Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 43
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polish Hyperbaric Research
2006 Nr 2(15) 67-72
PL Pozycjonowanie, a w konsekwencji monitorowanie ruchu obiektów na powierzchni Ziemi obecnie nie stanowi wiekszego problemu. Dzieki satelitarnym systemom pozycjonowania GPS mamy współczesnie moliwosc sledzenia ruchu obiektów naziemnych (np. samochodów) i nawodnych (np. statków i okretów). Niestety, sy[...]
2
100%
Geological Quarterly
EN The Snochowice Beds represent the lowermost part of the Lower Jurassic succession in the western part of the Mesozoic margin of the Holy Cross Mountains (Central Poland). This thick, gravelly has a different lithological character to other Lower Jurassic sandy and fine-grained deposits. Eight lithof[...]
3
100%
Nowa Elektrotechnika
4
100%
Acta Geophysica
2013 Vol. 61, no. 5 1156--1169
EN The distribution of mining tremors is strictly related to the exploitation progress of mining works and, consequently, to the local stress field. In case the distribution is known, it is possible to determine future area of intensive seismicity in exploited mining panel. In the paper, an analysis of[...]
5
100%
Przegląd Górniczy
PL Obszar Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego (LGOM) jest narażony na liczne, indukowane działalnością górniczą wstrząsy i dla zapewnienia bezpieczeństwa regularnie prowadzone są analizy zagrożenia sejsmicznego. Jak pokazują badania, rozkład indukowanej sejsmiczności jest ściśle związany z postępe[...]
EN Knowledge of the spatial distribution of tremor occurrence in mines is essential in the analysis of seismic hazards. The area of Legnica-Glogow Copper District (LGOM) is susceptible to many mine-induced tremors so, in order to ensure safety, there are continuously analyses of seismic hazard performe[...]
6
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Coraz więcej polskich miast jest zainteresowanych zakupem niskoemisyjnych autobusów, wykorzystujących napęd elektryczny. Volvo jest gotowe, aby dostarczać takie pojazdy - już dziś w swojej wrocławskiej fabryce produkuje ponad tysiąc autobusów rocznie, z czego 1/3 to zelektryfikowane autobusy miejski[...]
7
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Transport stanowi fundament rozwoju gospodarczego i społecznego. Mobilność jest niezwykle istotna dla funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz dla jakości życia obywateli. W niniejszym artykule podjęto analizę wielkości popytu efektywnego na rynku przewozów pasażerskich w Unii Europejskiej, ze szczegó[...]
EN Transport is the foundation of our economy and society. Mobility is extremely important for the internal market and for the quality of life of citizens. This article was taken size analysis of effective demand for passenger transport market in the European Union with particular emphasis on passenger[...]
8
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 5 13--19
PL Mobilność jest niezwykle ważna dla rozwoju gospodarczego oraz dla jakości życia obywateli, którzy mogą swobodnie podróżować zarówno w celach turystycznych i rekreacyjnych, jak i służbowych czy też szkoleniowych. W niniejszym artykule, będącym kolejnym w cyklu publikacji dotyczących konkurencji na ry[...]
EN Mobility is extremely important for economic development and for the quality of life of citizens who are free to travel both for leisure and leisure purposes and for business purposes or training. In this article, being the next in a series of publications on international competition passenger tran[...]
9
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 12--15
PL Mobilność jest niezwykle ważna dla rozwoju gospodarczego oraz dla jakości życia obywateli, którzy mogą swobodnie podróżować zarówno w celach turystycznych i rekreacyjnych, jak i służbowych czy też szkoleniowych. W niniejszym artykule, będącym kolejnym z cyklu publikacji dotyczących konkurencji na ry[...]
EN Mobility is extremely important for economic development and for the quality of life of citizens who are free to travel both for leisure and leisure purposes and for business purposes or training. In this article, being the next in a series of publications on international competition passenger tran[...]
10
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Transport stanowi fundament rozwoju gospodarczego i społecznego. Mobilność jest niezwykle istotna dla funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz dla jakości życia obywateli. W niniejszym artykule podjęto analizę wielkości popytu efektywnego na rynku przewozów pasażerskich w Unii Europejskiej, ze szczegó[...]
EN Transport is the foundation of our economy and society. Mobility is extremely important for the internal market and for the quality of life of citizens who can travel freely. Transport enables economic growth and job creation. This article was taken size analysis of effective demand for passenger tr[...]
11
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
2017 R. 24, nr 3 10--21
PL Mobilność jest niezwykle ważna dla rozwoju gospodarczego oraz dla jakości życia obywateli, którzy mogą swobodnie podróżować zarówno w celach turystycznych i rekreacyjnych, jak i służbowych czy też szkoleniowych. W niniejszym artykule, będącym pierwszym z dwóch publikacji dotyczących konkurencji n[...]
EN Mobility is extremely important for economic development and for the quality of life of citizens who are free to travel both for leisure and leisure purposes and for business purposes or training. In this article, being the first of two publications on international competition passenger transpo[...]
12
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
2017 R. 24, nr 4 10--13
PL Mobilność jest niezwykle ważna dla rozwoju gospodarczego oraz dla jakości życia obywateli, którzy mogą swobodnie podróżować zarówno w celach turystycznych i rekreacyjnych, jak i służbowych czy też szkoleniowych. W niniejszym artykule, będącym kolejnym w cyklu publikacji dotyczących konkurencji na ry[...]
EN Mobility is extremely important for economic development and for the quality of life of citizens who are free to travel both for leisure and leisure purposes and for business purposes or training. In this article, being the next in a series of publications on international competition passenger tran[...]
13
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
2017 R. 24, nr 5 12--15
PL Mobilność jest niezwykle ważna dla rozwoju gospodarczego oraz dla jakości życia obywateli, którzy mogą swobodnie podróżować zarówno w celach turystycznych i rekreacyjnych, jak i służbowych czy też szkoleniowych. W niniejszym artykule, będącym kolejnym w cyklu publikacji dotyczących konkurencji na ry[...]
EN Mobility is extremely important for economic development and for the quality of life of citizens who are free to travel both for leisure and leisure purposes and for business purposes or training. In this article, being the next in a series of publications on international competition passenger tran[...]
14
100%
Nowa Elektrotechnika
15
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 3 16--22
PL Mobilność jest niezwykle ważna dla rozwoju gospodarczego oraz dla jakości życia obywateli, którzy mogą swobodnie podróżować zarówno w celach turystycznych i rekreacyjnych, jak i służbowych czy też szkoleniowych. W niniejszym artykule, będącym pierwszym w cyklu publikacji dotyczących konkurencji na r[...]
EN Mobility is extremely important for an economical growth and life quality of citizens, who are able to freely travel on tourist and entertainment purpose, as well as business and educational. In this article, which is first in series of publications referring to transport market competition, Present[...]
16
100%
Przegląd Geologiczny
EN The Snochowice Beds – the Lower Jurassic gravels and conglomerates – are composed of the fragments of the most resistant rocks: the vein quartz, quartzites, quartzite sandstones and conglomerates, lydites and jaspers. The results of performed investigations allowed to modification of the existing op[...]
17
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
EN Currently MEDCOM implements several overseas contracts for railway and tram companies, including: CAF, Hyundai Rotem, Mitsubishi Electric and Siemens USA, as well as several other partners operating locally and regionally. This Polish manufacturer has been building its position on international ma[...]
18
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
2018 R. 25, nr 9 38--39
PL Węglik krzemu to jedna z najbardziej perspektywicznych technologii w obszarze energoelektroniki dużych mocy, która ma dać impuls do rozwoju nowoczesnego taboru szynowego i autobusów elektrycznych. Zapowiadana od kilku lat rewolucja technologiczna staje się faktem – firma MEDCOM wprowadziła produkty [...]
EN Silicon carbide is one of the most promising technologies in the area of high-power power electronics devices, expected to provide new impetus for the development of modern rolling stock and electric buses. The technological revolution forecast for several years is now becoming reality – MEDCOM has [...]
19
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Międzynarodowe Targi Transportu Zbiorowego TRANSEXPO, organizowane przez Targi Kielce S.A., to największa tego typu impreza w Polsce i w Europie Centralnej. Ich współorganizatorem jest Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, a partnerami Śląski Klaster Transportu Miejskiego, Polskie Stowarzyszenie P[...]
EN International Collective Transport Fairs TRANSEXPO, organized by Targi Kielce S.A., is the biggest this kind event in Poland and Central Europe. It is coorganized by Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej (Economical Chamber of Public Transport), Śląski Klaster Transportu Miejskiego (Silesian Cluste[...]
20
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2008 Z. 237 217-232
PL W referacie przedstawiono rolę światła słonecznego i witaminy D w rozwoju i funkcjonowaniu organizmu człowieka. Szczególną rolę zwrócono na ewolucyjne aspekty pigmentacji skóry oraz na funkcjonowanie układu krwionośnego i kości. Obecnie, gdy Dyrektywa Efektywności Energetycznej Wspólnoty Europejskie[...]
EN This paper introduces into problem of the sunny light and vit. D in development and functioning man's organism. Especially part was turned on evolutionary aspects of pigmentation of skin as well as on the circulatory system and bones. At present when the Directive 2002/91/EC of the European Parliame[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last