Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
1998 nr 5 152-160
PL Omówiono ogólne aspekty obróbki kąpieli metalowej za pomo-cą drutów rdzeniowych. Przedstawiono wyniki prób przemysło-wych odsiarczania surówki przy użyciu drutów rdzeniowych, wypełnionych środkiem odsiarczającym złożonym z 78% mag-nezu i 22% węgliku wapnia. Określono zależności pomiędzy stopniem ods[...]
EN General aspects of hot metal treatment by cored wires are dis-cussed. Results of industrial-scale tests of pig iron desulfurization by using cored wire filled with desulfurizing agent composed of 78% magnesium and 22% calcium carbide are presented. Re-lationships between degree of desulfurization, u[...]
2
84%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Przedstawiono wyniki modelowych badań wpływu wprowadzania drobnoziarnistych sortymentów koksu na przewiewność wsadu wielkopiecowego i wyniki badań reakcyjności wobec CO2 w wysokich temperaturach różnych sortymentów koksu, do stosowania w wielkim piecu, przy produkcji surówek odlewniczych. Przeprowad[...]
EN Result are presented of model studies of the effects of small size coke fractions on blast furnace charge permeability and measurements of high-temperature reactivity toward CO2 of various fractions of coke used for production of foundry pig irons. Industrial-scale trials were carried out in a found[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last