Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 124
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Tribologia
2002 nr 5 1503-1512
PL W niniejszej pracy autor przedstawia analityczno-numeryczne modelowanie składowych wektora indukcji pola magnetycznego w szczelinie poprzecznego łożyska ślizgowego. Zagadnienie to jest istotne, gdy jako środek smarowy w szczelinie łożyska zostanie zastosowany ferrosmar. Ferrosmar - oprócz cech takic[...]
EN In present paper are presented analytical and numerical performances for simulations of components of magnetic field induction and intensity vector in slide journal bearing gap. This problem is very important if journal bearing is lubricated with ferrooil. This oil put down vibrations, counteracts t[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 23 315-320
PL Niniejsza praca zawiera analizę numeryczną wartości zmian sił nośnych, sił tarcia i współczynników tarcia w poprzecznych walcowych łożysk ślizgowych smarowanych nienewtonowskim, lepkosprężystym ferrosmarem w polu magnetycznym. Wartości zmian sił nośnych, sił tarcia i współczynników tarcia nazywane p[...]
EN This paper presents numerical analysis of changes of capacity values, friction forces and friction coefficient for slide cylindrical journal bearings lubricated with non-Newtonian, viscoelastic and ferromagnetic oils in magnetic fields. Changes of capacities, friction forces and friction coefficient[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 23 321-326
PL W czasie udaru lub silnego impulsu działającej siły uderzeniowej zmienia się gwałtownie wysokość szczeliny stawu a w związku z tym zmieniają się istotnie parametry smarowania powierzchni stawowych, Te fakty mają znaczący wpływ na negatywne skutki wywołane udarem. Niniejsza praca zawiera obliczenia n[...]
EN This paper shows numerical comparisons between lubrication of human hip joint gap in unsteady impulsive motion. We assume that spherical bone head in human hip joint moves at least in two directions namely in circumference and meridian directions. Basic equations describing synovial fluid How in[...]
4
100%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL W niniejszej pracy autor przedstawia wyniki badań eksperymentalnych związanych z pomiarem: temperatury powierzchni wewnętrznej panewki, wartości sił tarcia i mimośrodowości względnej w poprzecznym łożysku ślizgowym smarowanym olejami silnikowymi. Podstawowym celem dokonanych pomiarów jest sprawdzen[...]
EN This paper presents the results of experimental research connected with the measurements of temperature distributions, friction forces and relative eccentricities occuring in slide journal bearing lubricated with engine oil. The measurements of the temperature, friction forces and relative eccentric[...]
5
100%
Tribologia
2002 nr 4 1249-1260
PL W pracy przedstawiono numeryczną symulację rozkładów ciśnienia dla nieizotermicznego smarowania w poprzecznym łożysku ślizgowym smarowanym ferrosmarem w polu magnetycznym z uwzględnieniem rzeczywistych warunków brzegowych Reynoldsa. Wpływ temperatury na zmiany ciśnienia był uwzględniany poprzez zmia[...]
EN Present paper shows numerical simulation of pressure distribution for non isothermal lubrication flow of ferrolubricant in magnetic field inside slide journal bearing gap. Real Reynolds's boundary conditions were taken into account. The influence of temperature on pressure changes was caused by the [...]
6
100%
Tribologia
2002 nr 2 461-474
PL Zjawisko przepływów turbulentnych w szczelinie poprzecznych łożysk ślizgowych zachodzi wówczas, gdy liczba Taylora Ty = Re ź (pierwiastek kwadratowy z psi) > lub = 41,2 lub też zmodyfikowana liczba Reynoldsa Re* = Re ź psi > lub = 2. Ma to miejsce w szybkoobrotowych łożyskach ślizgowych, np. łożysk[...]
EN The phenomenon of turbulent flows within the gap of journal slide bearings has a place when Taylor number Ty = Re ź (square root of psi) > or = 41.2 or modified Reynolds number Re* = Re ź psi > or = 2. It occurs in high-speed slide bearings e.g. HDD (hard disk drive), nuclear power plants or space[...]
7
100%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL Niniejsza praca zawiera analizę numeryczną wartości zmian sił nośnych, sił tarcia i współczynników tarcia w poprzecznych walcowych łożyskach ślizgowych smarowanych nienewtonowskimi, lepkosprężystymi olejami o własnościach ferromagnetycznych w polu magnetycznym. Wartości zmian sił nośnych, sił tarcia[...]
EN This paper presents numerical analysis of changes of capacity values, friction forces and friction coefficient for slide cylindrical journal bearings lubricated with non-Newtonian, viscoelastic and ferromagnetic oils in magnetic fields. Changes of capacities, friction forces and friction coefficien[...]
8
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2001 z. 15 251-256
PL Pomimo wysokiego poziomu badań teoretycznych i doświadczalnych w zakresie obliczeń poprzecznych łożysk ślizgowych, mamy do tej pory liczne problemy na polu modeli obliczeniowych dla smarowania olejami lepkosprężystymi o właściwościach modelu Rivlina Ericksena w polu magnetycznym. Te problemy nie zos[...]
EN Despite of the high level of the theoretical and experimental research on journal bearing calculations, hitherto there are a lot of problems remain in the field of lubricating with the oil of non-classical Rivlin-Ericksen properties in magnetic fields. Up to now these problems are not exactly explai[...]
9
100%
Tribologia
2005 nr 4 189-203
PL W niniejszej pracy autor przedstawia wyniki badań eksperymentalnych związanych z pomiarem wartości sił tarcia i mimośrodowości względnej w poprzecznym łożysku ślizgowym smarowanym czynnikiem o właściwościach nienewtonowskich. Pomiar siły tarcia i mimośrodowości względnej został wykonany na stanowisk[...]
EN This paper presents results of experimental research connected with measurements of friction forces and relative eccentricities of slide journal bearing lubricated with ferrolubricant and basis engine oil. The measurements of friction forces are performed on the test stand constructed in Gdynia Mar[...]
10
100%
Tribologia
2004 nr 5 181-194
PL Niniejsza praca przedstawia rozwiązania analityczne oraz przykład obliczeń numerycznych rozkładu wartości ciśnienia hydrodynamicznego i siły nośnej w poprzecznym łożysku ślizgowym smarowanym lepkosprężystym olejem w nieustalonym ruchu. Uwzględnia się wpływy częstości drgań czopa i panewki na wartośc[...]
EN This paper presents analytical solutions and an example of numerical calculations of hydrodynamic pressure and capacity distributions in slide journal bearing lubricated with viscoelastic oil properties in unsteady motion. The influences of various frequencies of journal and sleeve vibrations on the[...]
11
100%
Polish Maritime Research
2005 nr 3 16-26
EN This paper presents results of experimental investigations of temperature distributions on inner surface of a sleeve of transverse sliding bearing lubricated with non-Newtonian oils. The measurements were performed by means of Pt100 miniature sensors placed close to internal surface of the sleeve. T[...]
12
100%
Tribologia
2003 nr 6 107-122
PL W niniejszej pracy autor przedstawia dwa problemy związane ze smarowaniem poprzecznych łożysk ślizgowych ferrosmarem w niestacjonarnym polu magnetycznym. Pierwszym problemem jest rozwiązanie analityczne składowych natężenia pola magnetycznego dla niestacjonarnego pola magnetycznego w szczelinie popr[...]
EN Ferromagnetic, non-isothermal oil contains small 10 nm particles of iron or gadolin oxides and viscoelastic impurities for example combustion products, lead salts, soot, dust and various additions. Present paper shows the possibility of optimisation and control of lubrication problem in radial slide[...]
13
100%
Tribologia
2004 nr 1 91-111
PL Niniejsza praca zawiera analizę numeryczną wartości zmian ciśnienia hydrodynamicznego oraz sił nośnych poprzecznych walcowych łożysk ślizgowych smarowanych nienewtonowskimi, lepkosprężystymi olejami o własnościach ferromagnetycznych w polu magnetycznym. Wartości zmian ciśnienia i sił nośnych, zwane [...]
EN This paper presents numerical analysis of changes of hydrodynamic pressure and capacities of slide cylindrical journal bearings lubricated with non-Newtonian, viscoelastic and ferromagnetic oils in magnetic fields. Pressure and capacity changes caused by the viscoelastic oil properties are numerical[...]
14
100%
Polish Maritime Research
2004 nr 2 9-21
EN This paper presents an analytical solution of velocity components of unsymmetrical oil flow and pressure distribution in radial journal bearing gap for hydrodynamic unsteady lubrication with viscoelastic oil. Numerical calculations are performed in Mathcad 11 Professional Program, with taking into a[...]
15
100%
Tribologia
2017 nr 2 119--126
PL Celem niniejszej pracy jest analiza rozkładu ciśnienia hydrodynamicznego, siły nośnej i siły tarcia w szczelinie poprzecznego łożyska ślizgowego ze względu na rodzaj, liczby i wielkość mikrorowków na powierzchni panewki. Do analizy przyjęto mikrorowki rozłożone równo po obwodzie panewki i równoległe[...]
EN The purpose of this paper is to analyse the distribution of hydrodynamic pressure, load carrying capacities, and friction force in the gap of the slide bearing on account of the type, number, and size of micro-grooves on the surface of the sleeve. It was assumed that micro-grooves were distributed e[...]
16
100%
Journal of KONES
2018 Vol. 25, No. 3 355--362
EN This article presents the results of numerical calculations of the hydrodynamic pressure distribution, load carrying capacity, friction force and friction coefficient of the slide journal bearing, if the assumed model of hydrodynamic lubrication takes into account the dependence of oil viscosity val[...]
17
100%
Journal of KONES
EN In this paper author presents results of numerical calculations of hydrodynamic pressure distribution in bearing gap, load-carrying capacity, friction force and friction coefficient of slide micro-bearing considering the influence of lubricating oil temperature changes and also taking into account t[...]
18
100%
Journal of KONES
EN In this paper author present results of measurements of slide journal micro-bearings surface topography measured with an atomic force microscope (AFM). The results of measurements of surface topography were presented in the form of surface topography maps, three-dimensional graphs and some examples [...]
19
100%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 4 285--292
EN In this paper, the author presents the results of measurements of the slide journal bearings and micro-bearings sleeves and journal surfaces. The study was performed with the atomic force microscope (AFM) NT-206. The results of measurements of surface topography are presented in the form of a 2D and[...]
20
100%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 1 201--208
EN Modern oils, that lubricate the sliding friction pairs, contain more and more additives. These additives change the oil properties to the non-Newtonian. Furthermore, the friction and wear products and also the products of combustion in internal combustion engines, result in a change of the oil prope[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last