Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Ecological Engineering
EN The studies were conducted in the summers of 2017 and 2018 on three watercourses in Central and North-Western Poland, the where maintenance works involving disposal of sediment and silt were performed in the autumn of 2017. Monitoring of the ichthyofauna in the Rurzyca River and the Tywa River befor[...]
2
80%
Journal of Water and Land Development
2019 no. 40 113--118
PL Badania monitoringowe ichtiofauny, w szczególności gatunków nierodzimych, są ważnym elementem badań nad ekosystemami wodnymi. Informacje te są niezbędne do modelowania wzrostu populacji i przewidywania tempa ekspansji, ilościowego określania skutków ekologicznych i oceny skuteczności strategii elimi[...]
EN Monitoring studies of ichthyofauna, in particular non-indigenous species, are an important element of research on aquatic ecosystems. This information is essential for modelling population growth and predicting rates of expansion, quantifying ecological impacts and assessing the efficacy of removal [...]
3
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
2019 Tom 21, cz. 2 1202--1216
PL Istotnym źródłem zanieczyszczenia wód śródlądowych są zawartości związków azotu i fosforu, które na obszarach rolniczych stanowią znaczące zagrożenie przedostając się do wód płynących. Do nadmiernego wzrostu zawartości związków biogennych w rzekach przyczyniają się spływy substancji mineralnych z te[...]
EN An important source of contamination of inland waters is the content of nitrogen and phosphorus compounds, which in agricultural areas constitute a significant threat by getting into flowing waters. The runoff of mineral substances from areas with high intensification of agriculture contribut to inc[...]
4
80%
Journal of Water and Land Development
2020 no. 44 33--42
EN For the last few decades there have been reports not only of the occurrence of new invasive species of European watercourses, but also their increasing expansion. One of such species is the Amur sleeper (Perccottus glenii). The present work contains assessment of age and length distribution, conditi[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last