Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 27
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
2
100%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono model ogniwa paliwowego SOFC z wewnętrznym reformingiem wraz z wynikami przeprowadzonych obliczeń. Model ten stanowi kolejne rozwinięcie modelu opisującego pracę ogniwa zasilanego czystym wodorem. Rozwinięcie umożliwia zastosowanie modelu do numerycznej analizy ogniw zasilanych mieszan[...]
EN The numerical model of a solid oxide fuel cell fuelled with methane via an internal reforming is presented in the paper. The model has been implemented into the commercial CFD code. The basic model for fuel cell fed with humidified hydrogen has been extended to cope with mixture of hydrogen, carbon [...]
3
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2006 T. 27, z. 1 201-215
PL Przedstawiono model stałotlenkowego ogniwa paliwowego (SOFC) zasilanego wodorem wraz z wynikami przeprowadzonych obliczeń. Opisany model zaimplementowano do standardowego kodu CFD, którego układ równań bilansu dla reagującej mieszaniny poszerzono o równanie zachowania ładunku oraz uzupełniono odpowi[...]
EN The numerical model of solid oxide fuel cell is presented in the paper. The model has been implemented into the commercial CFD code. The basic set of governing equations for reacting mixture has been extended to current transport equation with the proper constitutive relations and closures. Model ha[...]
4
100%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
EN The two-equation level of turbulent heat flux modelling is considered for application in film cooling instead of the turbulent Prandtl number concept. The investigations involve numerical analysis of mean and fluctuating temperature fields near the coolant injection inlet. The results of the impleme[...]
5
100%
Chemical and Process Engineering
2009 Vol. 30, z. 2 267--278
PL Przedstawiono wyniki obliczeń dla pojedynczej rurki ogniwa paliwowego zasilanego wodorem. Analizę oparto na opracowanym przez autora jednowymiarowym modelu numerycznym wytwarzania prądu elektrycznego w wysokotemperaturowym, rurkowym ogniwie paliwowym. Model ten, uzupełniony trójwymiarowymi równaniam[...]
EN Numerical analysis of a tubular solid oxide fuel cell has been presented. A proposed onedimensional model for prediction of the vector of electric current with simultaneous three-dimensional levels of continuity, momentum, energy and species transport modelling have been employed. Local changes of t[...]
6
100%
Turbulence : international journal
2005 Vol. 11 89-97
EN The numerical model of a solid oxide fuel cell is presented in the paper. Model has been established on the ground of a commercial CFD code. The basic set of governing equations for reacting mixture has been modified by adding an equation describing charge transport. The constitutive relations and c[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
1999 nr 500/1459 1--172
8
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
9
63%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono wyniki obliczeń pojedynczej rurki ogniwa paliwowego zasilanego gazem syntezowym uzyskanym w procesie gazyfikacji węgla brunatnego. Modelowano zarówno reakcje zachodzące w gazyfikatorze, jak i proces przygotowania paliwa do utylizacji w ogniwie paliwowym. Do analizy numerycznej wykorzys[...]
EN Results of computations of a single fuel cell tube fuelled with lignite-derived synthesis gas have been presented. Gasifier reactions have been modelled as well as raw syngas pre-processing in pre-reformer to obtain fuel at a suitable steam-to-carbon ratio. The model employed in the analysis can cop[...]
10
63%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
2003 Vol. 7, No 3 375-387
EN The paper deals with the proposition of a two-equation turbulent heat flux closure without any damping function. The model has been based on Durbin's V2F dynamic turbulence closure and the Deng-Wu-Xi thermal turbulence model. Both models have been implemented into the FLUENT code by a User Defined F[...]
11
63%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2003 nr 113 201-212
EN The paper deals with the implementation of two-equation turbulent heat flux closures in the form proposed by Abe et al. and Deng et al., combined with the second order turbulence model for momentum field for gas cooling application. Implemented models have been compared with the experimental data by[...]
12
51%
Chemical and Process Engineering
EN In this paper a three-dimensional model for determination of a microreactor's length is presented and discussed. The reaction of thermocatalytic decomposition has been implemented on the base of experimental data. Simplified Reynolds-Maxwell formula for the slip velocity boundary condition has been [...]
13
51%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Używając trójwymiarowych modeli Numerycznej Mechaniki Płynów i Metody Elementów Skończonych (CFD+MES) zamodelowano proces rozruchu oparty na danych pomiarowych bloku 200MW Elektrowni Kozienice. Pozwoliło to określić strumienie ciepła, temperaturę, naprężenia termiczne i mechaniczne w zaworze, a takż[...]
EN Elements and structures in power plants, especially in combined cycle or supercritical power plants are frequently subjected to serve high thermal and mechanical stresses in the condition of the stress corrosion damage. Repeated loading due to start up and shout down or normal operation cycles may l[...]
14
51%
Archives of Thermodynamics
EN In the present work a three-dimensional numerical model of Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is examined. The calculations are performed for geometry similar to the one used earlier by Hirano. Obtained numerical results for different heat and electric coefficients allows to emphasise the fact, how big ar[...]
15
51%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
2001 Vol. 5, No 2 125-140
EN The lifetime estimation of power station structures and components, subjected to fatigue loading, is essential for determining the moment of repair or replacement. Therefore the degradation behaviour and damage development within material should be very well understood. This research focuses on a fl[...]
16
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
1999 z. 17 222-229
PL Referat dotyczy powstającego programu komputerowego służącego do wstępnej, wielowariantowej analizy, a także do wstępnego projektowania dowolny obiegów cieplnych stosowanych we współczesnej energetyce. Zaletą tego kodu jest prostota obsługi: - cały schemat obiegu można zbudować graficznie na ekran[...]
EN The paper presents a concept of computer program, which allows to design and analyse any combined heat cycle for modern power industry. The advantage of this code is its simplicity an facility of operation: complete schemes of heat cycles can be graphically built with mouse; correctness of links is [...]
17
51%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono wyniki analizy numerycznej modelu rurkowego ogniwa paliwowego uwzględniającego podstawowe mikrostrukturalne parametry geometryczne porowatych elektrod. Rozważano trzy podstawowe parametry geometryczne: porowatość, krętość oraz średni wymiar porów. Uzyskane rezultaty umożliwiają ocenę w[...]
EN A numerical model of tubular solid oxide fuel cell (SOFC) with simplified one-dimensional current flux prediction is examined. The model takes into account geometric properties of porous sinters used for anode and cathode. Three characteristic parameters, i.e. porosity, tortuosity and mean pore radi[...]
18
51%
Piece Przemysłowe & Kotły
2014 3-4 8--21
PL Rozpalanie kotłów energetycznych opalanych pyłem węglowym odbywa się z reguły przy pomocy paliw ciekłych spalanych przy pomocy palników olejowych różnych konstrukcji. Paliwo do palników doprowadzane jest przy pomocy instalacji zasilającej, wyposażonej w niezbędną armaturę i aparaturę kontrolno-pomia[...]
EN Ignition in coal dust-fired power plant boilers usually takes place when liquid fuels are ignited by various kinds of oil burners. The fuel is supplied through feed pumps furnished with necessary fixtures, as well as control and measurement devices. To ensure that the burners work, a steady and effe[...]
19
51%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2012 nr 124 111--124
EN The results of numerical simulations to predict the performance of different steam models have been presented. All of the considered models of steam condensation have been validated on the base of benchmark experiment employing expansion in nozzle and next on the low pressure part of the steam turbi[...]
20
51%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2011 nr 123 3-55
EN Until recently it was believed that Navier’s boundary condition could be given as a rigorous foundation for slip phenomena. Due to the latest measurements in the mass flow rate of a gas flowing through nano- and microchannels, several discrepancies in the mathematical modelling have been found. Thus[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last