Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono wpływ granulacji urobku na energochłonność procesu wydobywczo-przetwórczego na podstawie badań przemysłowych przeprowadzonych w warunkach kopalni wapnia jurajskiego w Morawscy. Określono optimum fizyczne i ekonomiczne tego procesu. Wykazano, że energochłonność procesu wydobywczo-przeró[...]
EN Influence of the output granularity on the energy consumption of the excavation and processing was presented based on industrial sudies carried out in Jurrasic limestone quarry "Morawica". Phisical and economical optimum of these processes were determined. In was demonstrated that energy consumption[...]
2
100%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Przedstawiono leasing jako jedną z form finansowania inwestycji kapitałem obcym. Omówiono istotę i rodzaje leasingu. Przeprowadzono analizę porównawczą finansowania inwestycji kapitałem obcym poprzez kredyt bankowy i leasing. Wykazano korzyści ze stosowania leasingu. j
EN Leasing as a form of investment financing with the foreign capital is presented. Nature and types of leasing are discussed. Comparative analysis of investment financing with foreign capital using bank credit and leasing is presented. Economic advantages of using leasing are shown.
3
63%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Scharakteryzowano krajowe górnictwo skalne i dokonano próby klasyfikacji zagrożeń w tym górnictwie. Przedstawiono wyniki pomiarów wybranych czynników środowiska pracy w poszczególnych procesach oraz występujące choroby zawodowe.
EN Polish rock mining was characterised. Attempt to classify hazards in rock mining was undertaken. There were presented measurement results of selected work environment factors in individual processes as well as occurring occupational diseases.
4
63%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Efekt jakościowy strzelania oceniono na podstawie rozdrobnienia urobku. Do jego oceny wykorzystano układy łańcuchów Markowa. Wykazano, że dla określonego gabarytu w funkcji danego układu wydobywczo-przeróbczego (Kopalnia Morawica) można empirycznie dokonać wyboru najkorzystniejszej techniki strzela[...]
EN The qualitative effect of shooting was evaluated basing on the grinding of output. To this aim there were used systems of Markow chains. It was shown that for a defined size in the function nf excavating-processing system (Morawica Mine) it is possible to choose empirically the most proper shootin[...]
5
51%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W warunkach gospodarki rynkowej jednym z systemów zarządzania jest zarządzanie jakością. Scharakteryzowano Kopalnię Wapienia w Morawicy i produkowane asortymenty handlowe. Omówiono proces uzyskiwania certyfikatu zarządzania jakością w oparciu o normę ISO 9002 i wypływające stąd korzyści
EN Quality management system is one of the management systems in market economy. There was characterized Morawica Lime Quarry and its products. Process of obtaining the quality management certificate (based on ISO 9002 Standard) and its advantages were discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last