Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Nauki o Materiałach
PL Struktura większości materiałów porowatych jest złożona. Porowatość materiałów (część objętości materiałów zajęta przez pory) zmienia się w szerokim zakresie - od poniżej 1% aż do ponad 99%, jak np. w aerożelach. W ostatnim dwudziestoleciu w związku z zastosowaniem geometrii fraktalnej uczyniono zna[...]
EN The structure of most porous materials is quite complex. The porosity of materials (total volume fraction of material occupied by pores) can vary in a very broad range, from much less than 1% up to more than 99%, in the case of aerogels. In the last two decades the characterization of the structure [...]
2
100%
Archiwum Nauki o Materiałach
PL Metodę małokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich zastosowano w analizie struktury porów materiałów używanych na poszczególnych etapach produkcji elektrod węglowych. Niespełnienie przybliżeń Guiniera i Poroda wszystkich badanych w niniejszej pracy materiałów węglowych wskazuje jednoznacznie n[...]
EN Small-angle X-ray scattering method was applied for the analysis of pore structure of materials on particular stages of graphite electrode production. Both Guinier and Porod approximations in all the studied materials are not obeyed. This explicitly points to the complex and disordered structure of [...]
3
100%
Archiwum Nauki o Materiałach
2001 T. 22, nr 2 107-114
PL Struktura większości materiałów porowatych jest zazwyczaj złożona. Porowatość materiałów (część objętości materiału zajmowana przez pory) może się zmieniać w szerokim zakresie, osiągając w aerożelach nawet wielkość powyżej 99%. W ostatnim dwudziestoleciu osiągnięto znaczący postep w opisie złożonych[...]
EN The structure of most porous materials is quite complex. The porosity of materials (total volume fraction of material occupied by pores) can vary in a very broad range, from much less than 1% up to more than 99% in the case of aerogels. In the last two decades the characterisation of the complex, di[...]
4
100%
Inżynieria Materiałowa
1998 R. XIX, nr 4 1191-1194
EN The structure of most porous materials is quite complex. In the last two decades the characterisation of the structure of these materials made a milestone progress owing to the use of fractal geometry. At present it is generally accepted that the fractal models of pore structure describe the real st[...]
5
100%
Inżynieria Materiałowa
PL W artykule przedstawiono kompozytowe proszki z osnową NiCr wytworzone metodą samorozwijającej się syntezy wysokotemperaturowej. Metodami mikroskopii świetlnej określono strukturę kompozytowych proszków oraz natryskiwanych z nich cieplnie powłok. Scharakteryzowano morfologię i skład fazowy kompozyto[...]
EN The paper presents composite powders with a NiCr matrix formed in self-propagating high-temperature synthesis. By means of light microscopy methods the structure of the composite powders and thermally sprayed coatings has been determined. The morphology and phase composition of the composite powder[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last