Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2008 nr 3 13-18
PL Zaprezentowano pływający pojazd dla oddziałów specjalnych wojska, wskazując na znaczenie zastosowanego napędu hydrostatycznego. Opisano poszczególne układy hydrauliczne i ich funkcje. Podano wyniki badań pojazdu w warunkach poligonowych.
EN The amphibious vehicle for military special units has been presented. The important role in this vehicle plays the hydrostatic drive. Individual hydraulic systems and their functions have been described. Results of the vehicle tests in the proving ground have been shown.
2
100%
Maszyny Górnicze
PL Przedstawiono budowę, zasadę pracy oraz zalety ruchowe pulsacyjnego zespołu napędowego HM/MR-500E1 służącego do płukania instalacji hydraulicznych.
EN A design, principle of operation and operational advantages of the HM/MR-500E1 pulsatory driving unit applicable for washing the hydraulic systems have been presented.
3
80%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2008 nr 1 (23) 171--178
PL W referacie opisano zalety stosowania układów hydrostatycznych do napędu maszyn i pojazdów. Przedstawiono rozwiązanie hydrostatycznego układu napędowego zastosowanego w pojeździe LEWIATAN. Ponadto zaprezentowano wyniki badań hydraulicznego układu skrętu opracowanego dla wersji bezzałogowej opisanego[...]
EN In this paper advantages from using hydrostatic driving system in machines and vehicles are described. Application hydrostatic driving systems in the vehicle called LEVIATAN is presented. Further more results research into hydraulic steering system applying in unmanned ground vehicle are shown.
4
80%
Hydraulika i Pneumatyka
2006 nr 5 16-19
5
80%
Hydraulika i Pneumatyka
2006 nr 2 12-16
PL Wskazano na znaczenie układów napędów i sterowań hydraulicznych stosowanych w pomostach ruchomych, wykorzystywanych do obsługi promów pasażersko-samochodowych. Podano przykłady rozwiązań zaproponowanych i wykonanych przez firmę HYDROMEGA.
EN The significance of the application of hydraulic drive and control in moveable platform in servicing the car ferries is emphasized. Application examples suggested and performed in the HYDROMEGA Company are presented.
6
80%
Hydraulika i Pneumatyka
2002 nr 3 23-25
PL Opisano konstrukcję lekkiego pojazdu przeznaczonego dla wojska. przedstawiono m. in. układ oraz układ hamulcowy i pozostałe wyposzżenie pojazdu. Podkreślono zalety transportera jako pojazdu wielozadaniowego i możliwości jego różnorodnego wykorzystania w operacjach wojskowych.
EN Hydrostatic Drive of a Lewiatan Multi Purposed Carrier. The construction of a light designed for military purposes is presented. The drive and brake systems as well as remained equipment are discussed. The advantages of this multi purpose vehicle and its possibilities of different application on mil[...]
7
80%
TTS Technika Transportu Szynowego
2012 R. 19, nr 9 275--283, CD
PL W artykule przedstawiono model bezzałogowego pojazdu do zwalczania par substancji niebezpiecznych. Pojazd składa się z platformy przystosowanej do montażu specjalistycznego wyposażenia. Pary substancji niebezpiecznych są likwidowane za pomocą kurtyny wodnej wytwarzanej przez działko wodno-pianowe. Z[...]
EN The article presents the model of the unmanned vehicle for fighting the fumes of the dangerous materials. The vehicle consists of the platform intended for fixing the specialised equipment. The fumes of the dangerous materials are eliminated with use of the water curtain produced by the waterfoam gu[...]
8
80%
Archiwum Motoryzacji
2006 Nr 2 195-203
PL Artykuł przedstawia Lekki Wielozadaniowy Pojazd Ratowniczy. Charakter pojazdu umożliwia wykorzystanie go w bezpośrednich akcjach związanych z ratowaniem osób z katastrof komunikacyjnych, usuwaniem skutków zniszczeń po zjawiskach atmosferycznych, takich jak huragany, wykonywaniem przecinek leśnych na[...]
EN The article presents light multi-purpose saving vehicle. Character of vehicle makes possible utiliza.tion of vehicle in operations connected to saving persons from communication disasters, removing results of destructions after atmospherical effects such as hurricanes, execution cut-through the fore[...]
9
80%
Hydraulika i Pneumatyka
1999 nr 2 9-11
10
51%
Logistyka
PL W ramach Projektu Rozwojowego WND-POIG.01.03.01-00-164/09 opracowano wstępne założenia techniczne i zbudowano przedprototyp badawczy pływającego pojazdu gąsienicowego przeznaczonego do pracy na terenach wodnobłotnych. Nowy pojazd badawczy wyposażony w kilka narzędzi zaprojektowanych do cięcia traw i[...]
EN In the framework of R&D project WND-POIG.01.03.01-00-164/09 were prepeared preliminary technical assumptions and was build research preprototype of amphibian type vehicle with rubber tracks. Preprototype of track vehicle is desinged for work in wetlands. New research vehicle equipped with few tools [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last