Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN
2007 nr 2 3-212
PL Praca dotyczy nieustalonych procesów wymiany ciepła i naturalnej wymiany powietrza w obiektach budowlanych o różnej strukturze materiałowej przegród zewnętrznych, której cel i zakres omawiany jest w rozdziale 1. W praktyce inżynierskiej ilości powietrza wentylacyjnego wyznaczane są z prostych zależn[...]
2
100%
Archives of Civil Engineering
PL Dokonano wspólnej analizy obliczeń otrzymanych z rozwiązania analitycznego i symulacji numerycznych. Obliczenia dotyczą wymiany ciepła i powietrza wentylacyjnego w jednostrefowych budynkach z naturalną wentylacją. Przegrody budynku charakteryzują się różnym oporem cieplnym ścian. Obliczenia komputer[...]
EN The results of analytical solution and numerical simulation for ventilation flow rates and air temperatures in naturally ventilated, single zone buildings are presented. The examined values are induced by thermal forces generated by temperature difference together with internal heat sources assisted[...]
3
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
4
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
5
100%
Archives of Thermodynamics
EN This paper concerns the influence of the sun's radiation on a room's heating requirements. The thermal behaviour of a heated building under random external factors has been modelled. These factors are: solar radiation and outdoor temperature. The principle of superposition has been applied to the de[...]
6
100%
Archives of Civil Engineering
PL Przedstawiono rezultaty symulacji nieustalonego procesu wymiany ciepła i powietrza w budynkach z naturalną wentylacją. W celu badania tej relacji został stworzony autorski program, który umożliwia jednoczesne modelowanie obu tych procesów, tj. zarówno wymiany ciepła jak i powietrza wentylacyjnego. A[...]
EN The results of computer simulation of unsteady exchange of heat and ventilation flow rates in buildings with natural ventilation have been presented in this paper. To investigate the above phenomena a computer program has been created. The algorithm of computations has been based on the finite diffe[...]
7
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
8
100%
Archives of Civil Engineering
PL Zamieszczono wyniki kierunkowej analizy wiatru opartej na podziale kąta pełnego na osiem głównych kierunków, na które rzutuje się wektory prędkości. Każdy kierunek wyznacza prostopadłą do niego płaszczyznę, która "przechwytuje" na siebie wiatry z danego kierunku, tzn. wiatry, których wektor prędkośc[...]
EN Heat losses of a building are mainly caused by forcing functions, climatic variables. The losses depend on global and diffuse radiation as well as on ambient temperature, relative humidity, direction and wind velocity. All of the aforesaid climatic variables play significant role when determining he[...]
9
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono analizę symulowanych wahań losowych temperatury w obiekcie.
10
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL W niniejszym artykule, na podstawie modelu zweryfikowanego eksperymentalnie, a przedstawionego w [2], przeanalizowano przepływ powietrza wentylacyjnego, w jednostrefowym budynku gospodarczym, o lekkiej konstrukcji, z otworami wentylacyjnymi umiejscowionymi na przeciwległych pionowych ścianach. Zakre[...]
11
100%
Archives of Civil Engineering
PL Rozpatrzono przepływ powietrza w stanie ustalonym w jednostrefowym, lekkiej konstrukcji obiekcie. Wymiana powietrza, wynikająca z różnicy temperatur i wiatru, odbywa się przez otwory wentylacyjne umiejscowione na przeciwległych ścianach przy podłodze i pod sufitem. W pomieszczeniu znajduje się źródł[...]
EN Application of analytical solution is presented for calculating natural ventilation flow rates induced by thermal forces generated by temperature difference together with internal heat sources assisted by solar radiation and wind forces. That solution is applicable to calculate indoor air temperatur[...]
12
100%
Archives of Civil Engineering
PL Procesy wymiany ciepła w obiekcie budowlanym w podstawowym zakresie obejmują ucieczkę ciepła przez przegrody zewnętrzne oraz straty na wentylację. Po stronie zysków odnotowuje się zyski energetyczne pochodzące od promieniowania słonecznego. Procesy cieplne, zachodzące pomiędzy budynkiem, a jego otoc[...]
EN Heat exchange process in buildings is basically concerning heat losses through building envelopes and due to ventilation. In turn, natural heat gains are concerning solar radiation. The transfer of heat between building and its surrounding is mainly caused by direct climatic forces in which ambient [...]
13
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Ostatnie dwudziestolecie przyniosło znaczący postęp w pracach nad oprogramowaniem wykorzystywanym w projektowaniu obiektów budowlanych. Na rynku dostępne są pakiety w wersjach inżynierskich, które wspomagają jedynie proces konstrukcji obiektu i takie, które umożliwiają wykonywanie m. in. symulacji p[...]
14
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Rozwój technik komputerowych oraz metod numerycznych wraz z rosnącymi mocami obliczeniowymi komputerów wspomaga pracę badawczą we wszystkich dziedzinach nauki, w tym umożliwia symulację procesów zachodzących między obiektem budowlanym, a jego otoczeniem.
15
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
16
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Artykuł dotyczy wentylacji naturalnej w budynku dwustrefowym, o lekkiej konstrukcji, więc bez akumulacji ciepła w przegrodach. Wymiana ciepła odbywa się przez otwory umiejscowione w przeciwległych ścianach obiektu oraz otwór w adiabatycznej przegrodzie, dzielącej budynek w pionie na dwie strefy. Roz[...]
17
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Obecny artykuł nawiązuje i rozszerza tematykę poruszaną w artykule "Fizyka przepływu powietrza w pomieszczeniach z naturalną wentylacją" [2]. W pracy omówiono podstawowe aspekty wymiany powietrza wywołanej niezależnie wyporem termicznym lub naporem wiatru, głównie w kontekście obecnie prowadzonych b[...]
18
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
19
100%
Archives of Thermodynamics
EN The purpose of this paper is motivated by the need to obtain a deeper understanding of a combined effect of ambient temperature, solar radiation as well as wind speed and direction on heat exchange between a naturally ventilated multi-story building and its surrounding. An analysis of the sensitivit[...]
20
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Zwiększona emisja dwutlenku węgla może być przyczyną obserwowanego ocieplenia klimatu. Zmiany te mogą istotnie wpłynąć na komfort cieplny pomieszczeń. Artykuł przedstawia w skrócie metody prognozowania przyszłego, ocieplonego klimatu, a następnie wykorzystuje odmianę tzw. scenariusza analogicznego d[...]
EN It is sad that changes in climate due to increase in carbon emission is observed. The methodology for transforming weather files concerning ambient temperatures into the future higher “warmer” values of the parameter is proposed in the paper. The transforming method is based on the so-called “analog[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last