Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2002 nr 18 291-296
PL Wodorowa turbina gazowa przewidywana jest jako źródło mocy w elektrowni zawodowej japońskiego projektu badawczego WE-NET. W badaniach jej układu wykorzystano techniki modelowania i symulacji cyfrowej wypracowane w ITC TW. Przedstawiono jako przykład układ MNRC.
EN Hydrogen-fuelled gas turbine is foreseen to be implemented in a power unit by the Japanese research program called WE-NET. Mathematical modelling and digital simulation techniques and programming tools, developed by ITC PW, were used during the research MNRC hydrogen-fuelled gas turbine was presente[...]
2
100%
Gospodarka Paliwami i Energią
1999 nr 12 2-7
PL Artykuł jest próbą przedstawienia szerszemu gronu odbiorców wykorzystania wodoru jako paliwa do systemów energetycznych. Przedstawiono opracowany w Japonii program WE-NET, w ramach którego planowane jest utworzenie globalnej sieci energetycznej, opartej na wykorzystaniu wodoru jako pośredniego nośni[...]
EN The following article is introducing to the readers methods of utilisation of the hydrogen as a fuel for power systems. The Japane WE-NET program is described which assume to establish the global energy network based on utilisation of the hydrogen as a secondary clean energy.
3
100%
Biuletyn Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej
1999 nr 86 38-47
PL W artykule dokonano przeglądu metod orientacji grafów dwudzielnych i podjęto próbę oceny możliwości i ograniczeń ich stosowania do automatyzacji procesu modelowania systemów energotechnologicznych. Omówiono algorytmy dekompozycji, przymusowej orientacji, metodę węgierską i algorytm Mankresa. Studium[...]
EN The article is a review of biochromatic graph orientation methods. It i s an attempt to evaluate the possibilities and limitations of using graph theory for the automatisation of mathematical modelling of energy and technology systems. The following methods are discussed: algorithm of decomposition,[...]
4
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2001 z. 190 177-186
PL Przedstawiono zestaw procedur ITC-PAR umożliwiających efektywne wyznaczenie właściwości pary i wody, w tym w wysokich parametrach. Wykorzystano funkcje parowe NIST/ASME.
EN Set of procedure ITC-PAR is presented to make possible on efficient determination of steam and water properties, including high parameter region. The NIST/ASME steam functions were utilized.
5
71%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
1999 z. 181 97-106
PL Niniejszy artykuł przedstawia jedną z możliwych technologii wykorzystania wodoru jako paliwa dla systemów wytwarzania energii, zaproponowaną w japońskim programie badawczym. Program ten ma za zadanie stworzenie globalnej sieci energetycznej z wykorzystaniem wodoru jako wtórnego nośnika czystej energ[...]
EN This paper introduces one of the utilisation of the hydrogen as a power systems` fuel in Japanese program, which has been progressed to establish the global energy network by using hydrogen as a secondary clean energy. And it introduces semi-closed gas turbine systems with steam recirculation. They[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last