Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Nauki o Materiałach
2001 T. 22, nr 2 115-127
PL Badano bawełnę syryjską o stopniach dojrzałości od 0,5 do 3,0 metodą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Przełomy włókien badano w trybie elektronów wtórnych (SE), przy powiększeniach od 1.000x do 15.000x. Zaobserwowano wyraźną zmianę kształtu przełomu wraz ze zmianą stopnia dojrzałości bawe[...]
EN Syrian cotton of maturity degree range from 0.5 to 3.0 has been investigated by scanning electron microscopy (SEM). Fractures of fibres have been investigated in the mode of secondary electrons (SE), at magnifications from 1.000x to 15.000x. A distinct change of shape of fracture together with the c[...]
2
80%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2008 Nr 1 (66) 13--18
PL Przedstawiona praca stanowi kontynuację wcześniejszych badań nad wyznaczaniem stopnia dojrzałości bawełny do tej pory wyznaczanego na podstawie analizy wzdłużnego, zewnętrznego widoku włókna bawełny. W wcześniejszej pracy zaproponowano metodę wyznaczania dojrzałości bawełny na podstawie analizy obra[...]
EN This paper is a continuation and generalisation of an earlier study of cotton maturity degree determination in the earlier paper. Up till now the maturity degree of cotton has been determined by the analysis of longitudinal outside views of cotton fibres. Early, we proposed a method of cotton maturi[...]
3
80%
Polish Journal of Applied Chemistry
EN In outdoor applications, all polymer materials weather which causes deterioration of their mechanical properties and has a negative influence on their appearance. In this article, the influence of UV irradiation and high temperature on polyamides PA6, PA6.6 and polypropylene PP and influence of agin[...]
4
80%
Ecological Chemistry and Engineering. S
PL Naturalne polimery są szeroko używane do opatrunków aktywnych na bazie: alginianów, żelatyny, chitozanu i kwasu hialuronowego. W przedstawionych badaniach błonę alginianową otrzymuje się, omijając liofilizację. Żel otrzymano z morszczynu pęcherzykowatego (Fucus vesiculosus L.) wykorzystywanego powsz[...]
EN Natural polymers widely used to produce drug carriers and active dressings include alginates, gelatine, chitosan and hyaluronic acid. In this study, alginate films were obtained bypassing the process of lyophilization. Produced from the common bladder wrack (Fucus vesiculosus L.), they can be used i[...]
5
80%
Archives of Materials Science
EN Purpose: The goal of presented research is to establish a better method for determination of the cotton maturity degree. Methodology: For imaging of the cotton fracture Scanning Electron Microscopy is used. For classification of the cotton fracture elements of Fuzzy Sets theory is applied. Findings[...]
6
80%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
1998 nr 4 8-11
PL W pracy przedstawiono badania morfologii powierzchni i przekrojów poprzecznych włókien polipropylenowych przy zastosowaniu mikroskopu JSM-15 JEOL i S-4200 HITACHI. W prezentowanych badaniach mikroskopowych poszukiwano różnic w budowie morfologicznej powierzchni włókien bezbarwnych i barwionych. [...]
7
80%
Engineering of Biomaterials
EN The aim of this work was to study mineralization and degradation behavior of poly(ε-caprolactone) membranes modified with hydroxyapatite. The membranes have been obtained by electrospinning method. In vitro mineralization and degradation processes were carried out in simulated body fluid (SBF) as th[...]
8
80%
Engineering of Biomaterials
EN In the present work a three dimensional composite scaffolds for bone tissue engineering were created by a carding and needle-punch processes. Highly porous nonwoven fabrics were obtained from PCL and PCL/n-HAp cut fibers without the use of any chemicals during the manufacturing process. The properti[...]
9
80%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W artykule przedstawiono wpływ dadatków (nanorurki węglowe, montmorylonit oraz pigment) na proces degradacji polipropylenu. Kompozyty otrzymano poprzez wprowadzenie do matrycy polimerowej wybranego dodatku o różnym stopniu rozdrobnienia. Przeprowadzone badania miały na celu scharakteryzowanie wpływu[...]
EN The paper presents influence of additives (carbon nanotubes, montmoryllonite, pigment) on the process of degradation of polypropylene. The composites were obtained by introduction of the selected additive to the polymer matrix with varying degree of refining. The study aimed in characterization the [...]
10
71%
Polimery
PL Miejscowa oraz ogólna odpowiedź organizmu na oparzenie termiczne jest złożona. Nie tylko prowadzi do uszkodzenia skóry, ale wywołuje też głębokie długotrwałe zmiany w metabolizmie organizmu. Na podstawie wyznaczonego granicznego wskaźnika palności (LOI), wyników analizy termograwimetrycznej (TGA) i [...]
EN The examinations of the skin flammability, small-angle X-ray scattering (SAXS) and thermogravimetric (TGA) investigations were all carried out in temperature sufficient for simulating a burn incident. Above methods were used to perform assessment of collagen molecular structure changes in conditions[...]
11
71%
Engineering of Biomaterials
EN One of the major challenges in biomaterials and tissue engineering is to guide the cell differentiation to the specific phenotype, therefore allow the formation of the tissue of certain type. This can be achieved by manipulating the structural, geometrical and chemical characteristics of the tissue [...]
12
61%
Polimery
PL Zbadano oddziaływanie osadu czynnego w procesach przebiegających w oczyszczalni ścieków na włókna polilaktydowe (PLA) uwolnione z wyrobów włókienniczych. Próbki włókien PLA umieszczano w osadzie ściekowym i poddawano klasycznemu procesowi oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego, w procesie mezofi[...]
EN The aim of this research was to study what happens to polylactide (PLA) fibers when they are released to wastewater systems. Samples of PLA fibers were immersed in activated sludge and subjected to typical activated sludge treatment in mesophilic (36 °C) and thermophilic (56 °C) conditions for up to[...]
13
61%
Autex Research Journal
2018 Vol. 18, no. 3 232--242
EN This paper presents the results of studies on the preparation of cellulosic membranes, from a solution in 1-ethyl-3- methylimidazolium acetate (EMIMAc), using the phase inversion method. Initially, the membranes were obtained by coagulation of the polymer film in water and primary alcohols (methanol[...]
14
51%
Engineering of Biomaterials
EN Polylactic acid (PLA) offers unique features of biodegradability and thermal processability, that offer potential applications in medicine. PLA can be transformed into fibers by spinning enabling then subsequent fabrication of desirable three dimensional fabrics which may be used as scaffolds for ti[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last