Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 10 547-549
2
100%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
1999 nr 4 34-38
PL W artykule omówiono technologię budowy wentylatorni szlakowej metra warszawskiego i tunelu wentylacyjnego zlokalizowanego pod siedmiokondygnacyjnym budynku biurowca.
EN The article discusses technology of route ventilation facility for Warsaw Underground and a ventilation tunnel located under a seven - floor office building.
3
100%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
PL Dla usprawnienia komunikacji miedzy dzielnicami Warszawy Ochota i Mokotowem opracowano koncepcje bezkolizyjnego przejścia ulic Banacha i Bitwy Warszawskiej 1920r. pod ulica Grójecką tunelem. W artykule omówiono uwarunkowania techniczne i możliwości realizacyjne, przedstawiono szacunkowe koszty budow[...]
EN In order to improve transportation between Warsaw districts of Ochota and Mokotów a concept of non-collision tunnel passage was elaborated from Banacha and Bitwy Warszawskiej 1920 streets under Grójecka Street. The article discusses technical conditions and realization possibilities. It presents cos[...]
4
100%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2002 nr 4 1-12
PL Usprawnianie i rozbudowa systemu drogowo-komunikacyjnego w Warszawie jest w ostatnim czasie jednym z najbardziej priorytetowych zadań tam realizowanych. Uruchomione w kwietniu 1995 r, metro na trwałe wpisało się w układ komunikacyjny Warszawy. W artykule tym, autorzy scharakteryzowali I linię metra,[...]
EN Improvement and expansion of the road-communication system in Warsaw is in recent time one of utmost priority tasks realized in there. Commenced in April 1995 the subway became a permanent element of transpiration system of Warsaw. The article characterizes the 1st line of subway along the left bank[...]
5
100%
Przegląd Górniczy
PL Metro warszawskie jest dotychczas jedynym obiektem z zakresu budownictwa podziemnego, realizowanym w Polsce od 1983 r., na tak szeroką skalę. Autorzy artykułu od początku budowy metra, opisują w materiałach tradycyjnie organizowanych konferencji naukowo-technicznych, w Akademii Górniczo-Hutniczej w [...]
EN The Warsaw underground railway is so far the only underground building engineering object realised on so large scale in Poland since 1983. Since the beginning of the underground construction the Authors used to describe particular stages of construction in materials for the traditionally organised s[...]
6
100%
Przegląd Górniczy
PL Metro warszawskie jest dotychczas jedynym obiektem z zakresu budownictwa podziemnego, realizowanym w Polsce od 1983 r., na tak szeroką skalę. Autorzy artykułu od początku budowy metra, opisują w materiałach tradycyjnie organizowanych konferencji naukowo-technicznych, w Akademii Górniczo-Hutniczej w [...]
EN The Warsaw underground railway is so far the only underground building engineering object realised on so large scale in Poland since 1983. Since the beginning of the underground construction the Authors used to describe particular stages of construction in materials for the traditionally organised s[...]
7
100%
Geoinżynieria i Tunelowanie
2004 nr 2 48-50
PL Przedsiębiorstwo Robót Górniczych "METRO" Spółka z o.o., bardziej znane w górniczej branży jako PRG "Metro", to najdawniejszy i najbardziej doświadczony wykonawca tuneli szlakowych I linii warszawskiego metra. Temu przedsiębiorstwu, drążącemu tunel szlakowy I linii warszawskiego metra pomiędzy stacj[...]
8
100%
Przegląd Górniczy
PL W artykule przedstawiono technologię podziemnej wentylatorni szlakowej wykonanej metodą górniczą, przy szlaku B-12/B-13 metra warszawskiego. Obiekt ten wykonany był pod zwartą, śródmiejską zabudową i rozbudowaną infrastrukturą instalacji podziemnych.
EN The technology of the underground route ventilation plant executed by means of mining method at the rout B-12/B-13 of the Warsaw underground railway is presented. This object has been executed under city compact settlement and developed underground installations infrastructure.
9
80%
Inżynieria Bezwykopowa
10
80%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL Praca przedstawia w sposób kompleksowy główne problemy i zagadnienia związane z budową I linii metra wykonywaną metodami: górniczą i odkrywkową. Przedstawiono aktualny stan budowy obiektów metra oraz stan jego eksploatacji, a następnie perspektywy budowy kolejnych linii metra w Warszawie.
EN The paper has presented in a complex manner main problems connected with the construction of the underground line I executed with methods: mining and opencast ones. The current state of both the objects' underground construction and its exploitation, and then the perspectives of the construction of [...]
11
80%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2005 Nr 2 11-13
PL Rozmowa z Tomaszem Słomskim, prezesem Zarządu P.R.G. "Metro" Sp. z o.o. na temat metra warszawskiego i działalności spółki P.R.G. "Metro".
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last