Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 30
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL W dniach 4 do 7 czerwca 2013 roku w Poznaniu odbyły się kolejne prestiżowe targi przemysłowe, uznawane przez przedstawicieli przemysłu i handlu jako pierwsze w Europie środkowo-wschodniej. Na targach tych bowiem od lat światowi i polscy producenci maszyn oraz urządzeń prezentują nowości techniczne[...]
EN On June 4th to 7th, 2013, the successive prestigious industrial fairs took place in Poznań. Representatives of industry and trade consider them as the first ones in central-east Europe. The world and Polish producers of machines and devices present there - from years - technical novelties, which d[...]
2
100%
Przegląd Odlewnictwa
3
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Artykuł jest sprawozdaniem z kolejnej edycji Międzynarodowych Targów ITM, które odbyły się w Poznaniu w dniach 14-17 czerwca 2011 roku. Tegoroczne Targi obchodziły 90-lecie działalności wystawienniczej, w którym to okresie stały się one, największą imprezą wystawienniczą w Europie Środkowo-Wschodnie[...]
EN The paper is a report from the consecutive edition of the International ITM Fairs, which took place in Poznań, June 14-17, 2011. This year Fairs celebrated the 90 years anniversary of exhibition organisations. During this period they became the largest exhibition event in the Central-East Europe. Tr[...]
4
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Tekst jest relacją ze spotkania środowiska polskich techników podczas XXIV Kongresu, który odbył się w maju tego roku w Łodzi. Kongresowe spotkanie było podsumowaniem trwającej prawie rok dyskusji kongresowej, która miała na celu zintegrowanie środowiska inżynierskiego wokół problematyki technicznej[...]
EN This text is a report from the meeting of the Polish technologists circle during the XXIVth Congress, which took place in Łódź, in May this year. The meeting recapitulated the congress discussion - lasting nearly a year - which aim was to integrate the engineers circle concerning the technological p[...]
5
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule przedstawiono historię wszystkich Walnych Zjazdów Delegatów (w okresie 1936-2011) oraz przybliżono nazwiska wybieranych na nich Kolegów.
6
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL W czerwcu 2011 roku odbyła się kolejna edycja Międzynarodowych Targów Branżowych GIFA wraz z kolejnym Forum Technicznym WFO. Ekspozycja obejmowała zarówno kompletne odlewnie, jak i maszyny odlewnicze, urządzenia automatyzujące, manipulatory, technikę kontrolno-pomiarową, ochronę środowiska, zagospod[...]
EN The successive edition of the International Branch Fairs GIFA with the Technical Forum WFO took place in June 2011. The exposition comprised complete casting houses as well as casting machines, automated devices, manipulators, monitoring-measuring systems, environment protection, waste management. [...]
7
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Artykuł przedstawia kolejną już piętnastą edycję ważnych dla odlewnictwa polskiego, targów, na stałe wpisaną w jesienną ramówkę tej branży. W okresie 15 lat z niewielkiej wystawy branżowej przeobraziły się w liczącą się w Polsce i na świecie imprezę wystawienniczą. Z roku na rok uczestniczy w Targac[...]
EN The paper presents the consecutive, already the 15th edition of Fairs - important for the Polish foundry engineering - an inherent part of the autumn format of this sector. During 15 years they transformed from a small sector exhibition into the major exhibition event to be reckoned with not only[...]
8
100%
Przegląd Odlewnictwa
9
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Tekst zawiera sprawozdanie z przebiegu seminarium techniczno-szkoleniowego oraz uroczystości Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2010. Sprawozdanie zawiera pełny tekst wystąpienia prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich p. Macieja Asłanowicza oraz pełny teksy listy dzieci[...]
EN The text contains a report from the technical-training seminar and from the celebrations of the All-Poland Foundrymen' Day 2010. The report provides the full text of the speech of Mr. Maciej Asłanowicz, the President of the Central Board of the Polish Foundrymen' Technical Association. It also conta[...]
10
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL W dniu 2. kwietnia br. odbyło się w Traisen w Austrii zebranie członków porozumienia MEGI. W sprawozdaniu przekazano informację o przebiegu zebrania oraz o zwiedzanych odlewniach. Podano również krótką informację o obchodach 52. Dni Odlewników Austrii, które miały się odbyć 3-4 kwietnia br. Przedst[...]
EN On April 2nd 2008 was held in Traisen (Austria) the meeting of the agreement MEGI. In the report the information on the course of the meeting and on the visited foundries as well as a short information on the celebration of the 52nd Days of Austrian Foundrymen, which shall take place on 3-5th Apr[...]
11
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL W dniach 11-14. czerwca 2007 roku odbyły się Międzynarodowe Targi Poznańskie, które od lat cieszą się dużym zainteresowaniem. Targi te odbyły się pod hasłem: "Innowacje, Maszyny, Technologie", a w tym roku uczestniczyło w nich 1300 wystawców niemal z całego świata. Polskie odlewnictwo przedstawiło s[...]
EN The International Poznań Fairs, which for years arouse great interests, took place in June 11-14. 2007. The motto of this year Fairs was: "Innovations, Machines, Technologies". Nearly 1300 exhibitors from all over the world participated in the event. Polish founding presented itself within the METAL[...]
12
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule omówiono szczegółowo bardzo ważne dla odlewników wydarzenie, jakim było IV Forum Inżynierskie, które odbyło się 20. czerwca podczas tegorocznych Targów Poznańskich. Wiodąca tematyka IV Forum to "Innowacyjność w przemyśle na przykładzie odlewnictwa". Forum potwierdziło, że odlewnictwo jest[...]
EN In the article an event very important for foundrymen, namely the IV Engineering Forum, which was held on the 20. June during this year's Fair in Poznań, was described in detail. The leading theme of the Forum was "Innovation in the industry on the example of the foundry engineering". The Forum has [...]
13
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule przedstawiono informacje o Walnych Zjazdach Delegatów STOP, które odbyły się w okresie 70-lecia działalności Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich. Bardziej szczegółowo omówiono dane w publikowanych już relacjach ze Zjazdów, które miały miejsce w ostatnim 20-leciu. W sprawozdani[...]
EN In the article informations are given on the General Conven-tions of the STOP Delegates, which took place during seventy years of existing of the Polish Foundrymen's Association; morę accurately are presented informations on the data taken from the reports concerning General Conventions which took p[...]
14
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Artykuł przedstawia w pewnym skrócie przebieg ogólnopolskiego seminarium dyskusyjnego, które zorganizował Zarząd Główny Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich w dniu 26 kwietnia 2002 w Krakowie. Kanwą do dyskusji było wystąpienie dyrektora Instytutu Odlewnictwa w Krakowie Jerzego Tybulczuka[...]
EN In the article an abbreviation of the all-Polish discussion seminar organised by the Headquarters of the Polish Foundrymen's Association on 26th April has been presented. The groundwork for the discussion was the presentation of the Director of the Foundry Research Institute in Cracow Mr. J. Tybulcz[...]
15
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Autor artykułu zapoznaje Czytelników z przebiegiem tegorocznych edycji Międzynarodowych Targów Technologii dla Odlewnictwa METAL 2008, które odbyły się w dniach 24-26. września br. w Kielcach. Autor, podobnie jak i goście uczestniczący w Targach, podkreślają ich znaczenie dla promocji przemysłu w ty[...]
EN The author of the article makes the reader acquainted with the run of the this year's International Technology Fair for Foundries METAł 2008, which took place in the days from 24 to 26 September in Kielce. The author, similarly to the guests participating in the Fair, emphasizes their significance[...]
16
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Autor tekstu wykorzystał w nim informacje liczbowe opracowane przez Instytut Odlewnictwa w Krakowie, uzupełniając je skrótowymi informacjami o kilkudziesięciu polskich odlewniach oraz działających w tej branży organizacjach technicznych i gospodarczych, jak też wspierającym je zapleczu naukowo-badaw[...]
EN The author of this text has used hey figures gathered by the Foundry Research Institute in Krakow, and supplemented them with concise description of serval dozen Polish foundries, technical and economic organizations, as well as scientific and research entities.
17
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Konferencja odbyła się w dniach 11-13 grudnia 2013 r. w Zakopanem, pod patronatem Wicepremiera Janusza Piechocińskiego - Ministra Gospodarki, oraz Ewy Mańkiewicz-Cudny - Prezes FSNT NOT. Większość referatów i prezentacji omawiała szeroko rozumianą tematykę technologii produkcji maszyn.
18
100%
Przegląd Odlewnictwa
19
63%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule przedstawiono historię Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich od pierwszych inicjatyw polskich odlewników aż do formalnego uznania Stowarzyszenia oraz organizację Międzynarodowego Kongresu Odlewniczego w 1938 r. w Warszawie.
20
63%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule przedstawiono sylwetki prezesów Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich z okazji 75-lecia jego działalności.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last