Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Żeliwo jest materiałem znanym i stosowanym do produkcji rur i kształtek wodociągowych od ponad 150 lat. Postęp techniczny w odlewnictwie oraz ciągłe próby zniwelowania mankamentów żeliwa, objawiających się głównie jego kruchością i niską udarnością, doprowadziły w roku 1948 do powstania materiału o [...]
EN Ductile iron is well known material used for manufacturing water supply pipes and fittings for over 150 years. Technological progress in casting and continuous attempts to eliminate iron faults causing mainly brittleness and low impact resistance led in 1948 to creation of new material with optimum [...]
2
100%
Inżynieria Bezwykopowa
2004 nr 2 60-61
PL Podstawowe przyczyny wykorzystania rur z żeliwa sferoidalnego w technologiach bezwykopowych są zasadniczo takie same jak te, dla których wybiera się rury z żeliwa sferoidalnego do budowy sieci wodociągowych w wykopach otwartych, a więc trwałość, niezawodność i bezpieczeństwo. Rury z żeliwa sferoidal[...]
3
100%
Materiały Budowlane
2006 nr 7 33-34
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
2005 Z. 44 413-421
PL Tradycja stosowania rur żeliwnych w sieciach wodociągowych sięga XIX wieku. Postęp technologiczny w sposobie zabudowy rurociągów w ziemi spowodował potrzebę dostosowania konstrukcji rur z żeliwa sferoidalnego do nowych trendów, jakimi są bez wątpienia bezwykopowe metody budowy nowych i wymiany stary[...]
EN Tradition of using iron pipes in water supply systems dates back to the XIX century. Progress of technology in building underground water supply systems caused need of adapting the construction of ductile iron pipes to the new trends, which are unquestionably trenchless methods of building new and c[...]
5
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2013 Nr 9 371--375
PL Opisano i podsumowano fakty dotyczące cementowania rurociągów ze zwróceniem szczególnej uwagi na wpływ cementowania na hydrauliczne opory przepływu przez rurociągi. Omówiono również krótkoterminowy i długoterminowy wpływ cementowania na jakość przesyłanej wody.
EN Some facts on applying cement mortar lining have been summarized and described. The impact of mortar lining on friction to flow has been discussed using some data known from the literature. Short and long term impact of internal cement mortar lining on water quality has been discussed.
6
51%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2015 Nr 4 156--159
PL W artykule przedstawiono historię rozwoju rur żeliwnych. Pokazano szczególną budowę strukturalną żeliwa szarego i żeliwa sferoidalnego oraz wynikające z tego zróżnicowane właściwości. Wykazano, że zmniejszenie grubości ścianek nie wpływa na zmniejszenie trwałości, ponieważ trwałość w przypadku rur z[...]
EN In the paper the history of development of cast iron pipes was presented. The specific structural construction of cast iron and ductile cast iron and the resulting different properties were discussed. It was indicated that reduction in the wall thickness does not impact the durability, as it depends[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last