Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Roczniki Geomatyki
EN Polish geodesy found itself in a peculiar position: is not able to take effective advantages of computer science and technologies. The reason of this is an obsolete methodology used. The only solution is to formulate geodetic problems using mathematical terms, to formalize them. Formalism is a preco[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W pracy naszkicowano zagadnienie regulacji prawnej katastru oraz przedstawiono na tym tle zaproponowaną przez autora doktrynę współczesnego katastru, opartą na wcześniejszych pracach zawierających wyniki jego badań nad ujęciem - na gruncie ontologii - problematyki katastralnej w kategoriach teorii [...]
3
100%
Geodezja i Kartografia
PL Rzeczywistość katastralna można opisać za pomocą następujących trzech podstawowych pojęć: stosowanego w matematyce pojęcia relacji, wcześniej zdefiniowanych przez autora pojęcia przestrzennego elementu katastralnego oraz pojęcia modułu mapy. W rezultacie, rzeczywistość katastralną można zapisać z[...]
EN In the paper the mathematical approach of cadastre performance in time dimension is proposed. It is amplification of the mathematical model of cadastre, which has been formulated by the Author before by means of the set theory.
4
100%
Roczniki Geomatyki
2005 T. 3, z. 1 173-183
EN The cadastral reality can be described by means of three basic notions: a relation notion . used in mathematics . and also the spatial cadastral element and the map module . defined earlier by the author. As a result, the cadastral reality can be written by means of the following three sets . connec[...]
5
100%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2002 nr 10 12--14
6
75%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2011 nr 10 40-43
7
63%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2000 nr 2 22--30
8
63%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2010 nr 12 26-26
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last