Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Analit
2018 Nr 6 45--52
PL W pracy analizowano zawartość paracetamolu – jednego z najpopularniejszych, ogólnodostępnych środków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych. Badania przeprowadzono metodą woltamperometryczną, przy wykorzystaniu techniki impulsowej różnicowej (DP) wraz z próbkowaniem podwójnym przy użyciu elektrody z[...]
EN Paracetamol is one of the most popular analgesics and antipyretics. The content of paracetamol was examined, using a voltammetric method (DP technique with double sampling). A glassy carbon electrode was used. Determination the added amount of the standard solution of paracetamol was also performed.[...]
2
80%
Chemia Analityczna
PL W pracy przedstawiono problem oceny efektów wygładzania krzywych woltamperomet-rycznych. Jako kryterium przyjęto poprawę kształtu krzywych i parametrów analitycznych metody. Zaproponowany algorytm wykorzystano podczas oznaczania niskich stężeń kadmu, ołowiu, talu, cynku, miedzi oraz arsenu. Biorąc p[...]
EN An evaluation of smoothing procedures applicable to experimental voltammograms has been described. As a criterion of evaluation, an improvement of the curve shape and analytical parameters has been considered. The proposed algorithm has been implemented during determination of low concentrations of [...]
3
80%
Materiały Ceramiczne
PL Metody chemometryczne, które są użytecznym narzędziem w wydobywaniu istotnych informacji z wielowymiarowych danych pomiarowych, zostały wykorzystane do identyfikacji źródła pochodzenia czyli producenta próbek klinkieru oraz cementu. Analiza opiera się na założeniu, że w wyniku stosowania surowców o [...]
EN Chemometric methods constitute powerful tools for objective and comprehensive interpretation of multivariate data and for extracting significant information from them. Herein, these procedures were used for identification of cement and clinker sources, i.e. producers. The analysis relies on the assu[...]
4
71%
Materiały Ceramiczne
PL W badaniach wykorzystano adsorpcyjną woltamperometrię stripingową (AdSV) do oceny zawartości uranu w surowcach i materiałach ceramicznych. Jako elektrodę pracującą zastosowano przyjazną dla środowiska błonkową elektrodę o stałym podłożu srebra (Hg(Ag)FE). Uzyskana krzywa kalibracji była liniowa w sz[...]
EN Differential pulse adsorptive stripping voltammetry (DP AdSV) is applied for the determination of uranium(VI) in the raw materials and ceramic products. The friendly environmental cyclic silver mercury film electrode (Hg(Ag)FE) was applied as a working electrode. The calibration graph was linear fro[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last