Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Świat Szkła
PL W ciągu ostatnich dziesięciu lat dwuwarstwowe elewacje szklane zdobyły znaczną popularność i znalazły zastosowanie w wielu realizacjach na całym świecie. Wciąż istnieją jednak podzielone zdanie na temat oceny ich roli użytkowej w zakresie wpływu na jakość fizycznego środowiska wnętrz budynku oraz ic[...]
2
100%
Świat Szkła
PL Dwuwarstwowe elewacje szklane zostały okrzyknięte niezwykle innowacyjnym rozwiązaniem, które w oparciu o naturalne procesy fizyczne pozwala na wentylowanie pomieszczeń poprzez okna w budynkach, gdzie dotychczas było to niemożliwe. Wykorzystanie ich możliwości w tym względzie jest jednak bardzo złożo[...]
3
100%
Świat Szkła
4
100%
Świat Szkła
2004 nr 3 [73] 10-16
PL W dobie dążenia do maksymalnego wykorzystania przestrzeni miast, zwłaszcza ich centralnych stref oraz silnego rozrostu infrastruktury komunikacyjnej, pojawia się pytanie jak zapewnić użytkownikom budynków miejskich odpowiednie warunki do życia i pracy. Jedną z ważniejszych kwestii jest ochrona wnętr[...]
5
100%
Świat Szkła
PL Istotą elewacji interaktywnej jest uzależnienie jej działania od warunków pogodowych i potrzeb wnętrza budynku. Powinna być jak filtr, który przepuszcza do pomieszczeń korzystne czynniki środowiska atmosferycznego, a zatrzymuje te niepożądane. Jednym z pomysłów na stworzenie ściany przeszklonej, któ[...]
6
100%
Świat Szkła
PL Architektura przyszłości. W jakim kierunku zmierza, ku czemu dąży, co jest jej sensem, w jaki sposób wyraża ducha nowych czasów? To ważne pytania, które zadają sobie nie tylko architekci, ale także związani z budownictwem naukowcy i producenci. Wkraczamy w erę cywilizacji informacyjnej, opartej na k[...]
7
100%
Świat Szkła
2004 nr 1 [71] 19-24
PL Ideą budowania szklanej obudowy elewacyjnej jako zestawu, złożonego z dwóch niezależnych warstw, jest udoskonalenie jej parametrów termicznych w porównaniu do tradycyjnych ścian osłonowych ze szkła. Przestrzeń zawarta wewnątrz elewacji tworzy strefę buforową, w której przez większą część roku panuje[...]
8
100%
Świat Szkła
2004 nr 9 [78] 13-18
PL Elewacje dwupowłokowe dają dużą dowolność w wyborze rozwiązań technologicznych. Dobór rodzaju szklenia i konstrukcji ściany oraz jej mocowania do struktury budynku wynika z koncepcji funkcjonowania systemu elewacyjnego oraz wizji estetycznej architekta.
9
100%
Świat Szkła
2005 nr 1 [82] 24-28
PL Najbardziej popularnym typem szklanych ścian dwuwarstwowych są ściany, przez które zachodzi wymiana powietrza między wnętrzem a otoczeniem. Tymczasem istnieją także inne możliwości kierowania obiegiem powietrza przez pustkę elewacyjną. Jedną z nich wykorzystuje tzw. okno wywiewne.
10
100%
Świat Szkła
2004 nr 6 [76] 14-21
PL Na łamach numerów: 11/03, 12/03, 1/04, 2/04 i 3/04 "Świata Szkła " opublikowano cykl artykułów poświęcony właściwościom użytkowym podwójnych elewacji szklanych Niniejszy artykuł, będący podsumowaniem cyklu, stanowi próbę sformułowania podstawowych możliwości i ograniczeń stosowania tego rodzaju ścia[...]
11
100%
Świat Szkła
PL Ściany elewacyjne budynku należą do grupy elementów, które najsilniej wpływają na jego zewnętrzny wyraz. Określają one jego formę i wyznaczają granicę między przestrzenią wewnętrzną a otoczeniem. Elewacje przeszklone od ponad wieku inspirują projektantów i producentów do poszukiwań coraz bardziej ef[...]
12
100%
Materiały Budowlane
2009 nr 4 81-83
13
100%
Materiały Budowlane
2008 nr 9 77-79
14
100%
Materiały Budowlane
2009 nr 11 46-49
15
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W artykule przedstawiono rolę architektury tymczasowej w kształtowaniu struktur miejskich. Posługując się przykładami obiektów zrealizowanych w ciągu ostatnich lat, określono możliwości architektury tego rodzaju w zakresie ekspansji przestrzeni już zabudowanych oraz lepszego zagospodarowania istniej[...]
EN The article presents the role of temporary architecture in shaping urban structures. Using the example of objects designed over the recent years, an effort will be made to assess this architecture's capability to expand into already urbanized areas and better adapt to existing structures of public s[...]
16
100%
Materiały Budowlane
2003 nr 4 56-60
17
100%
Przegląd Budowlany
18
100%
Świat Szkła
PL Technologia integracji szkła z dodatkowymi warstwami, które mogą zmieniać jego właściwości fizyczne, jest najbardziej obiecującym kierunkiem poszukiwań przystosowujących szkło do wymagań architektury prośrodowiskowej. Dzięki niej całkowicie przezroczyste, "niematerialne" przegrody, których stosowani[...]
19
100%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2004 nr 11 11--14
20
100%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2004 nr 12 16--20
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last