis of Frequency Response Function (FRF) have been built. Two [...]
17
63%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN The main goal of the paper is to show great potential of Artificial Neural Networks (ANNs) as a new tool in the identification analysis of various problems in mechanics of structures and materials. The basics of ANNs are briefly written focusing on the Back Propagation Neural Networks (BPNNs) and th[...]
18
63%
Inżynieria i Budownictwo
2008 R. 64, nr 4 204-206
PL Wykazano różnice w analizie statycznej (siły wewnętrzne, przemieszczenia) według dwóch modeli numerycznych masztu stalowego wysokości 320 m z pięcioma poziomami odciągów. W obliczeniach wykonanych z wykorzystaniem programu elementów skończonych ADINA przyjęto trzy kierunki działania wiatru. Uwzględn[...]
EN There are compared two different finite element models of the steel mast of 320 m height with five guys level. The results (internal forces, displacements) are obtained either from static analysis of a full 3D or a substitute model. Calculations were made for three directions of wind load, and for a[...]
19
63%
Archives of Civil Engineering
PL W pracy przedstawiono możliwość zastosowania sztucznych sieci neuronowych do oceny siły docisku w śrubach połączenia. Określono sposób wyznaczania położenia podparcia w konstrukcjach belkowych. Do tego celu wykorzystano charakterystyki częstotliwościowe. Wyniki przeprowadzonych obliczeń wskazują, że[...]
EN This paper deals with the application of artificial neural networks for assessment of prestressed force in bolts of semi-rigid connections and for determination of location support of a beam structure with bolted joint. Dynamic characteristics of the structures were used for this task. The results o[...]
20
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2015 z. 62, nr 4 281--293
PL Tematem pracy jest budowa modeli dynamicznych belki kompozytowej, pełniącej rolę dźwigara w swobodnie podpartych kładkach dla pieszych. Celem jest zbadanie, które parametry opisujące model istotnie wpływają na zmianę wyników w przeprowadzanej analizie modalnej oraz znalezienie prostego modelu prętow[...]
EN The paper presents models of the beam made of a fibre-reinforced polymer (FRP) composite, which will act as a girder in simply supported footbridges. The behaviour of the composite beam can be described by various models with good results. The aim is to investigate which parameters, describing the m[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last