Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono analizę wymagań izolacyjności termicznej ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych. Brano pod uwagę 41 typów ścian o różnej konstrukcji i wykonanych z różnych materiałów. Wyznaczono dla nich optymalną, ekonomicznie uzasadnioną grubość warstwy izolacji i współczynnik przenika[...]
EN The analysis of heat insulation's requirements of outside walls in buildings is presented in this report. forty-one walls of diversifield construction and of different materials were analysed. Economic optimums of insulation layer's as well as overall heat-transfer coefficient were calculated for me[...]
2
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 1 14-15
PL W artykule przedstawiono wpływ mostków cieplnych na wzrost zapotrzebowania na energię do ogrzewania. Przeprowadzono badania 10 budynków mieszkalnych pod kątem zapotrzebowania na ciepło,z uwzględnieniem wpływu mostków cieplnych. W wyniku badań stwierdzono, że mostki mają duży wpływ na współczynnik pr[...]
3
100%
Izolacje
PL Ze względu na przyszłe koszty eksploatacji budynku bardzo ważne jest po.prawne zaprojektowanie izolacji cieplnej przegród zewnętrznych. Dobór izolacji cieplnej powinien być przedmiotem analizy ekonomicznej, która ma za zadanie wskazać optymalną, a więc najbardziej opłacalną grubość materiału izolacy[...]
4
63%
Materiały Budowlane
2008 nr 3 43-45
5
63%
Materiały Budowlane
2008 nr 1 72-73
6
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2006 Z. 30 383-393
PL W referacie przedstawiono analizę efektów ekologicznych i energetycznych termomodernizacji budynków należących do parafii prawosławnej i rzymsko-katolickiej leżących w północno-wschodnim rejonie Polski. Zastosowanie termomodernizacji zmniejszyło zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania w wyżej wymien[...]
EN The analysis of ecological and energetic effects of thermalmodernisation of buildings belonging to ortodox and Rome-catholic parishes lying in north-eastern part of Poland were featured at this paper. On account of thermalmodernisation the request of heat for heating for above-mentioned buildings wa[...]
7
63%
Materiały Budowlane
2007 nr 1 26-27
8
63%
Materiały Budowlane
2007 nr 1 38-40
9
63%
Materiały Budowlane
2003 nr 1 36-37
10
63%
Materiały Budowlane
2004 nr 1 44-46
PL Rozważania przedstawione w artykule traktują izolacje cieplne budynku jako inwestycje w kategoriach rachunku opłacalności. Przedstawiony przez autora algorytm na optymalną grubość izolacji cieplnej umożliwia określenie optymalnej izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych budynków.
11
63%
Materiały Budowlane
2005 nr 1 22-23
12
63%
Materiały Budowlane
2005 nr 6 77-79
13
63%
Materiały Budowlane
2005 nr 9 59-61
14
63%
Materiały Budowlane
2003 nr 1 84-85
15
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2006 Z. 27 83-91
PL W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych nad zmianami wymiarów liniowych płyt z wełny mineralnej o różnej gęstości w zależności od ilości cykli zamrażania-rozmrażania próbek. Badanie zostało przeprowadzone z zastosowaniem metody statystycznej planowania eksperymentu. Na podstawie otrzymany[...]
EN The results of laboratory experiment of investigations of linear changes of dimension of mineral wool plates about a waste mass density in dependence on a number of cycles of freezing-defrosting of samples is presented. In investigations the statistical method of the experimental design is used. The[...]
16
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2006 Z. 27 109-120
PL W pracy zaproponowano statystyczną metodę wyznaczania obszarów izotermicznych pola temperatury (wyznaczonego na podstawie pomiarów temperatury za pomocą pirometru) na powierzchni przegród budowlanych, opartą na analizie wariancji. Wyznaczenie obszarów pozwala określić mostki termiczne badanych przeg[...]
EN A ststistical method of a decomposition of the temperature field of building walls is presented. Variance analysis, for a decomposition of the temperature field, has been used. Temperature survevings determinig this temperature field by means a pyrometer have been measured. The obtained decompositio[...]
17
51%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W referacie przedstawiono podejście do wielokryterialnej optymalizacji parametrów elewacji wentylowanej. Rozpatrzono trzy kryteria charakteryzujące cechy eksploatacyjne tych elewacji: wielkość obniżenia oporu cieplnego warstwy płyt wełny mineralnej przy oddziaływaniu wiatru, ilość wody deszczowej, t[...]
EN Multicriterial method for examination of parameters of ventilating elevation has been examined. Three criteria defining of exploitation characteristics: a quantity of lowered heat resistance of the mineral wool plate layers under wind acting; a amount of raining water penetrating elevation plates th[...]
18
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2006 Z. 30 403-411
PL W niniejszym artykule opisano stan termiczny dwóch budynków należących do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny. Dla zaproponowanego zakresu termomodernizacji wyznaczono wskaźniki: SPBT, IRR, NPV, CS i CSE. Sformułowano wnioski, co do możliwych oszczędności energetycznych i finansowych oraz zas[...]
EN The thermal state of two buildings which belong to Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Św. Rodziny was described in this paper. The indexes: SPBT, IRR, NPV, CS and CSE for proposed range of thermomodernization are calculated. The conclusions were formulated about possible energy and economical results th[...]
19
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2003 Z. 23 83-92
PL W pracy przedstawiono wyniki eksperymentu laboratoryjnego do badania oporu cieplnego warstwy płyt wełny mineralnej w wentylowanych elewacjach przy oddziaływaniu wiatru. Przygotowano stanowisko badawcze imitujące funkcjonowanie warstwy ociepleniowej w elewacjach wentylowanych poddanych oddziaływaniu[...]
EN The results of laboratory experiment for investigation of thermal resistance of mineral wool plates layer in ventilated elevations at influence of wind were introduced in this work. Investigative position imitating functioning of heating's layer in ventilated elevations at influence of wind, was pre[...]
20
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2004 Z. 25 69-76
PL W pracy przedstawiono wyniki eksperymentu laboratoryjnego do badania przewodności cieplnej płyt wełny mineralnej o różnej gęstości w ścianach wentylowanych, w zależności od liczby cykli zamrażania-odmrażania i od różnych prędkości strumienia powietrza filtrowanego przez próbkę. Przygotowano stanowis[...]
EN The results of laboratory - experiment to investigate of the thermal conductivity of mineral wool plates with different mass density in the exploitation conditions in walls ventilated in dependence on the number of cycles of freezing and different speeds of the stream of airs filtering through a sam[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last