Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Artykuł prezentuje przebieg lipskich Targów Z, Specjalistycznych Targów dla Poddostawców. W tym roku odbyła się czwarta edycja targów. Impreza skupia coraz więcej wystawców z szeroko rozumianej branży poddostawczej z całego świata. Są to przedstawiciele branż motoryzacyjnej, maszynowej, elektroniczn[...]
EN The article presents the course of the Leipzig Fair Z, specialistic Fair for sub-contractors. This year the fourth edition of the Fair took place, "This events assembles more and more exhibitors from the largely understood sub-contractors' branch from all over the world. They are representatives of [...]
2
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Światowa Organizacja Odlewników zaprasza na 65. Międzynarodowy Kongres Odlewnictwa, który odbędzie się w Gyeongju w Korei w dniach 20-24 października br. Równolegle odbędzie się także Wystawa Odlewnicza 2002. Organizatorzy zapewniają wysoki poziom programu naukowego, oraz interesujące zajęcia integr[...]
EN The World Foundrymen Organisation invites foundrymen to participate in the 65th World Foundry Congress which will take place in Gyeongju in Korea from October 20 to 24, 2002. Simultaneously the Foundry Exhibition 2002 will be held. The organisers offer the high standard of the scientific programme a[...]
3
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Artykuł przedstawia sprawozdanie z tegorocznej, dziewiątej już edycji targów Technologii dla Odlewnictwa METAL 2003. W tym roku Targom towarzyszyły również dwie wystawy traktujące o przetwórstwie i zastosowaniu stopów metali nieżelaznych - NON-FERMETorazo przemysłowej technice pomiarowej - CONTROLTE[...]
EN The article is a report of this year's, already ninth edition of the Fair - Technology for Foundry Practice - METAL 2003. This year together with the Fair two exhibitions were organised, which had their premiere last year. The first of them - NONFERMET - dealt with the processing and application of [...]
4
51%
Przegląd Odlewnictwa
PL Z bogatego choć krótkiego programu pobytu Papieża w Krakowie, wybrano fragmenty, które mają również związek z odlewnictwem. Wspomniano o licznych pomnikach związanych z osobą Papieża, a także o tak niezwykłej rzeźbie, jak opisany "Krzew Życia". W artykule podano historię powstania nowej świątyni Boż[...]
EN From the rich programme of the Pope's short stay in Cracow some fragments have been chosen which are also connected with the foundry practice. Numerous monuments connected with the Pope and with the unusual sculpture "Krzew Życia"('The Shrub of Life") which decorates the main altar in the new church[...]
5
51%
Przegląd Odlewnictwa
PL Wielu uczestników tegorocznych Targów METAL 2002 wyraziło opinię, że "coś drgnęło i jest lepiej niż w ubiegłym roku". Natomiast trwale wyraziło to spostrzeżenie polskie przedstawicielstwo FOSECO, nanosząc na okładkę katalogu targowego wyraźne optymistyczne zdanie ,.Przyszłość już się zaczęła...". W [...]
EN A lot of participants of this year Fair "METAL 2002" expressed their opinions that something had been done and that it was better than the last year". However, this remark has been lastingly expressed by the Polish agency of FOSECO on the cover of the Fair catalogue by a clearly optimistic sentence [...]
6
51%
Przegląd Odlewnictwa
PL W czasie drugiego dnia tegorocznych targów METAL 2005 w Kielcach, spotkali się przedstawiciele technicznych czasopism polskich i zagranicznych zaproszenia przez Zarząd Targi Kielce. W spotkaniu brali również udział przedstawiciele portali internetowych udostępniających swoje strony branżom techniczn[...]
EN In the second day of this year's trade fair METAL 2005 in Kielce a meeting was organized of the representatives of the technical polish and foreign journals invited by the trade board. Also the representatives of the internet portals making available their sides to he technical branches as well as o[...]
7
51%
Przegląd Spawalnictwa
2014 R. 86, nr 1 23--28
PL Omówiono zagadnienia dotyczące produkcji obudowy górniczej, w tym oznaczanie i identyfikację materiałów, przygotowanie detali do spawania, składanie i sczepianie oraz kontrolę sczepiania. Przedstawiono wymagania dotyczące jakości powierzchni po cięciu termicznym oraz zasady wykonywania spoin sczepny[...]
EN Issues referring to the production of a mining support such as: determining and identifying materials, preparing details to welding, assembling, positioning and controlling were described. All the requirements which refer to the quality of a surface after a thermal cutting and the rules to make posi[...]
8
51%
Przegląd Spawalnictwa
2014 R. 86, nr 3 55--62
PL W artykule przedstawiono wymagania dotyczące podgrzewania wstępnego i temperatury warstw pośrednich, uprawnień spawaczy oraz realizacji procesu spawania. Omówiono proces młotkowania i wymagania dla powierzchni lica spoiny. Podano wymagania dotyczące spawania, w tym przeciwdziałania występowaniu pęch[...]
EN Requirements referring to the initial heating and the temperature of interpass, welders’ authorities and an implementation of a welding process were presented in the following paper. A process of hammering and specifications for the face of weld were given. Welding specifications such as avoiding cr[...]
9
51%
Przegląd Spawalnictwa
PL Omówiono wymagania stawiane osłonom odzawałowym obudów kopalnianych. Przedstawiono etapy montażu elementów obudowy oraz Karty Technologiczne Montażu zgodnie z którymi montaż jest realizowany. Omówiono spawanie elementów. Zaprezentowano kontrolę wymiarową oraz kontrolę złączy spawanych. Przedstawiono[...]
EN In the following paper specifications relating to anti-breaking mining supports were provided. Successive stages of assembling the elements of support and Assembly Operation Sheets were presented. Welding of elements was described. Dimensional control and welded joints control were discussed. The is[...]
10
51%
Przegląd Spawalnictwa
PL W artykule przedstawiono plan spawania stalowej osłony odzawałowej obudowy górniczej. Omówiono kolejność spawania detali oraz montażu gotowych segmentów z uwzględnieniem podziału na poszczególne etapy produkcji. Przedstawiono wymagania dotyczące badań nieniszczących, przykład planu badań i etapy bad[...]
EN There was the welding plan of the element of mine support of shield system presented. The authors described the sequence of details welding and the segments compound with taking into consideration certain production stages. The requirements for non-destructive testing were shown. There were examples[...]
11
51%
Przegląd Odlewnictwa
PL Artykuł jest sprawozdaniem z Międzynarodowych Targów Odlewniczych FONDEX, które odbyły się w dniach 18-21 maja br. w Brnie. Artykuł zawiera wypowiedzi przedstawicieli polskich przedsiębiorstw, które prezentowały swoje osiągnięcia na Targach FONDEX oraz ich spostrzeżenia i wrażenia ze spotkań z poten[...]
EN The article is a report on the International Foundry Fair FONDEX, which has taken place on 18-21 May 2004 in Brno. In the article the pronoucements of the representatives of polish companies which presented their achievements on the Fair FONDEX as well as their observation and impressions from meeti[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last