Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chemik
PL Przeprowadzono syntezę azotanowych i nadchloranowych kompleksów kobaltu, niklu, kadmu, cynku i chromu z hydrazyną. Strukturę otrzymanych związków potwierdzono metodami instrumentalnymi stosując spektrofotometrię w podczerwieni, analizę elementarną i fluorescencyjną spektroskopię rentgenowską. Otrzym[...]
EN Synthesis of nitrate and perchlorate complexes of cobalt, nickel, cadmium, zinc and chromium with hydrazine was done. Structure of obtained compounds was confirmed by instrumental methods, like: infrared spectroscopy, elemental analysis and x-ray fluorescence spectroscopy. Obtained compound was test[...]
2
100%
Chemik
PL Wydłużone ładunki kumulacyjne znajdują zastosowanie w górnictwie, przemyśle, policji, wojsku, a także w wielu innych gałęziach przemysłu. Metody komputerowego modelowania mogą być szerzej stosowane, jeśli bardziej dokładnie będą dobierane parametry geometryczne i materiałowe. Jednym z takich paramet[...]
EN Elongated cumulative charges are used in the mining industry, industry, police, army, and in many other industries. Methods of computer modeling can be used more widely if geometrical and material parameters are selected more accurately. A distance of cumulative charge from the barrier is one of suc[...]
3
100%
Chemik
PL Tematem artykułu są nowe polimery wysokoenergetyczne. Artykuł zawiera dwie zasadnicze części, w pierwszej przedstawiono historię polimerowych związków wybuchowych, oraz podstawy teorii i chemii związków wysokoenergetycznych. Druga część opisuje konkretne polimery o potencjalnych właściwościach wybuc[...]
EN The article is about new high-energetic polymers. This article comprises two main sections. The first section outlines historical background of using high energetic polymers, gives basics theory of explosives and chemistry of high energetic materials. The second part contain description of high ener[...]
4
100%
Chemik
PL Praca dotyczy analizy możliwości znalezienia zamiennika azydku ołowiu spośród pochodnych 1 H-tetrazolu i 5-aminotetrazolu. Przedstawiono metody syntezy tych związków oraz ich pochodnych. Przytoczono dane dotyczące standardowej entalpii tworzenia, wrażliwości na tarcie i uderzenie, a także wybrane pa[...]
EN This paper describes the analysis of possibilities of finding the substitute for lead azide among the derivatives of 1H-tetrazole and 5-aminotetrazole. The synthesis methods of these compounds and their derivatives are presented. This paper presents the data on the standard enthalpy of formation, se[...]
5
100%
Chemik
PL Praca dotyczy analizy możliwości znalezienia zamiennika azydku ołowiu spośród pochodnych 1 H-tetrazolu i 5-aminotetrazolu. Przedstawiono metody syntezy tych związków oraz ich pochodnych. Przytoczono dane dotyczące standardowej entalpii tworzenia, wrażliwości na tarcie i uderzenie, a także wybrane pa[...]
EN This paper describes the analysis of possibilities of finding the substitute for lead azide among the derivatives of 1H-tetrazole and 5-aminotetrazole. The synthesis methods of these compounds and their derivatives are presented. This paper presents the data on the standard enthalpy of formation, se[...]
6
100%
Materiały Wysokoenergetyczne
2011 T. 3 5--9
PL Rozwój koncepcji polimerów wysokoenergetycznych jako komponentów materiałów wybuchowych pozwala na coraz szersze ich stosowanie. Idea ta zakłada przetwarzanie tworzyw plastycznych, które następnie są utwardzane, tworząc matrycę zapewniającą odpowiednią postać materiału wybuchowego. Tematyka pracy je[...]
EN The development of high energetic polymers as components of explosives gives wider range of their usage. It is an idea of use of cast-cured polymers bonded, processed and then cross-linked that provide matrix to bind explosives together. The attention is focused on the glicydyl azide polymer, one of[...]
7
100%
Central European Journal of Energetic Materials
2017 Vol. 14, no. 2 351--360
EN The present paper details the synthesis of new explosive complexes of the DDT type and the investigation of their sensitiveness to friction and impact. Fourteen new compounds, specifically nitrate and perchlorate complexes of various transition block metals with 5-(2,4,6-trinitrophenylamino)tetrazol[...]
8
80%
Polish Journal of Applied Chemistry
PL Przedstawiono wyniki badań parametrów detonacyjnych opracowanych mieszanin wybuchowych zawierających proszek aluminiowy i azotan (V) amonu. Analizowano wpływ charakterystyk składników na parametry detonacyjne mieszanin wybuchowych bazujących na azotanie (V) amonu. Badano elektroeksplozyjnie inicjowa[...]
EN The results of measurements of detonation parameters and performance of explosive mixtures containing aluminium powder and ammonium nitrate are presented. An influence of component characteristics on detonation parameters of explosive mixtures based on ammonium nitrate is analysed. The electroexplos[...]
9
80%
Wiadomości Górnicze
2015 R. 66, nr 3 155--161
PL W artykule przedstawiono wyniki badań zachowania się materiałów wybuchowych emulsyjnych ładowanych mechanicznie do otworów strzałowych na przykładzie MWE RP-T2 w zależności od czasu pozostawania w otworze strzałowym. Z analizy wynika m.in., że pomimo kilkuletniego prowadzenia mechanicznego załadunku[...]
EN The article presents the results of the behavior of the emulsion explosives loaded mechanically to blast holes on the example of MWE RP-T2 explosives depending on the time of their deposition in the blast holes. The analysis shows, among others, that in spite of several years of conducting of mechan[...]
10
80%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2006 Nr 22 19-24
PL Przedstawiono zastosowanie metody adaptacyjnej w przypadku zmiennej wartości częstotliwości nośnej. Metoda adaptacyjna umożliwia automatycznie dopasowanie parametrów kompensacji do aktualnych parametrów falownika i obciążenia, np. po zmianie przewodu łączącego falownik z obciążeniem. Adaptacja do no[...]
EN This paper discusses the use of self-tuning dead-tune compensation method for voltage-source inverters in the case of variable carrier frequency. The tuning, performed real-time, relies on parameter selection of a generic compensation characteristic Experimental results illustrates the effect of the[...]
11
80%
Chemik
PL Historia i rozwój materiałów wybuchowych sięgają około dwóch tysiącleci wstecz. Począwszy od prochu czarnego, poprzez nitrozwiązki i nitroestry, aktualne kierunki rozwoju dotyczą m.in. badań nad koordynacyjnymi związkami metali przejściowych, zwanych potocznie solami złożonymi. Prace te doprowadziły[...]
EN The history and evolution of explosives reach about two millennia backwards. Starting form the black powder, thought nitro-compounds and nitro-esthers, current directions of researches concern coordination transition metal compounds, called compounded salt. This researches leads to a number of new c[...]
12
80%
Chemik
PL Ładunki kumulacyjne stosowane są szeroko zarówno w wojsku, przemyśle, jak i górnictwie. Pozwalają na niszczenie elementów uzbrojenia przeciwnika, a także umożliwiają perforację otworów wiertniczych w branży gazu i ropy naftowej. Numeryczne modelowanie procesu detonacji ładunków kumulacyjnych, pozwal[...]
EN The shaped charges are applied wide both in army, industry, how and the mining. They allow to become spoiled the elements of the enemy armament, and also make possible the perforation of drilling openings in the trade of gas and petroleum. Numerical modeling the process of the detonation of shaped c[...]
13
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Przedstawiono nową metodę detekcji i lokalizacji nieprzewodzenia tranzystorów w falownikach napięcia zasilających silniki indukcyjne małej mocy. Metoda bazuje na monitorowaniu wartości dwóch sygnałów diagnostycznych. Pierwszy z nich, wskaźnik braku przepływu prądu, wykorzystano w celu detekcji uszko[...]
EN A novel method is presented for the detection and isolation of open-transistor faults in voltage-source inverters feeding low-power AC motors. The method is based on monitoring two diagnostic signals, one indicating sustained near-zero values of output current and thus permitting fault detection, th[...]
14
71%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 2 390-394
PL Przedstawiono nową metodę monitorowania zużycia tranzystorów bipolarnych z izolowaną bramką (IGBT) bezpośrednio w układzie napędowym. Proponowana metoda przeznaczona jest do śledzenia dwóch istotnych objawów starzenia modułów IGBT: rozwarstwiania struktury modułu na skutek termomechanicznego zmęczen[...]
EN A novel on-drive method of monitoring the ageing effects in IGBT packs is presented. The presented solution is for monitoring of the two important ageing effects encountered in IGBT packs: structure delamination as a result of thermomechanical solder fatigue and wire-bond lift-off. The monitored qua[...]
15
71%
Central European Journal of Energetic Materials
2018 Vol. 15, no. 2 327--338
EN The results of studies on the thermal decomposition of potassium chlorate(VII) (PP) and the catalytic effects of copper, iron, nickel, titanium, magnesium, chromium and manganese oxides on the process are presented in this paper. The investigated oxides are ranked according to the magnitude of their[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last