Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 31
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 12 520-524
PL W artykule przedstawiono analizę funkcjonowania wentylacji w przykładowym przedszkolu przed i po montażu nawiewników sterowanych poziomem wilgotności względnej powietrza wewnętrznego. Do porównania wykorzystano pomiary temperatury powietrza, wilgotności względnej, stężenia dwutlenku węgla oraz roczn[...]
EN The paper presents an analysis of the functioning of ventilation in the exemplary kindergarten before and after installation of ventilators controlled by the relative humidity levels of indoor air. For a comparison, the measurements were used of air temperature, relative humidity, carbon dioxide con[...]
2
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2009 nr 3 12-17
3
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL W atrykule przedstawiono kilka przykładowych rozwiązań w zastosowaniu do modelu wielostrefowego skali makro. Rozwiązanie Kerestecioglu i inni [5] jest najbardziej ogólne, ale jego skomplikowana forma ogranicza wykorzystanie praktyczne. Metoda zaproponowana przez Cunninghama [4] jst przydatna przy op[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
1999 z. 41 63-74
PL W artykule porównano różne warianty nawiewu powietrza zewnętrznego do pomieszczenia wentylowanego w sposób naturalny. Jako kryterium porównawcze wybrano zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzania powietrza wentylacyjnego oraz oferowaną przez system jakość powietrza wewnętrznego. Wyznacznikami [...]
EN The paper presents comparison of different variants of supplying external air to naturally ventilated place. Consumption of heating energy and indoor air quality offered by ventilation system have been used as comparative criterions. The indoor air quality has been determined by concentration of wat[...]
5
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2014 T. 45, nr 12 473--478
PL W artykule przeanalizowano dwa modele uwzględniania odzyskiwania ciepła z wentylacji w całosezonowym obliczaniu zapotrzebowania na energię. Jedna z metod (dokładniejsza) uwzględnia ciepło zawarte w wykroplonej parze wodnej (np. według metody podanej w ASHRAE [1]), druga metoda (uproszczona) określa [...]
EN Analyses two models taking into account the heat recovery from ventilation in the calculation of energy demand during all season. One of the methods (accurate) takes into account the heat contained in the condensed water vapour (e.g. according to the method described in ASHRAE [1]), the second metho[...]
6
100%
Rynek Instalacyjny
2006 Nr 3 52--54
PL W artykule omówiono zagadnienia komfortu cieplnego oraz jakości powietrza wewnętrznego, z zaznaczeniem roli wilgotności powietrza, a także metod kształtowania środowiska wewnętrznego (wilgotności powietrza wewnętrznego) i problemów opisu czasowego i przestrzennego rozkładu wilgotności powietrza.
7
100%
Rynek Instalacyjny
2006 Nr 4 84--87
PL W pierwszej części artykułu (RI 3/06, s. 52.) omówiono zagadnienia wilgotności powietrza w relacjach człowiek – środowisko wewnętrzne, natomiast obecnie zostanie zaprezentowana kwestia wilgotności powietrza w zależnościach środowisko wewnętrzne – architektura.
8
100%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2005 T. 1 265-272
PL W artykule przedstawiono wyniki symulacji wilgotności powietrza w budynku jednorodzinnym wyposażonym w system wentylacji naturalnej. Budynek opisany został w formie modelu wielostrefowego skali makro, czyli odwzorowywany jest w postaci szeregu wyidealizowanych stref o stałych parametrach powietrza w[...]
EN The paper presents results of indoor air hurnidity simulation in single fami- Iy house with natural ventilation. The building was described as a multi z on e model. The moisture processes like emission, absorption, condensation may proceed within each z one. Zones are connected each other by air flo[...]
9
100%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2007 T. 2 209-214
PL W artykule przedstawiono analizę wieloletnich pomiarów parametrów powietrza wewnętrznego. Szczegółowo przeanalizowano wilgotność powietrza wewnetrznego. Przedstawiono statystyki wilgotności względnej dla różnych typów pomieszczeń , korelacje pomiędzy zawartością wilgoci w powietrzu zewnętrznym i we[...]
EN Long period measurements results of indoor parameters are presented. The paper focus on indoor humidity. The following analysis were presented: illustration of indoor thermal environment on psyhometric chart, histogram of indoor relative humidity, correlation between outdoor and indoor moisture cont[...]
10
100%
Materiały Budowlane
2006 nr 1 20-22
11
100%
Rynek Instalacyjny
2007 Nr 3 56--62
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad wilgotnością powietrza wewnętrznego, mogące stanowić podstawę do różnorodnych obliczeń symulacyjnych. Na podstawie zebranych danych można wnioskować, iż w dłuższym okresie czasu średnia wilgotność względna w pomieszczeniach (również w łazienkach) typowych bu[...]
12
100%
Instal
2003 nr 1 18--23
PL W artykule przedstawiono zarys warunków kształtowania się wilgotności powietrza wewnętrznego w budynkach wentylowanych w sposób naturalny. Opisano poszczególne procesy cząstkowe ze szczególnym uwzględnieniem relacji pomiędzy intensywnością wentylacji a wilgotnością powietrza wewnętrznego. Wskazano n[...]
EN The paper presents the outline of conditions concerning shaping the basis for defining indoor air humidity in naturally ventilated dwellings. Separate partial processes were described and particular attention was made to relations between the ventilation intensity and indoor air humidity. The possib[...]
13
63%
Rynek Instalacyjny
2013 Nr 9 64--68
PL W artykule przedstawiono uproszczoną metodę obliczania procesów uzdatniania powietrza z wykorzystaniem techniki typu „desiccant cooling”, która umożliwia obliczenia energetyczne procesów uzdatniania powietrza w trakcie całego sezonu chłodniczego oraz porównanie uzyskanych wyników ze zużyciem energii[...]
EN The paper presents a simplified calculation method for desiccant cooling of air-conditioning system energy performance. This method was used for calculation of seasonal energy consumption for analyzed air-conditioning system. The result was compared with an energy consumption for traditional air-con[...]
14
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Kościoły to specyficzne obiekty budowlane o różnej wielkości. W Polsce można spotkać zarówno olbrzymie gotyckie kościoły o bardzo dużej stabilności klimatu wewnętrznego jak też niewielkie kościoły drewniane, dla których parametry powietrza zewnętrznego jak i zyski ciepła i wilgoci oddawane przez wie[...]
EN Churches are specific building objects of different sizes. In Poland the immense gothic churches may be found with a very great stability of inner climate. There are also little wooden churches where the parameters of external air and the gains of heat and humidity generated by the believers bring a[...]
15
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL W Polsce zdecydowana większość budynków mieszkalnych jest wentylowana w sposób naturalny. Niestety, w trakcie projektowania, przekroje przewodów wentylacyjnych, rodzaj kratek wentylacyjnych oraz szczelność komponentów obudowy budynku dobierane są zwykle zupełnie przypadkowo i niezależnie od siebie. [...]
16
63%
Rynek Instalacyjny
2007 Nr 12 98--104
PL W artykule przedstawiono wyniki symulacji wilgotności względnej w sali muzealnej dla różnych wariantów pojemności higroskopijnej pomieszczenia. Określono również wpływ na wilgotność innych czynników, takich jak: strumień powietrza wentylacyjnego czy profil emisji wilgoci od ludzi i nawilżacza. Wykon[...]
17
63%
Izolacje
PL W ogromnej większości budynków jednorodzinnych w Polsce stosuje się wentylację grawitacyjną. W prawidłowo działającym układzie, przepływ powietrza realizowany jest w wyniku napływu powietrza przez nieszczelności w obudowie zewnętrznej (szczeliny w stolarce budowlanej lub nawiewniki powietrza). Usuwa[...]
18
63%
Izolacje
19
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2010 T. 41, nr 4 135-140
PL Przedstawiono wpływ, jaki wywiera korona drzewa rosnącego przy budynku na ograniczenie energii promieniowania bezpośredniego docierającego do powierzchni fasady. Podstawą do analizy były fotografie drzewa wykonane w ciągu jednego roku kalendarzowego. Na podstawie zdjęć korony określono stopień przep[...]
EN The shadowing effect is shown of a crown of a tree growing near a building and causing the reduction of solar radiation reaching directly the surface of the facade.The basis for the analysis was the photographs of the tree made within one calendar year. On the basis of the crown photos the degree of[...]
20
63%
Materiały Budowlane
2017 nr 1 56--59
PL W artykule przedstawiono wyniki modernizacji typowej klasy przedszkolnej, w przypadku której rozważono dwa rodzaje wentylacji: mechaniczną z odzyskiem ciepła oraz hybrydową (wspomagana wentylacja grawitacyjna). Podczas analizy energetycznej obu modeli sprawdzano także chwilowy strumień powietrza ora[...]
EN The paper presents results of renovation an typical kindergarten classroom with two different ventilation strategy. One is mechanical balanced ventilation with heat recovery and the second is natural/hybrid concept of ventilation. For both cases of ventilation model of energy performance as well as [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last