Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Górniczy
PL W artykule omówiona została strategia rozwoju i funkcjonowania Kompanii Węglowej S.A. Przedstawiono stan aktualny w zakresie zasobów węgla i metanu oraz produkcji i sprzedaży węgla, a także podstawowe założenia, wizję, misję oraz cele strategiczne rozwoju Spółki. Wskazano, że w dokumencie strategicz[...]
EN The article discusses the strategy of development and functioning of the Coal Company JSC. In the article the current state with respect to the resources of coal and methane as well as coal production and sale, the vision, mission and strategic objectives of Company’s development were presented. It [...]
2
100%
Górnictwo i Geologia
2010 T. 5, z. 3 101-111
PL W artykule przedstawiono informacje o zasobach surowców mineralnych, występujących w Polsce. Podano także informacje, dotyczące zapotrzebowania na kopaliny użyteczne, wielkość ich wydobycia oraz obrotu. W dalszej kolejności przedstawiono kierunki rozwoju nowych technologii górniczych, w aspekcie rea[...]
EN In this paper have presented information about the reserves of the mineral resources occurring in Poland. Have shown also information refers to needs of fossil resources, the vołume of their exploitation and dealing. In the further step have shown directions of the new technologies in mining in the [...]
3
63%
Polityka Energetyczna
PL Południowy Koncern Energetyczny S.A. jest największym w Polsce wytwórcą energii elektrycznej i ciepła, ale również należy do największych w kraju konsumentów węgla kamiennego. Aby podmiot ten mógł uzyskać odpowiednią pozycję na europejskim rynku wytwórców energii z chwilą wejścia naszego kraju do Un[...]
EN Południowy Koncern Energetyczny S.A. (PKE) is the largest Polish producer of electric energy and heat and, at the same time, one of the largest domestic consumers of hard coal. To be able to gain the right position in the European market of energy producers, the entity must adjust its internal struc[...]
4
51%
Polityka Energetyczna
PL Południowy Koncern Energetyczny S.A. w Katowicach, do niedawna największy z podmiotów funkcjonujących na polskim rynku wytwórców energii elektrycznej i ciepła, w obecnym kształcie organizacyjnym funkcjonuje już od niespełna czterech lat. Świadomość roli, jaką odgrywa w krajowym systemie elektroenerg[...]
EN Południowy Koncern Energetyczny S.A. in Katowice, until recently the biggest entity functioning on Polish power industry electrical and heat market, has been functioning in the existing organizational shape for less than four years. Awareness of the role, which it is playing in the domestic power ge[...]
5
51%
Energetyka
2004 nr 11 658-659
PL Od wielu lat PKE SA był i jest nadal orędownikiem wprowadzenia w Polsce w petni konkurencyjnego rynku energii elektrycznej oraz uczestniczy w wypracowywaniu zasad jego funkcjonowania. Doświadczenia zebrane w ciągu trzech lat funkcjonowania polskiego rynku energii oraz obserwacji rynków europejskich [...]
EN PKE SA has been for many years an advocate of introducing in Poland fully competitive electric energy market and has participated in elaboration of principles of it functioning. Experiences gained during three years of Polish energy market functioning and from observation of European markets enables[...]
6
51%
Przegląd Górniczy
PL W artykule przedstawiono podstawy prawne powołania oraz efekty techniczne i ekonomiczne działalności Zakładu Górniczo-Ener-getycznego Sobieski Jaworzno III Spółka z o.o., której udziałowcami są: Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A. oraz Elektrownia Jaworzno III S.A. Wykazano, że stabilność takich powiąz[...]
EN The legal basics of formation as well as technical and economic efects of activity of Zakład Górniczo-Energetyczny Sobieski Jaworzno III Spółka z o.o., whose shareholders are: Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A. (Nadwiślańska Coal Company) and Elektrownia Jaworzno III S.A. (Power plant Jaworzno III) ar[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last