Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2010 z. 64 43-44
PL W artykule przedstawiono rodzaje elektrowni wykorzystujących magazynowanie sprężonego powietrza (CAES). Omówiono istniejące elektrownie oraz zaprezentowano najistotniejsze realizowane projekty w Unii Europejskiej i USA.
EN The main difference between CAES plants is the air warming method before it gets to the combustor.
2
100%
Energetyka
2011 nr 2-3 8891-8891
PL Planowany rozwój elektrowni wiatrowych w Polsce stwarza konieczność podjęcia prac nad magazynowaniem energii. Elektrownie zawierające CAES osiągnęły dojrzałość techniczną, a ich budowa w Polsce jest możliwa. Wszystkie elementy składające się na CAES są znane i stosowane w Polsce, w przemyśle, a pote[...]
EN The planned development of wind power plants in Poland makes it necessary to start research work on energy storage. Power plants equipped with CAES system have already reached technical maturity and there would be no problem in constructing them in Poland. All elements composing the CAES are known a[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
PL W artykule przedstawiono definicję systemu naprawialnego, oraz klasyfikację modeli procesów awarii, z uwzględnieniem modeli remontu doskonałego, minimalnego i niedoskonałego. Wskazano na badanie istnienia trendu, jako szczególnie istotny czynnik przy wyborze modelu i narzędzi matematycznych. Zapreze[...]
EN The article presents the definition of a repairable system and classification of failure process modeling. Particularly the perfect, imperfect and minimal repair models have been pointed out. A test for trend in the inter-failure times has been indicated, as an important method in specifying the cor[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Informatyka / Politechnika Opolska
PL W środowisku AutoCAD'a możliwe jest zdefiniowanie połączeń pomiędzy elementami rysunku a bazami danych. Prawidłowe zdefiniowanie relacji przynosi nieocenione korzyści, poszerzając zakres zastosowań środowiska danych. Programowa automatyzacja linkowania nie tylko pozwala na szybkie i bezbłędne genero[...]
EN In AutoCAD it is possible to define links between the drawing elements and databases. A correctly defined relations provide invaluable profits, making the environment application range much wider. A programmed automation not only is quick and faultless, but allows the user to choose the manner of li[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
PL Straty ekonomiczne wynikające ze wstrzymania produkcji energii elektrycznej oraz wzrastające koszty przeglądów i remontów, wskazują na coraz większe znaczenie niezawodności i dyspozycyjności urządzeń. W artykule przeprowadzono analizę awarii i zakłóceń pracy turbogeneratora w ogólnej awaryjności blo[...]
EN The economical losses due to interruption of electric power production and raising inspection and revitalization costs, indicate how important the reliability and availability of devices are. The article shows the percentage rate of turbogenerator's mortality and disturbances in the total failure fr[...]
6
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2010 z. 64 45-46
PL Artykuł przedstawia najważniejsze cechy dwóch modeli eksploatacyjnych – Condition Based Maintenance (eksploatacja oparta o stan systemu) i Reliability Entered Maintenance (eksploatacja skoncentrowana na niezawodności). Zaprezentowano najważniejsze zasady podejmowania decyzji, algorytmy szacowania sk[...]
EN Modern maintenance policies (CBM, RCM) provide a methodology aiding the unit operating life, technical stuff expenses in a long time perspective and a abandonment of the costly and often unreasonable investment.
7
63%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2013 No. 74 59--67
PL W artykule przedstawiono zarys metodologii pozwalającej na kategoryzację zdarzeń awaryjnych, koncepcję przedstawienia przetworzonych wyników analizy oraz sposób prezentacji danych z wykorzystaniem map cyfrowych. Gospodarka rynkowa wymaga w polskiej elektroenergetyce procesu zmian w metodach i techno[...]
EN The paper presents a sketch of methodology used for failure incidents categorization along with the idea of displaying processed analysis results on digital maps. The market economy demands a process of changes in methodologies and technologies used in power system maintenance. The problem of econom[...]
8
63%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2013 No. 76 135--142
PL Artykuł przedstawia problematykę identyfikacji obiektów w obrazach uzyskanych ze skanerów przestrzennych z wykorzystaniem chmury punktów. Przybliża zasadę algorytmu ICP, popularnej metody wykorzystywanej w celu dopasowania do siebie dwóch chmur punktów w oparciu o wskazanie najbliższego sąsiada. Pon[...]
EN The paper presents the aspects of objects identification based on 3D scanning with use of the point cloudes. The ICP, a popular algorithm for point cloud adjustment based on the nearest neighbor iteration. Moreover a kd-tree method for ICP efficiency improving has been described along with the resul[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last