Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 273
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elektro Info
2013 nr 9 70--78
2
100%
Elektro Info
2012 nr 11 86--89
3
100%
Elektro Info
2012 nr 12 92--93
PL Tym razem w rubryce „e.projekt” przedstawiamy przypadek sterowania wentylacją w części budynku biurowego, gdzie oprócz pomieszczeń biurowych występuje szatnia pracownicza. Prezentowany schemat sterowania stanowi przykład i nie został odniesiony do konkretnego budynku.
4
100%
Elektro Info
2013 nr 4 64--69
PL Bezpieczeństwo pożarowe jest jednym z najważniejszych wymagań stawianych współczesnym budynkom. Wiąże się z nim szereg wymagań technicznych, które należy spełnić na etapie projektowania. Ponieważ najważniejszym elementem działań ratowniczych jest ewakuacja ludzi z budynku objętego pożarem, stawia si[...]
EN Fire safety is one of the most important requirements for modern buildings. It is associated with a number of technical requirements to be met at the design stage. Because the most important part of rescue operations is to evacuate people from the building under the fire, the specific requirements e[...]
5
100%
Elektro Info
2013 nr 5 70--76
PL Bezpieczeństwo pożarowe jest jednym z najważniejszych wymagań stawianych współczesnym budynkom. Wiąże się z nim szereg wymagań technicznych, które należy spełnić na etapie projektowania. Ponieważ najważniejszym elementem działań ratowniczych jest ewakuacja ludzi z budynku objętego pożarem, stawia si[...]
EN Fire safety is one of the most important requirements for modern buildings. It is associated with a number of technical requirements to be met at the design stage. Because the most important part of rescue operations is to evacuate people from the building under the fire, the specific requirements e[...]
6
100%
Elektro Info
2002 nr 1 14--17
PL W praktyce instalacyjnej przyjęta została zasada, że w budownictwie mieszkaniowym siła jest instalowana w domach jednorodzinnych, a w blokach mieszkalnych zasilanie jest realizowane jednofazowo, z zachowaniem równomierności rozdziału faz na poszczególne mieszkania w klatce schodowej budynku. Takie p[...]
7
100%
Elektro Info
2002 nr 1 5--7
PL Place budowy należą do najbardziej niebezpiecznych miejsc pod względem niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym. Zgodnie z Prawem Budowlanym, rozpoczęcie budowy liczy się od chwili doprowadzenia energii elektrycznej na potrzeby budowy.
8
100%
Elektro Info
2003 nr 9 54--58
9
100%
Elektro Info
2013 nr 11 55--59
PL Artykuł jest kontynuacją wcześniejszej publikacji autora pochodzącej z Elektro.Info nr 9/2013 („Dobór mocy zespołu prądotwórczego (część 1). Projektowanie ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach zasilanych z generatora zespołu prądotwórczego”). Jego merytoryka dotyczy zasad projektowania ochrony [...]
10
100%
Elektro Info
2013 nr 12 65--72
PL W artykule został przedstawiony projekt instalacji elektrycznej hali produkcyjnej, w której zainstalowano dwa ciągi technologiczne wymagające zasilania w układzie IT. Na terenie przedsiębiorstwa zasilanego w układzie TN została wzniesiona nowa hala produkcyjna przystosowana do instalacji ciągu techn[...]
11
100%
Elektro Info
2001 nr 1 48--49
PL Brak w zestawieniach obowiązujących norm dokumentu, który jednoznacznie precyzowałby wymagania w zakresie planowania i wyposażenia instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, zaowocował projektem normy pt: „Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawowe planowanie i wyposażenie".
12
100%
Elektro Info
2001 nr 1 35--37
PL W artykule podano podstawy prawne w sprawach przyłączania do siedi elektroenergetycznej.
13
100%
Elektro Info
2013 nr 10 70--72
14
100%
Elektro Info
2002 nr 3 43--44
PL Zjawisko zwarcia, które polega na połączeniu dwóch lub więcej punktów obwodu elektrycznego o różnych potencjałach, w tym z ziemią, przez pomijalnie małą impedancję jest zjawiskiem dość powszechnym. Znajomość parametrów zwarciowych jest dość istotna na etapie projektowania, ponieważ rzutuje na dobór [...]
15
100%
Elektro Info
2002 nr 5 26--29
PL Wiele teorii elektrofizjologów, którzy prowadzą badania na temat oddziaływań prądów na organizmy żywe, doprowadziło do opracowania przepisów ochrony przeciwporażeniowej, ograniczających w sposób techniczno-prawny liczbę wypadków śmiertelnych ludzi i zwierząt. Przepisy te są kompromisem między względ[...]
16
100%
Elektro Info
2002 nr 7 65--68
PL W 1/2001 „elektro.info" przedstawiono prawne aspekty przytaczania odbiorców do publicznej sieci elektroenergetycznej. W artykule zostaną przybliżone zasady techniczne przyłączania odbiorców do sieci energetycznej niskiego napięcia. W 1. części opisany zostanie przykładowy projekt przyłącza napowietr[...]
17
100%
Elektro Info
2006 nr 3 109-110
PL Podczas projektowania układów kompensacji mocy biernej należy również zadbać o właściwy dobór zabezpieczenia głównego baterii oraz przekładnika prądowego, do którego przyłączany jest regulator. W tym celu należy wyznaczyć prądy zwarciowe na szynach rozdzielnicy głównej. Do wyznaczenia prądu zwarciow[...]
18
100%
Elektro Info
2006 nr 1-2 80-82
PL Większość odbiorników prądu przemiennego pobiera z sieci elektroenergetycznej lub innych źródeł zasilających energię czynną i bierną. Energia czynna jest przetwarzana na pracę użyteczną i ciepło strat. Natomiast energia bierna nie wykonuje żadnej pracy, choć warunkuje działanie wielu odbiorników ene[...]
19
100%
Elektro Info
2012 nr 9 72-78
20
100%
Elektro Info
2004 nr 5 12-17
PL Zgodnie z prawem obowiązującym w naszym kraju, stosowanie norm jest dobrowolne, chyba że obowiązek ich stosowania został wprowadzony przez powołanie się na normy w ustawach lub rozporządzeniach właściwych ministrów.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last