Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 35
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Materiałowa
PL Tytanowo-niklowe stopy z pamięcią kształtu są z powodzeniem wykorzystywane w różnych zastosowaniach medycznych. W pracy polerowane mechanicznie stopy NiTi po różnej obróbce cieplnej, użyte do przygotowania różnych prototypów implantów medycznych, badano metodą rentgenowskiej analizy fazowej, skaning[...]
EN The titanium-nickel shape memory alloys have been successfully used in a variety of medical applications. In this work the mechanically polished TiNi alloys, after different heat treatments, used for the preparation of vario-us medical implant prototypes, were investigated using the X-ray diffractio[...]
2
100%
Engineering of Biomaterials
PL W pracy pokazano sposób przygotowania sprężyn NiTi w postaci prostych drutów, które po zamocowaniu w kształcie łuków na sklepieniu czaszki, w czasie leczenia kraniostenoz u dzieci działają ze stałą siłą w pożądanym zakresie odkształceń. Druty wykazujące supersprężystość uzyskano po przeciąganiu lub [...]
EN The study shows how to prepare the NiTi springs in the form of straight wires which when attached in the shape of arcs to the vault of the skull operate with a constant force in the desired range of deformations during treatment of craniostenosis in children. Wires with superelastic properties were [...]
3
63%
Advances in Materials Science
EN The shape memory effect was studied in the TiNiCo alloys, which were produced as a wire and melt-spun ribbon. Diameter of the Ti50.1Ni48.6Co1.3 wires was 26.6 % and 45% reduced. The wires were subjected to annealing at 400°C for 30 minutes. The ribbons were spun for two compositions Ti50Ni48Co2 and [...]
4
63%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The purpose of this paper is to present the results of the investigations of phase transitions of TiNiCo and Ni-rich NiTi shape memory alloys designed for medical applications. Design/methodology/approach: Temperature X-ray diffraction (TXRD), differential scanning calorimetry (DSC), electr[...]
5
63%
Engineering of Biomaterials
PL W pracy przedstawiono supersprężyste właściwości drutów NiTi badane w testach rozciągania i zginania. Druty te użyto do przygotowania klamer do zespoleń złamań kości twarzy oraz sprężyn do plastyki czaszki. Przy projektowaniu implantów zastosowano modelowanie odkształcania metodą elementów skończony[...]
EN The paper presents the superelastic properties of NiTi wires tested in tensile and bending tests. These wires were used to prepare staples for fixation bone fracture of the face and skull springs. In implants' designing the finite element modeling method was used for determining the deformation. A g[...]
6
51%
Inżynieria Materiałowa
PL Warstwy azotków i tlenków tytanu, wytworzone na powierzchni stopu TiNi wykazującego pamięć kształtu, badano metodami dyfrakcji rentgenowskiej (XRD), spektroskopii elektronów Augera (AES) oraz spektroskopii strat energii elektronów (EELS). Modyfikowane warstwy uzyskano w procesach gazowych, metodami [...]
EN Titanium nitride and Ti-oxide layers formed on the surface of TiNi shape memory alloys were studied by using of X-ray diffraction (XRD), Auger electron spectroscopy (AES) and energy electron loss spectroscopy (EELS). The modified layers were obtained in the gaseous process by glow discharge and nitr[...]
7
51%
Advances in Materials Science
EN The basic assumption of this work was to achieve superelastic behaviour of implants used for bone distraction for correction maxillofacial and craniofacial deformities. This paper describes two possibilities of inducing superelastic behaviour of spring implants used for children cranial correction. [...]
8
51%
Advances in Materials Science
EN Application for medicine of the shape memory alloys required presence of the one- or two-way shape memory effect or superelastic properties, which occur below the patient body temperature. The studied alloys were obtained by induction melting following by hot and cold working. The phase composition [...]
9
51%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2001 Vol. 2, Part. 2 MT85--MT92
EN The authors report on the application of the NiTi and TiNiCo shape memory clamps for the connection of bone fracture in 81 patients suffering from mandible fractures. They have also made an attempt of work out a new, so far not used, method of gradual bone lengthening which uses NiTi superelastic di[...]
10
51%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2002 Vol. 4 MT91--99
EN The article presents studies of the superelastic NiTi and shape memory TiNiCo devices for the experimental distraction of mandibular bones in young pigs. The new method of gradual bone lengthening has two variants. In the first one distraction devices make use of two U-shaped NiTi superelastic sprin[...]
11
51%
Engineering of Biomaterials
12
51%
Engineering of Biomaterials
PL Zasadniczym założeniem tej pracy było osiągnięcie nadsprężystości implantów użytych do dystrakcji kości dla korekcji deformacji czaszkowo-twarzowych. Opisano dwie możliwości przygotowania nadsprężystych, sprężynowych implantów użytych w kranioplastyce. W pierwszej użyto nadsprężyste, proste druty ja[...]
EN The basic assumption of his work was to achieve the superelastic behaviour of implants used for bone distraction for correction craniomaxillofacial deformities. This paper describes two possibilities of preparing the superelastic spring implants used in cranioplasty. In the first one the superelasti[...]
13
51%
Engineering of Biomaterials
14
51%
Inżynieria Biomateriałów
2005 R. 8, nr 47-53 160--163
PL Na podstawie analizy budowy układu kostnego narządów ruchu wytypowano szczególne przypadki złamań w obrębie kończyn, które z powodów biomechanicznych mogą być skutecznie ustabilizowane na czas zrostu implantami NiTi z pamięcią kształtu. W indukcyjnym piecu próżniowym wytopiono i odlano stop TiNiCo o[...]
EN Based on the analysis of the structure of the skeletal system of motor organs specific cases of limb fractures which for biomechanical reasons can be successfully stabilized for the synostosis period with NiTi shape memory implants were singled out. The TiNiCo alloy of required chemical assay was sm[...]
15
51%
Engineering of Biomaterials
16
45%
Inżynieria Materiałowa
2012 Vol. 33, nr 4 256--259
PL Stopy Ni-Ti wykazujące zjawisko pamięci kształtu i efekt nadsprężystości są stosowane na implanty oraz narzędzia medyczne. Pomimo dobrej biokompatybilności, szczególnie podczas średnio- i długotrwałego kontaktu z ludzką tkanką, istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych. [...]
EN Ni-Ti alloys with the shape memory effect and superelasticity effect are frequently used for implants and medical instruments. Apart from their good biocompatibility, the occurrence of side effects during medium and long term use still exist, which are related to contact with human tissue. In order [...]
17
45%
Inżynieria Materiałowa
2012 Vol. 33, nr 3 206--209
PL Stopy Ti-Ni wykazujące jedno- i dwukierunkową pamięć kształtu oraz supersprężystość są z powodzeniem wykorzystywane w różnych zastosowaniach medycznych. Rodzaj i kinetyka przemian fazowych oraz właściwości funkcjonalne tych stopów modyfikuje się przez dobór składu chemicznego i zastosowanie odpowied[...]
EN Titanium-nickel alloys with one- and two-way shape memory and superelasticity effects have been successfully used in various medical applications. The course of phase transformations and functional properties can be modified by selection of the chemical composition and application of plastic working[...]
18
45%
Inżynieria Biomateriałów
PL W pracy przedstawiono badania mechaniczne spawanych, nadsprężystych drutów NiTi, z których wykonano okrągłe sprężyny użyte w eksperymentalnym leczeniu ścieśnienia czaszki u dzieci. Druty w temperaturze pokojowej mają strukturę fazy macierzystej B2. Na krzywych DSC spoin laserowych i po zgrzewaniu op[...]
EN The article presents mechanical experiments on superelastic NiTi welded wires out of which round springs used in experimental treatment of craniostenosis in children were made. XRD analysis proved that the wires in room temperature had the structure of B2 parent phase. On DSC curves of laser welds a[...]
19
45%
Engineering of Biomaterials
PL W pracy przedstawiono charakterystykę struktury i własności supersprężystych drutów NiTi przeznaczonych na elementy aktywacyjne i końcówki zminiaturyzowanych prototypowych narzędzi dla chirurgii małoinwazyjnej. Metodą rentgenograficzną (XRD) stwierdzono, że druty w stanie dostarczenia w temperaturze[...]
EN The study presents the structure and properties of superelastic NiTi wires which are aimed to be used for activation elements and tips for miniature prototype tools in minimal invasive surgery. With X-ray diffractometry (XRD) it was found out that the wires in their state of delivery at ambient temp[...]
20
45%
Engineering of Biomaterials
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last