Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Artykuł prezentuje jubileuszowe 50. spotkanie Stowarzyszenia Europejskich Odlewni Precyzyjnych (EICF), które odbyło sięw maju 2006 r. w Bilbao w Hiszpanii. Konferencja zoganizowana z tej okacji nosiła tyt.: "Promoting excellence in investment casting". Autor artykułu jest dyrektorem polskiej Spółki [...]
EN The article presents a jubilee fiftieth meeting of the Association of European Investment Castings Foundries (EICF), held in may 2006 in Bilbao (Spain). The Conference organized by this occasion had the title: "Promoting excellence in investment casting". Author of this article is derector of polish[...]
2
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Wykorzystanie techniki komputerowej jest jednym z najszybciej rozwijających się. kierunków wspomagania technologii. Działania utworzonego w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie Zespołu polegają z jednej strony na współpracy z konstruktorami i użytkownikami odlewów, z drugiej strony z technologami w odl[...]
EN Utilisation of the computer technique is one of the most quickly developing trends which assist technology. The activities of the Team established in the Foundry Research Institute in Cracow depend on the one hand on the co-operation with the designers and users of castings and on the other hand wit[...]
3
63%
Przegląd Odlewnictwa
PL Trwa proces restrukturyzacji jednostek badawczo-rozwojowych w Polsce. W odniesieniu do Instytutu Odlewnictwa w Krakowie, sprowadza się on między innymi do przekształcania Zakładu Doświadczalnego w spółkę prawa handlowego - Przedsiębiorstwo Innowacyjne Odlewnictwa "SPECODLEW" Sp. z o.o. Spółka ta prz[...]
EN The economic transformations of the research and development units in Poland are going on. With reference to the Foundry Research Institute in Cracow it concerns, among others, the transformation of the Pilot Plant into an independent unit and a Company, governed by commercial law, under the name of[...]
4
51%
Odlewnictwo - Nauka i Praktyka
5
51%
Biuletyn Instytutu Odlewnictwa
PL Przedstawiono niektóre możliwości wykorzystania techniki RPS (Rapid Prototyping System) - LOM (Laminated Object Manufacturing) do wykonywania oprzyrządowania odlewniczego. Wskazano na zalety tej technologii, zestawiono parametry techniczne urządzenia LOM 2030E, będącego w posiadaniu Instytutu Odlewn[...]
EN Some possibilities of Rapid Prototyping System (RPS) and Laminated Object Manufacturing (LOM) are described in view of their application in the manufacture of foundry pattern equipment. The advantages of this novel technology are disclosed, and the operating parameters of a LOM 2030E equipment posse[...]
6
51%
Przegląd Odlewnictwa
PL Opisano wykorzystanie techniki LOM (Laminated Object Manufacturing) w odlewnictwie. Przedstawiono jej zalety oraz zaprezentowano maszynę LOM 2030E pracującą w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie. Przytoczono przykłady wykonanych modeli odlewniczych i odlewów. Wykazano, że technika LOM stwarza nowe moż[...]
EN The use of LOM (Laminated Object Manufacturing) technique in foundry practice is described. Its advantages are listed and the LOM 2030E machine operating at the Foundry Research Institute in Cracow is presented. Some examples of the made patterns and castings are given. It has been pointed out that [...]
7
51%
Biuletyn Instytutu Odlewnictwa
8
51%
Archives of Foundry Engineering
PL W publikacji zaprezentowano wyniki badań odlewów wytwarzanych ze stopu miedzi (brązu aluminiowego, typu BA1044) według opracowanej w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie technologii wykonywania odlewów precyzyjnych przy zastosowaniu kierunkowego krzepnięcia [9]. Wstępnie pokazano zasadność nowoopracowa[...]
9
45%
Przegląd Mechaniczny
1998 nr 22 8-15
PL Dynamiczny postep techniczny w wielu dziedzinach przemysłu, w tym również w odlewnictwie, spowodowal, że coraz częściej do przygotowania produkcji i wytwarzania odlewów stosuje sie wspomaganie komputerowe; wymusza ono korzystanie z wysokiej jakości sprzętu komputerowego, specjalistycznego oprogramo[...]
EN Dynamic technological progress in many branches of industry, including foundry practice, has caused the computer assistance to be more and more frequently used in preparation of production and making casting. This requires using a high quality computer hardware, specialistic, software and the lates [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last