Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chemia Analityczna
PL W celu polepszenia rozdzielenia i zwiększenia retencji jonów tradycyjnie stosuje się związki jonowo-asocjacyjne. Czynnik oddziaływujący z jonami stosuje się na ogól jednocześnie z buforem, który stabilizuje stosunek formy zdysocjowanej do niezdysocjowanej analizowanej substancji. Przy zastosowaniu m[...]
EN Ion interaction reagent, OR, is traditionally added to the mobile phase to improve separation and to increase retention of the ions. Buffer is also added to the mobile phase to stabilize dissociation coefficient. However, it was shown that it is possible to use the mobile phase containing small conc[...]
2
80%
Chemia Analityczna
PL Przedstawiono rozdzielanie enancjomerów 2,6-diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzotizolu (DATHBT) na kolumnie Chiralpak AD. Zbadano wpływ dodatku amin: trietylo-(TEA), dietylo-(DEA), n-butylo-(BA) i monoetanolo-(MEA) do faz ruchomych - etanol i n-heksan oraz 2-propanol i n-heksan - na rozróżnienie chiralne[...]
EN In this paper enantioseparation of 2.6-diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazoIe (DATHBT) on a Chiralpak AD column has been studied. The effect of addition of triethyl- (TEA), diethyl- (DBA), n-butyl- (BA), and monoetanolo- (MEA) amines to ethanol-n-hexane and 2-propanol—n-hexane mobile phases has bee[...]
3
80%
Chemia Analityczna
PL Zbadano chromatograficzne zachowanie się kwasu migdałowego i jego estrów (metylowego-, etylowego-, /n-propylowego i n-bultylowego) w układach RP-HPLC zmodyfikowanych alfa, beta, Gamma- cyklodekstrynami i permetylowaną Beta-cyklodekstryną. Stwierdzono, że naturalne cyklodekstryny tworzą z estrami sto[...]
EN Chromatographic behaviour of mandelic acid and its (methyl, ethyl,n-propyl and n-butyl) esters have been studied in RP-HPLC system modified with alfa, beta, gama-cyclodextrins and permethylated alfa-cyclodextrin. It has been found that although native cyclodextrins form with esters a relatively stab[...]
4
80%
Acta Chromatographica
2005 No. 15 183-191
EN Separation of the enantiomers of linezolid has been compared on derivatized cellulose and amylose chiral stationary phases (Chiracel OD and Chiralpak AD) with mixtures of hexane with 1-propanol, 2-propanol, or ethanol as mobile phases. It was found that use of a small amount of water as mobile phase[...]
5
71%
Acta Chromatographica
EN Baseline separation of latanoprost and its isomers 15(S)-latanoprost (impurity I) and 5,6-trans-latanoprost (impurity II) has been achieved for the first time by HPLC on an NH2 column with heptane-2-propanol-acetonitrile 93:6:1 (v/v), with addition of a small amount of water, as mobile phase. Valida[...]
6
61%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 9 1834-1841
7
61%
Przemysł Chemiczny
2007 T. 86, nr 8 747-750
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last