Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The aim of the work is to investigate the structure and magnetic properties of the cobalt based hot pressed Co77Si11.5B11.5 powder obtained in high-energy ball milling process. Design/methodology/approach: The nanocrystalline ferromagnetic powders were manufactured by highenergy ball millin[...]
2
100%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W pracy określono gęstość energii ścian domenowych w kilku grupach jednoosiowych ferromagnetyków: UFe10-xNixSi2 (x=0, 2, 4); UFe12-xAlxSi2 (x=1, 6); R2Fe14B (R=Pr, Nd, Gd, Dy); RMn2Ge2 (R=La, Ce, Pr, Nd) oraz Sm2Fe17N3, stosując stereologiczną metodę Bodenbergera-Huberta. Magnetyczną strukturę domen[...]
EN In the paper domain wall energy density for some groups of uniaxial magnetic materials: UFe10-xNixSi2 (x=0, 2, 4), UFe12-xAlxSi2 (x=1, 6), R2Fe14B (R=Pr, Nd, Gd, Dy), RMn2Ge2 (R=La, Ce, Pr, Nd) and Sm2Fe17N3, was determined applying stereologic method of Bodenberger and Hubert. Magnetic domain struc[...]
3
100%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The aim of the work is to investigate the structure and magnetic properties of the cobalt based hot pressed Co68Fe4Mo1Si13.5B13.5 powder obtained in high-energy ball milling process. Design/methodology/approach: The nanocrystalline ferromagnetic powders were manufactured by high-energy bal[...]
4
100%
Archiwum Nauki o Materiałach
2001 T. 22, nr 3 169-177
PL Badano mechanizm przemagnesowania w magnesach o niskiej zawartości kobaltu 61,2 Fe-26,6 Cr-12,2 Co na podstawie strat z histerezy rotacyjnej Wr i całki z histerezy rotacyjnej R określonych z krzywych momentu skręcającego T. Otrzymane wyniki porównano z teoretycznymi wartościami wynikającymi z modelu[...]
EN The mechanism of magnetization reversal processes in low-cobalt Fe-26.6 Cr-12.2 Co magnet has been investigated on the basis of the rotational hysteresis energy and its integral calculated from the magnetic torque curves. The results are compared with theoretical values obtained from Shtrikman-Treve[...]
5
100%
Inżynieria Materiałowa
1999 R. XX, nr 5 538-541
PL Stosując metodę figur proszkowych (ferrofluid) zbadano magnetyczną strukturę domenową stopu Fe-26,6Cr-12,2Co (% wag.) po różnych etapach obróbki cieplnej na powierzchniach ziarn równoległych i prostopadłych do kierunku magnetycznie wyróżnionego. Stwierdzono, że obserwowana struktura domenowa jest ch[...]
EN Applying the powder pattern method (ferrofluid), magnetic domain structures of Fe-26,6Cr-12,2Co (wt. %) permanent magnet alloy at different stages of the heat treatment were studied on the grain surfaces parallel (axial plane) and perpendicular (basal plane) to the easy direction of magnetisation. T[...]
6
100%
Nukleonika
EN The effect of the contents of the magnetically hard and magnetically soft phases on the magnetic properties of Nd2Fe14B + alfa-Fe nanocrystalline magnets, as produced by the method of mechanical alloying, has been established. The phase composition of specimens was determined using X-ray diffractome[...]
7
100%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
2011 Vol. 49, nr 2 210--214
EN Purpose: The paper presents the results of the microstructural and magnetic examinations of Nd-Fe-B type magnets produced by the mechanical powder milling method and doped with tungsten. Design/methodology/approach: The effect of the grain size and addition of tungsten on the microstructure and magn[...]
8
88%
Archives of Materials Science
EN The nanocomposite Nd2Fe14B/alpha-Fe magnets with different grain size produced by mechanical alloying were studied. The phase composition of the magnets was determined on the basis of X-ray diffraction and Moessbauer spectroscopy. It was stated that the alloy is composed of three phases (with differ[...]
9
88%
Journal of Technical Physics
EN The effect of Zr contents on the phase composition and magnetic properties of the Nd-Fe-Zr alloys was studied. In order to determine the phase composition, the X-ray diffraction was applied. It was stated that the following phases form the Nd-Fe-Zr alloy: Nd2Fe17, Fe3Zr and alpha-Fe. Using optical m[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last