Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL Przedstawiono niektóre istotne problemy związane z uzdatnianiem wód powierzchniowych i podziemnych zanieczyszczonych np. w czasie powodzi. Przeprowadzono badania nad usuwaniem zanieczyszczeń mineralnych (jony żelaza i manganu) i organicznych przy zastosowaniu kolumn adsorpcyjnych oraz zaproponowano [...]
EN In this paper certain important issues concerning purifying underground and ground water sources contaminated as a result of, for example, a flood are presented. Studies of techniques used to remove mineral (iron and manganese ions) and organic contaminants with the use of adsorption columns were co[...]
2
80%
Ochrona przed Korozją
2013 nr 8 352--357
PL Skuteczne działanie ochrony katodowej stalowych powierzchni zbiorników podziemnych na stacjach paliw zależy nie tylko od zagrożenia korozyjnego od strony ziemi (m.in. rezystywności gruntu, obecności bakterii redukujących siarczany czy działania prądów błądzących), ale również, a często przede wszyst[...]
EN Effective cathodic protection of underground steel tank surfaces at fuel stations depends not only on the corrosion hazard from the ground (amongst others soil resistivity, presence of sulphate reducing bacteria or action of stray currents), but also primarily on proper construction of tanks and con[...]
3
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Omówiono zasady ochrony elektrochemicznej instalacji przemysłowych w ciepłownictwie i energetyce ze szczególnym uwzględnieniem prac zrealizowanych w Elektrowni Opole i Elektrowni Łaziska. Przedstawiono również pozytywne wyniki badań oraz wdrożeń ochrony elektrochemicznej układów zimnej i ciepłej wod[...]
4
80%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL Przedmiotem artykułu jest opracowanie i budowa stanowiska do badań mikroingerencji promieniowania laserowego w otulinie cieczy w różnego rodzaju materiały, takie jak cienkie i grube folie, tkanki ludzkie i zwierzęce. Metoda polega na doprowadzaniu do obrabianego materiału wiązki promieniowania laser[...]
EN The subject of this article is the development and construction of a microapplication, liquid lagged laser radiation workstation for use in research on various materials such as metal and polyester foils as well as human or animal tissues. The method is based on applying a laser radiation beam conce[...]
5
71%
Ochrona przed Korozją
2008 nr 8 296-300
PL W pracy przedstawiono niektóre zrealizowane systemy ochrony katodowej podziemnych stalowych kolektorów wodnych i ściekowych. Omówiono instalację w Zakładach Celulozowo-Papierniczych w Kwidzynie oraz ocenę techniczną takiego przedsięwzięcia dla kolektorów Rafinerii w Płocku. Zaprezentowano system och[...]
EN The paper presents some of the cathodic protection (CP) systems realized for water and wastewater underground pipelines. The installation implemented in Pulp and Paper Mill in Kwidzyn has been described as well as a technical assessment of such a system applied for collectors in Płock refinery. The [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last