Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 34
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2011 z. 5/86 113--123
PL W ostatnim czasie problem alternatywnych źródeł zasilania silników spalinowych szczególnie zyskuje na znaczeniu. Praca dotyczy zasilania wielopaliwowego silnika o zapłonie samoczynnym, w którym główna część energii uzyskiwana jest w procesie spalania frakcji gazowej (metan jako główny składnik) z wy[...]
EN Recent years, the problem of alternative energy sources for combustion engines has been more and more significant. The current work applies to multi-fuel, self ignition engine, in which the main amount of energy has been obtained from burning gaseous fuel (methane as the main compound) with diesel p[...]
2
100%
Elektro Info
2014 nr 1-2 40--43
PL W artykule tytułem wstępu wiadomości ogólne o zastosowaniu przewodów szynowych (szynoprzewodów) w infrastrukturze budowlanej i ich walorach. W części praktycznej autor zwraca uwagę na tak ważkie problemy w projektowaniu, które należy rozwiązywać jak: uwzględnianie wartości prądu znamionowego przewod[...]
3
100%
Elektro Info
2015 nr 6 24--29
4
100%
Elektro Info
2017 nr 6 38--42
PL W artykule: • Specyfika instalacji układów gwarantowanego zasilania • Prąd znamionowy przewodów szynowych • Spadek napięcia • Sprawdzenie parametrów zwarciowych • Zestawienie najważniejszych cech instalacji przewodów szynowych w układach zasilania gwarantowanego
5
100%
Demonstratio Mathematica
EN We deduce that all natural operators of the type of the Legendre operator from the variational calculus in fibred manifolds are the constant multiples of the Legendre operator.
6
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2009 z. 3/75 89-98
PL W pracy omówiono koncepcję systemu nawigacji autonomicznej, wykorzystującego odbiornik D-GPS z satelitarną korektą błędu określenia pozycji. System taki, choć stosunkowo łatwy w implementacji, narzuca jednak ograniczenia stosowalności platformy do obszarów otwartych, gdzie zapewniona jest łączność s[...]
EN In the present work, an autonomic navigation system, based on D-GPS satellite positioning, has been presented. Though such systems are relatively simple in implementation, their usage is limited to open areas where satellite connection is available. A conception of landmark based navigation, for aut[...]
7
63%
Polish Maritime Research
2009 nr 4 62-69
EN This paper presents an analysis of application of the CAN - based marine electronics standard NMEA 2000, recently developed one, on board sea-going vessels, especially in the context of small, recreational, sailing and motor craft. The idea and development of the system has been briefly presented. T[...]
8
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 53--56, CD
PL Warunki pracy kierowców mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo realizowanych przewozów. Wśród czynników wywołujących zmiany zachowań kierowców są czynniki antropotechniczne wynikające z działań ludzi usytuowanych w pojeździe oraz jego otoczeniu, zewnętrzne wynikające z oddziaływania warunków atmos[...]
EN The drivers' workplace has an impact on the safety of transport. Among the factors causing changes in driver behavior are the anthropotechnical factors resulting from the actions of people in the vehicle and its surroundings, external ones resulting from the impact of weather conditions as well as t[...]
9
63%
Silniki Spalinowe
PL Celem niniejszej pracy jest sprawdzenie możliwości zastosowania dyskutowanych formuł do opisu opóźnienia zapłonu w silniku dwupaliwowym. W tym celu wykonano pomiary przebiegów ciśnienia w jednocylindrowym silniku dwupaliwowym, dla różnych obciążeń i różnych proporcji poszczególnych paliw. Na ich pod[...]
EN The goal of the present work, was to determine possible applications of discussed formulas in predicting ignition delay for dual-fuel engines. In order to achieve this goal in-cylinder pressure traces have been recorded for a one cylinder, dual-fuel engine, for different power outputs and different [...]
10
63%
Journal of KONES
EN The experiments described in the article aimed at adjusting the engine test bed, its equipment and software to perform comprehensive tests on a dual-fuel spontaneous combustion engine with the main gas dose (methane or biogas) and a liquid fuel ignition dose. The steps undertook during the tests inc[...]
11
63%
Demonstratio Mathematica
EN We present a very simple proof of a general reduction for natural operators on torsion free projectable classical linear connections.
12
51%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 6 548-551
PL Bezprzewodowe sieci sensorów (WSN) znajdują coraz większe zastosowanie w automatyce przemysłowej oraz domowej. WSN mogą składać się z bardzo dużej ilości urządzeń (sensor wraz ze specjalizowanym układem komunikacyjnym), na ogół o zasilaniu bateryjnym. Istotną kwestią jest zatem optymalne wykorzystan[...]
EN The wireless sensors networks (WSN) find each time greater application in industrial and also domestic automation. WSN can consist of plenty devices (sensors together with a communication block which is specialized), on the whole with a battery supply. A substantial question is thus the optimal use [...]
13
51%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL We współczesnej elektronice statkowej stosuje się wiele urządzeń, które wspomagają i ułatwiają pracę załogi, m.in. autopilot, echosonda, stacja pogodowa, żyrokompas. Niestety, każde z tych urządzeń potrzebuje osoby nadzorującej jego pracę.
14
51%
Tribologia
2000 nr 4 783-788
PL W pracy przedstawiono elementy szerokiego programu badań, wpływu zawartości pierwiastków stopowych na zużycie ścierne staliwa do pracy na gorąco. Celem badań jest określenie wpływu zawartości Co, Mo i V na zużycie cierne w zależności od parametrów odpuszczania, twardości i wytrzymałości Rm staliwa t[...]
EN In the work were presented some elements of a wide research programme of the influence of alloying element contents such as Cr, Mo, V on the abrasive wear of hot working cast steel.The depedence between the mass decrement quantity and the element contents of cast steel structure were shown.
15
51%
Eksploatacja i Niezawodność
PL W ostatnim czasie problem wykorzystania alternatywnych źródeł zasilania silników spalinowych zyskuje szczególnie na znaczeniu. Związane jest to nie tylko z kurczącymi się zasobami ropy naftowej, ale również z coraz większą troską o środowisko naturalne oraz walką z globalnym ociepleniem. W niniejsze[...]
EN The problem of using alternative fueling sources for combustion engines has been growing in importance recently. This is connected not only with the dwindling oil resources, but also with the growing concern for the natural environment and the fight against global warming. This paper proposes the co[...]
16
51%
Chemical and Process Engineering
2015 Vol. 36, nr 2 225--238
EN Protection of the environment and counteracting global warming require finding alternative sources of energy. One of the methods of generating energy from environmentally friendly sources is increasing the share of gaseous fuels in the total energy balance. The use of these fuels in compression-igni[...]
17
51%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 91--101
PL Poszukiwanie alternatywnych źródeł energii, zwiększenie efektywności jej wykorzystania, a także zmniejszenie emisji związków toksycznych do atmosfery i walka z globalnym ociepleniem są głównymi współczesnymi kierunkami rozwoju przemysłu energetycznego, w tym również silników spalinowych. Obecnie w w[...]
EN Seeking alternative sources of energy for its more effective use, reducing emissions of toxic pollutants to the atmosphere and counteracting global warming are nowadays the major areas of development in the power industry, including the design of combustion engines. Currently, the research into the [...]
18
51%
Polish Maritime Research
2015 nr 2 15--22
EN The aim of this study was to investigate possible application of fast design prototyping methods for wind-steering systems used in offshore sailing yachts. The development of such methods would help to speed up the construction work and reduce the scope of necessary experimental research, prior to i[...]
19
51%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 439--442, CD
PL Autorzy artykułu uzyskali dane do obliczenia trzech wskaźników operacyjnych logistycznych wskaźników pracy magazynu: Z1, Z2 oraz Z5 z Regionalnego Centrum Dystrybucyjnego (RCD) wybranej sieci handlowej w okresie trzech miesięcy (III-V) dla dwóch lat 2014 i 2015. Procentowa wartość wskaźnika Z1 jest [...]
EN The authors obtained data for the calculation of three indicators of operational logistics warehouse operation indicators Z1, Z2 and Z5 from the Regional Distribution Centre (RCD) selected commercial network in the three months (III-V) for the two years 2014 and 2015. The percentage ratio Z1 very hi[...]
20
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Bezprzewodowe sieci czujników umożliwiają tworzenie różnych topologii sieciowych. Możliwe jest takie zbudowanie połączeń pomiędzy elementami sieci aby zapewnić minimalny pobór mocy przez urządzenia. Jest to szczególnie istotne, gdyż jednym z głównych wymagań wobec WSN (Wireless Sensor Network) jest [...]
EN The wireless sensors networks makes possible creation of different network topologies. Such construction associations is possible between the network elements, to provide the minimum fence of force through settings. It is particular substantial, one of main queries before WSN (Wireless Sensor Networ[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last