Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nafta-Gaz
2016 R. 72, nr 7 545--550
PL W niniejszym artykule przedstawiono rozwiązania umożliwiające dokonanie badań stanu technicznego gazociągów nietłokowalnych. Utrzymywanie części liniowej infrastruktury przesyłowej w należytym stanie technicznym, zapewniającym odpowiedni poziom bezpieczeństwa, wymaga wykonywania szeregu czynności ek[...]
EN This article presents solutions making it possible to study the technical conditions of unpiggable pipelines. Keeping the linear part of transmission infrastructure in proper technical condition, ensuring an appropriate level of safety, require performing a number of exploitation activities. Within [...]
2
63%
AGH Drilling, Oil, Gas
2015 Vol. 32, no. 2 395--404
EN Keeping the linear part of transmission infrastructure in proper technical condition, ensure an appropriate level of safety require performing a number of exploitation activities. The use of Metal Magnetic Memory (MPM) method, mainly Non-contact Magnetometrie Diagnostics (NMD) is a very interesting [...]
3
63%
Wiadomości Naftowe i Gazownicze
PL Utrzymywanie części liniowej infrastruktury przesyłowej w należytym stanie technicznym, zapewniającym odpowiedni poziom bezpieczeństwa, wymaga wykonywania szeregu czynności eksploatacyjnych. Wykorzystanie metody Magnetycznej Pamięci Metalu (MPM), a w szczególności Bezkontaktowej Magnetycznej Diagnos[...]
EN Keeping the linear part of transmission infrastructure in proper technical condition, ensure an appropriate level of safety require performing a number of exploitation activities. The use of Metal Magnetic Memory (MPM) method, mainly Non-contact Magnetometric Diagnostics (NMD) is a very interesting [...]
4
45%
AGH Drilling, Oil, Gas
2017 Vol. 34, no. 2 513--530
EN Natural gas is a mixture of hydrocarbons with combustible methane as the main component, the content of which usually exceeds 90. Among the remaining components of natural gas are ethane, propane, butane, nitrogen, carbon dioxide, sulfur compounds. Helium can be also found in some natural gas fields[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last