Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Cena jest jednym ze składników oferty eksportowej decydującym o powodzeniu negocjacji handlowych podejmowanych przez krajowych producentów odlewów oraz o poziomie zysku. Stosowanie tradycyjnych metod rozliczania kosztów produkcji odlewniczej, uznanych dopiero od niedawna za niedoskonałe, może mieć u[...]
EN The price is one of the components in the export offer which decides about the success of the trade negotiations undertaken by the home castings producers as well as about the level of profit. The application of the traditional methods in calculating the foundry production costs was acknowledged not[...]
2
100%
Biuletyn Instytutu Odlewnictwa
3
63%
Przegląd Odlewnictwa
PL Celem szkolenia pracowników pochodzących z sześciu krajowych odlewni było zainteresowanie ich nowymi metodami kalkulowania kosztów operacj i technologicznych. Określenie tych kosztów pozwala na racjonalne ustalenie cen odlewów, a w konsekwencji uzyskanie powodzenia w transakcjach eksportowych. Warsz[...]
EN The aim of training workers coming from six domestic foundries was to interested them in the new methods of calculating the costs of technological operations. Defining these costs allows the rational establishment of castings prices, and as a consequence to acquire success in export transactions. Th[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last