Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Budowlane
2011 nr 12 27-30
2
100%
Materiały Budowlane
2008 nr 4 28-29
3
100%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2013 nr 3-4 68--70
PL Autoklawizowany beton komórkowy jest materiałem izolacyjno-konstrukcyjnym powszechnie stosowanym w budownictwie. Wyniki badań składu mineralnego, oznaczenia pH, naturalnej promieniotwórczości, wymywalności i immobilizacji metali ciężkich wykazują, że autoklawizowany beton komórkowy jest materiałem b[...]
EN Autoclaved aerated concrete is an insulating constructional material commonly applied in the construction industry. In the studies of AAC mineral composition, pH level, natural radioactivity, leachability and immobilization of heavy metals, AAC was shown to be a safe construction material which prov[...]
4
100%
Materiały Budowlane
2018 nr 3 73--74
5
100%
Materiały Budowlane
2018 nr 4 112--113
6
80%
Cement Wapno Beton
PL Przeprowadzono badania zastępowania krzemionkowych popiołów lotnych popiołami fluidalnymi z węgla kamiennego w technologii ABK. Uzyskane wyniki wykazały, że popioły fluidalne mogą zastępować 40% popiołów krzemionkowych. Równocześnie, ich stosowanie pozwala na zmniejszenie w spoiwie zawartości wapna [...]
EN The goal of the research was the replacement ot elassic siliceous fly ash by fluidized bed boiler ash, from hard coal in AAC technology. The results have shown that the fluidized fly ash can replace the traditional siliceous fly ash up to 40%. Simultaneously its use can decrease the lime content in [...]
7
80%
Materiały Budowlane
2010 nr 5 21-23
8
80%
Polish Journal of Chemistry
EN Acylation of 2-methyl-7,9-dioxa-1-azaspiro[4.5]dec-1-ene 1-oxide (5) in the presence of pyridine gives 3-acyloxy-2-methyl-1-pyrroline derivatives 6 independently of kind of acid chloride, while treatment of 5 with benzoyl or p-nitrobenzoyl chloride and triethylamine affords mainly 2-benzoyloxymethyl[...]
9
80%
Materiały Budowlane
2015 nr 11 214--216
10
80%
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
2015 R. 8, nr 20 23--33
PL W artykule omówiono produkty hydratacji powstające w betonie komórkowym przy różnym prowadzeniu procesu autoklawizacji. Przedstawiono również badania, realizowane przez autorów, zależności wytrzymałości na ściskanie od ciśnienia maksymalnego nasyconej pary wodnej podczas autoklawizacji, wytrzymałośc[...]
EN The article discusses the hydration products formed in autoclaved aerated concrete under different autoclaving process conduct. It also presents the research conducted by authors, on dependency of the compressive strength on the maximum pressure saturated steam during autoclaving, the compressive st[...]
11
80%
Acta Energetica
2016 nr 4 58--63
PL Popiół lotny z węgla, uboczny produkt spalania węgla w elektrowniach cieplnych, jest jednym z najbardziej złożonych i obfitych materiałów antropogenicznych. Od kilku lat popiół lotny jest stosowany głównie jako substytut materiału w przemyśle budowlanym, zwłaszcza jako surowiec lub domieszka w przem[...]
EN Coal fly ash, a by-product of coal combustion in thermal power plants, is one of the most complex and abundant of anthropogenic materials. For several years, fly ash has predominantly been used as a substitute for material in the construction industry, especially either as a raw material or as an ad[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last